Search
Refine search
Buyers
Funding Agencies
Status
When published
Notice type
Language
Log in
Would you like to publish your tenders on dgMarket?
Click here
Procurement notices
Sort by:

Country:  India

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Congo, Republic

Type: Request For Proposals

Funding Agency:   World Health Organization (WHO)

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Saudi Arabia

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  India

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  India

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  India

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  United States

Type: Contract Award

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  United States

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  United States

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  United States

Type: Prior Information Notice

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  United States

Type: Request For Expressions of Interest

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  United States

Type: Request For Expressions of Interest

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  United States

Type: Request For Expressions of Interest

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  United States

Type: Request For Expressions of Interest

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Germany

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  France

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  France

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Spain

Type: Contract Award

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Spain

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Spain

Type: Contract Award

$
Published
Apr 23, 2019
Изграждане, вкл. и поддръжка на минерализовани ивици на територията на ТП ДГС – Първомай” в отдел 66, подотдели м, 8, 9”; отдел 6,7 подотдели е, з, и, л”, в землището на с. Езерово, община Първомай, област Пловдив. Минерализована ивица” – е изкуствено построена и поддържана противопожарна преграда, почистена от всички горими материали до минералния почвен слой с цел ограничаване на горски пожари и осигуряване на достъп. Минерализованата ивица се създава и поддържа по периферията на гората за да не се допусне навлизането на пожар развиващ се в съседни площи и за разделянето на иглолистни горски култури от първи клас на пожарна опасност. Технологични изисквания Поддържането на минерализованата ивица се извършва с верижен булдозер, чрез избутване на всички горими материали до минералния почвен слой, при минимални параметри: дълбочина 8 – 10 см., ширина 4 м. и дължина 3000 м. При извършване на дейността да не се допускат механични повреди на дървостоите. Краен срок за изпълнение на дейността 30.06.2019 г.

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  France

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  France

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Portugal

Type: Contract Award

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Portugal

Type: Contract Award

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Portugal

Type: Contract Award

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Portugal

Type: Contract Award

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Portugal

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Malta

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Belarus

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Belarus

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Belarus

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Russia

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Ukraine

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Ukraine

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Kyrgyzstan

Type: Request For Expressions of Interest

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Kyrgyzstan

Type: Request For Expressions of Interest

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Israel

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Mauritania

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Mauritania

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Mali

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Nigeria

Type: Request For Expressions of Interest

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Bangladesh

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Bangladesh

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Singapore

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Singapore

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Korea, South

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Korea, South

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Morocco

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019

Country:  Morocco

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 23, 2019