Search

Lithuania-Klaipėda: Medical equipments

Request For Proposals

General Information

Lithuania
   KLAIPĖDA
   223960-2013
   Aug 28, 2013
   Aug 30, 2013
   Lithuanian
   Other

Contact information

   KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA
KLAIPĖDA
Lithuania
   Click here

Goods, Works and Services

Equipment sets   Microscopes   Dosage kits   Surveying instruments   Training facilities   Medical furniture   Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus   Electromechanical equipment   Exhibition stands   Medical equipments   Metering instruments   Educational equipment  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
5
EU Official Journal Publication: 130/2013, #223960-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Klaipėdos valstybinė kolegija
111968056
Jaunystės g. 1
For the attention of: Inga Liebutė
LT-91274 Klaipėda
LITHUANIA
Telephone: +370 69873593
E-mail: i.liebute@kvk.lt
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.kvk.lt
Address of the buyer profile: http://www.kvk.lt
Electronic access to information:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/login.asp?b=ppo&target=&timeout=
Electronic submission of tenders and requests to participate:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/login.asp?b=ppo&target=&timeout=
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
33100000, 32300000, 43329000, 38296000, 38410000, 31720000, 38510000,
80520000, 39162000, 39154100, 33141626, 33192000
Description
Medical equipments.
Television and radio receivers, and sound or video recording or
reproducing apparatus.
Equipment sets.
Surveying instruments.
Metering instruments.
Electromechanical equipment.
Microscopes.
Training facilities.
Educational equipment.
Exhibition stands.
Dosage kits.
Medical furniture.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
documents: 9.8.2013 - 11:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
16.8.2013 - 11:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Lithuanian.
Update: Aug 23, 2013


Notice type: 012EA - Additional information
5
EU Official Journal Publication: 163/2013, #283648-2013
Referenced Document Number: 223960-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Klaipėdos valstybinė kolegija, Jaunystės g. 1, For the attention of: Inga
Liebutė, LTKlaipėda91274, LITHUANIA. Telephone: +370 69873593. E-mail:
i.liebute@kvk.lt
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 6.7.2013,
2013/S 130-223960)
Instead of:
III.2.3) Techniniai pajėgumai:
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį
reikalavimams:
1. Pateikiamos galiojančių įgaliojimų arba lygiaverčių dokumentų,
įrodančių gamintojo atstovavimą parduoti, prižiūrėti ar atlikti įrangos
garantinį aptarnavimą, kopijos. Jeigu aptarnavimą atliks kitas ūkio
subjektas, kuris gamintojo yra įgaliotas atlikti įrangos aptarnavimą,
tiekėjas turi pateikti aptarnavimo sutarties su šiuo ūkio subjektu kopiją.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
2. Pateikiami paskelbtųjų (notifikuotų) įstaigų ar pripažintų kompetenciją
turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas turi būti gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti, prižiūrėti
ir atlikti garantinį aptarnavimą siūlomai laboratorinei įrangai, arba
turėti sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti šios įrangos
garantinį aptarnavimą.
2. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar
tarptautinių standartų reikalavimus.
IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento
gavimo sąlygos:
09.08.2013 (11:00)
IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo
terminas:
09.08.2013 (11:00)
IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos:
16.08.2013 (11:00)
Read:
III.2.3) Techniniai pajėgumai:
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį
reikalavimams:
1. Pateikiamos galiojančių įgaliojimų arba lygiaverčių dokumentų,
įrodančių gamintojo atstovavimą parduoti, prižiūrėti ar atlikti įrangos
garantinį aptarnavimą, kopijos. Jeigu aptarnavimą atliks kitas ūkio
subjektas, kuris gamintojo yra įgaliotas atlikti įrangos aptarnavimą,
tiekėjas turi pateikti aptarnavimo sutarties su šiuo ūkio subjektu kopiją.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Tiekėjas turi būti gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti,
prižiūrėti ir atlikti garantinį aptarnavimą siūlomai laboratorinei
įrangai, arba turėti sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti
šios įrangos garantinį aptarnavimą:
1 Dalis (Fizikos laboratorinė įranga)
1 pozicija Laisvojo kritimo pagreičio nustatymo įrangos komplektas
2 pozicija Mechaninės energijos tvermės dėsnio patvirtinimo įrangos
komplektas
3 pozicija Kūnų inercijos momento nustatymo įrangos komplektas
4 pozicija Garso greičio nustatymo Kundto vamzdžiu įrangos komplektas
5 pozicija Kietųjų kūnų šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymo įrangos
komplektas
6 pozicija Dujų adiabatės rodiklio nustatymo įrangos komplektas
7 pozicija Varžos matavimo Vitstono tilteliu įrangos komplektas
8 pozicija Transformatoriaus tyrimo įrangos komplektas
9 pozicija Lęšių ir optinių instrumentų dėsnių mokymo įrangos komplektas
10 pozicija Fotometrijos dėsnių tyrimo komplektas
2 Dalis (Geodeziniai įrenginiai)
1 pozicija Lazerinis tolimatis
2 pozicija Elektroninis planimetras
3 pozicija Elektroninis tacheometras
5 pozicija Elektroninis tacheometras ir GNSS imtuvas
6 pozicija Elektroninis tacheometras
7 pozicija Elektroninis tacheometras
3 Dalis (Aplinkos matavimų įrenginiai)
1 pozicija Radiacijos parametrų matuoklis
2 pozicija Aplinkos parametrų matuoklis
3 pozicija Skaitmeninis oro srauto matuoklis
4 pozicija Skaitmeninis garso lygio matuoklis
5 pozicija Apšviestumo matuoklis
6 pozicija Elektromagnetinio lauko matuoklis
7 pozicija Vibracijų matuoklis
5 Dalis (Elektromechanikos laboratorinė įranga)
1 pozicija Analoginių valdymo sistemų mokomasis stendas
2 pozicija Skaitmeninių logikų laboratorija
3 pozicija Loginių elementų laboratorija
4 pozicija Mokomosios sistemos su baziniais moduliais
5 pozicija Transformatorių matavimo rinkiniai
6 pozicija Filtravimo stotis
7 pozicija Maišymo stotis
8 pozicija Reakcijų stotis
9 pozicija Išpilstymo stotis
10 pozicija Elektrotechnikos grandinių laboratorijos mokomasis stendas
11 pozicija Elektronikos grandinių laboratorija
12 pozicija Jėgos grandinių elektronikos ir pramonės elektronikos
laboratorija
13 pozicija Kompiuterinis oscilografas
14 pozicija Oscilografas su LCD displėjumi
15 pozicija Namo elektros instaliacijos stendas
16 pozicija Namo elektros įvado stendas
17 pozicija Jutiklių naudojimo instaliacijoje stendas
18 pozicija Energijos tiekimo tinklų tyrimo stendas
19 pozicija Universalus kietumo matavimo prietaisas
20 pozicija Universali mechaninių bandymų mašina
6 Dalis (Mikroskopai ir jų priedai)
1 pozicija Mikroskopai
3 pozicija Mikroskopai (metalo struktūros tyrimui)
8 Dalis (Lingofoninio kabineto įranga)
1 pozicija SANAKO Study arba lygiavertė 1200 kalbų mokymo laboratorijos
p.į. 16 d. vietų
Specializuotos ausinės su mikrofonu ir kabeliu (16 d.vietų)
Balsavimo modulis - "Study Voting Module" arba lygiavertis (visiems
vartotojams) (1vnt)
Žinių tikrinimo modulis - "Study Examination Module" (visiems vartotojams)
arba lygiavertis (1vnt)
Vaizdo retransliavimo serveris (1vnt.)
Instaliacinės medžiagos
Tinklo įrenginys
Programinė įranga
Įrangos diegimo ir konfigūravimo darbai
Mokymai dirbti įsigyta įranga (8 sem)
Auralog programa arba lygiavertė (licencija iki 50 darbo vietų, anglų
kalbos, pilnas paketas)
9 Dalis (Auditorijų įranga)
2 pozicija Mobili skaitmeninė garso įrašymo aparatūra
11 pozicija Ekranas
12 Dalis (Odontologo darbo vieta su integruota aparatūra)
1 pozicija Odontologo darbo vietų komplektas su integruota aparatūra
5 pozicija Ultragarsinis skaleris tinkantis integruoti į odontologinį
įrenginį
6 pozicija Diodinės lempos plombų kietinimui tinkančios integruoti į
odontologinį įrenginį
13 Dalis (Odontologinės priežiūros laboratorijų mokymo įranga)
3 pozicija Vakuminis išsiurbėjas (2 darbo vietom)
4 pozicija Vakuminis išsiurbėjas (4 darbo vietom)
5 pozicija Viziografas
7 pozicija Mobilus ultragarsinis skaleris
8 pozicija Specializuoti pakabinami šviestuvai darbo vietos apšvietimui
virš odontologinio įrenginio
14 Dalis (Odontologinės priežiūros laboratorijų praktinio mokymo
instrumentai)
1 pozicija Ultragarsinis grąžtelių ir instrumentų valiklis
3 pozicija Autoklavas instrumentų sterilizacijai
4 pozicija Automatinis instrumentų plovimo įrenginys
15 dalis (Slaugos mokomųjų laboratorijų įranga)
1 pozicija Funkcinė lova
5 pozicija Vystymo stalas
16 Dalis (Slaugos mokymo laboratorijos inventorius)
4 pozicija Vaikštynė
5 pozicija Invalido vežimėlis
21 pozicija Inkubatorius (kiuvezas)
17 Dalis (Slaugos mokymo laboratorijos priemonės)
1 pozicija Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (universalus)
2 pozicija Kvėpavimo kontūrai prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato
4 pozicija Infuzinis tūrinis siurblys infuzinei terapijai
5 pozicija Infuzinis tūrinis siurblys enterinei mitybai
12 pozicija Aneroidinis AKS matavimo aparatas
13 pozicija Gliukozės kraujyje matavimo aparatas su juostelių rinkiniais
18 pozicija Aparatas kraujospūdžiui ir saturacijai matuoti (vežiojamas –
labilus)
20 pozicija Nebulaizerinis (elektroninis aerozolinis aparatas)
21 pozicija Šviesos terapijos prietaisas iššutimams gydyti, pritaikytas
naudoti ligoninėse ir kitose gydymo įstaigose
23 pozicija Gleivių atsiurbimo prietaisas
18 Dalis (Kosmetologinė įranga grožio terapijos (kosmetologijos) mokomųjų
laboratorijų įranga)
10 pozicija Hidromasažinės vonios su povandeninio masažo funkcija
12 pozicija Pedikiūro procedūrų atlikimo darbo vietos su integruota
aparatūra (paciento gultas, frezai, vanduo, nešešėlinė apšvietimo lempa,
padidinimo lempa, instrumentų pašildymo stalelis, elektrinis krėslas,
kėdutė personalui ir t.t.)
19 Dalis (Kosmetologinė aparatūra)
1 pozicija Lempos - lupos
2 pozicija Odos parametrų diagnostikos įrenginys
3 pozicija Prietaisas fototipui ir melanino kiekiui nustatyti
4 pozicija Vudo lempa
5 pozicija Dermatoskopas
7 pozicija Garintuvai
8 pozicija D'Arsonvalizacijos aparatas
9 pozicija Mikrodermabrazijos prietaisas
10 pozicija Dezinkrustacijos - jonoforezės aparatas
11 pozicija Raumenų stimuliacijos ir ultragarso aparatas
12 pozicija Vakuuminio masažo aparatas
13 pozicija Multifunkcinis kombainas
14 pozicija Krioterapijos prietaisas
15 pozicija Auskarų vėrimo prietaisas
17 pozicija Sanitizatorius
18 pozicija Kūno odos analizatorius – celiulitas, vandens susilaikymas
19 pozicija Infraraudonųjų spindulių lempos
20 pozicija Infraraudonųjų spindulių ir elektroforezės aparatas kūnui
21 pozicija Ultragarso – infraraudonųjų spindulių aparatas celiulitui
naikinti
22 pozicija Vakuuminis kūno ir veido masažo aparatas stimuliacijai,
drenažui, liftingui, atpalaidavimui
23 pozicija Miostimuliacijos aparatas veidui ir kūnui
27 pozicija Parafino vonelė
29 pozicija Odos testavimo aparatas
30 pozicija Presoterapijos aparatas
20 Dalis (Kosmetologijos mokymo priemonės: plakatai, atlasai, muliažai,
rinkiniai)
3 pozicija Manikiūro instrumentų komplektai
4 pozicija Pedikiūro instrumentų komplektai
14 pozicija Infraraudonųjų pirties įrangos komplektas
15 pozicija Garinės pirties įrangos komplektas
21 Dalis (Kineziterapijos mokomųjų laboratorijų priemonės)
16 pozicija Kūno kompozicijos analizatorius
17 pozicija Automatiniai žastinio tipo kraujospūdžio matuokliai
19 pozicija Magnetoterapijos aparatas
20 pozicija Elektrostimuliacijos aparatas
21 pozicija Elektrostimuliacijos aparatai
23 pozicija Ultragarso aparatas
25 pozicija Parafino vonelės
23 Dalis (Audio, video ir konferencinė įranga)
1 pozicija Garso kolonėlės su stiprintuvu
2 pozicija Bevielio mikrofono komplektas su rankiniu mikrofonu
3 pozicija Stovai garso kolonėlėms
4 pozicija Stovai mikrofonui
5 pozicija Mikšerinis pultas su efektais
6 pozicija Stalinis mikrofonas su jungikliu
7 pozicija DVD
8 pozicija Motorizuotas ekranas projekcijai su montavimu
9 pozicija Garso kolonėle (kompiuterinė)
10 pozicija Kompiuterinė kamera
11 pozicija Dokumentų kamera
14 pozicija Ekranas (sieninis)
15 pozicija Ekranas (Pakeliamas - Nuleidžiamas)
17 pozicija Garso kolonėles
18 pozicija Audio mikseris su stiprintuvu
19 pozicija Televizorius
20 pozicija Muzikinis centras
21 pozicija Ekranas pastatomas
IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento
gavimo sąlygos:
21.08.2013 (11:00)
IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo
terminas:
23.08.2013 (10:00)
IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos:
23.08.2013 (11:00)
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.


Update: Aug 28, 2013


Notice type: 012EA - Additional information
5
EU Official Journal Publication: 166/2013, #288157-2013
Referenced Document Number: 223960-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Klaipėdos valstybinė kolegija, Jaunystės g. 1, For the attention of: Inga
Liebutė, LTKlaipėda91274, LITHUANIA. Telephone: +370 69873593. E-mail:
i.liebute@kvk.lt
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 6.7.2013,
2013/S 130-223960)
Instead of:
IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento
gavimo sąlygos:
23.08.2013 (11:00)
IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo
terminas:
23.08.2013 (11:00)
IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos:
23.08.2013 (11:00)
Read:
IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento
gavimo sąlygos:
28.08.2013 (11:00)
IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo
terminas:
30.08.2013 (11:00)
IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos:
30.08.2013 (11:00)
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.
Original Text

      
Skelbimas apie pirkimą Prekės Direktyva 2004/18/EB I dalis: Perkančioji organizacija I.1) Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai) Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 Jaunystės g. 1 Kam: Inga Liebutė LT-91274 Klaipėda LIETUVA Telefonas: +370 69873593 El. paštas: i.liebute@kvk.lt Interneto adresas(-ai): Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.kvk.lt Pirkėjo profilio adresas: http://www.kvk.lt Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/login.asp?b=ppo&target=&timeout= Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/login.asp?b=ppo&target=&timeout= I.2) Perkančiosios organizacijos tipas Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė I.3) Pagrindinė veikla Švietimas I.4) Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne II dalis: Sutarties objektas II.1) Aprašymas II.1.1) Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai: Laboratorinės įrangos pirkimas. II.1.2) Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta Prekės Pirkimas Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Prekės pristatomos į: — Technologijų fakultetą, adresu Bijūnų g. 10, Klaipėda; — Socialinių mokslų fakultetą, adresu Jaunystės g. 1, Klaipėda; — Socialinių mokslų fakultetą, adresu Jaunystės g. 2, Klaipėda; — Sveikatos fakultetą, adresu Donelaičio g. 10, Klaipėda; — Sveikatos fakultetą, adresu Gulbių g. 8, Klaipėda; — Sveikatos fakultetą, adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Klaipėda. NUTS kodas II.1.3) Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS) Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi II.1.5) Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas Projekto „Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ VP3-2.2-ŠMM-15-V-01-010 laboratorinės įrangos pirkimas. II.1.6) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 33100000, 32300000, 43329000, 38296000, 38410000, 31720000, 38510000, 80520000, 39162000, 39154100, 33141626, 33192000 II.1.7) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP) Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip II.1.8) Pirkimo dalys Ši sutartis padalyta į dalis: taip Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių II.1.9) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne II.2) Kiekis arba sutarties apimtis II.2.1) Visas kiekis ar visa apimtis: — audio, video ir konferencinė įranga (41 vnt.), — fizikos laboratorinė įranga (10 vnt.), — geodeziniai įrenginiai (14 vnt.), — aplinkos matavimų įrenginiai (14 vnt.), — medicininiai įrenginiai (13 vnt.), — elektromechanikos laboratorinė įranga (29 vnt.), — mikroskopai ir jų priedai (39 vnt.), — piešimo priemonės (13 vnt.), — auditorijų įranga (55 vnt.), — lingofoninio kabineto įrangos komplektas (1 vnt.), — parodų stendai (1 vnt.), — televizoriai, DVD ir audio aparatūra (29 vnt.), — konferencinė įranga (32 vnt.), — priemonių laikymo inventorius (60 vnt.), — odontologo darbo vieta su integruota aparatūra (67 vnt.), — odontologinės priežiūros įranga (20 vnt.), — odontologinės priežiūros instrumentai (28 vnt.), — slaugos laboratorijų įranga (44 vnt.), — slaugos inventorius (27 vnt.), — slaugos mokymo priemonės (48 vnt.), — kosmetologinė įranga (101 vnt.), — kosmetologinė aparatūra (73 vnt.), — kosmetologijos mokymo priemonės (121 vnt.), — kineziterapijos laboratorijų priemonės (186 vnt.), — kineziterapijos įranga (23 vnt.). II.2.2) Informacija apie pasirinkimo galimybes Pasirinkimo galimybės: ne II.2.3) Informacija apie pratęsimus Ši sutartis gali būti pratęsta: ne II.3) Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Informacija apie pirkimo dalis Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Fizikos laboratorinė įranga 1) Trumpas aprašymas Fizikos laboratorinė įranga. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 43329000 3) Kiekis arba apimtis — laisvojo kritimo pagreičio nustatymo įrangos komplektas, 1 vnt. — mechaninės energijos tvermės dėsnio patvirtinimo įrangos komplektas, 1 vnt. — kūnų inercijos momento nustatymo įrangos komplektas, 1 vnt. — garso greičio nustatymo kundto vamzdžiu įrangos komplektas, 1 vnt. — kietųjų kūnų šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymo įrangos komplektas, 1 vnt. — dujų adiabatės rodiklio nustatymo įrangos komplektas, 1 vnt. — varžos matavimo vitstono tilteliu įrangos komplektas, 1 vnt. — transformatoriaus tyrimo įrangos komplektas, 1 vnt. — lęšių ir optinių instrumentų dėsnių mokymo įrangos komplektas, 1 vnt. — fotometrijos dėsnių tyrimo komplektas, 1 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Geodeziniai įrenginiai 1) Trumpas aprašymas Geodeziniai įrenginiai. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 38296000 3) Kiekis arba apimtis — lazerinis tolimatis, 1 vnt.; — elektroninis planimetras, 4 vnt.; — elektroninis tacheometras, 1 vnt.; — stovai trikojai geodeziniams aparatams, 6 vnt.; — elektroninis tacheometras ir GNSS imtuvas, 1 vnt.; — elektroninis tacheometras, 1 vnt.; — elektroninis tacheometras, 1 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 3 Pirkimo dalies pavadinimas: Aplinkos matavimų įrenginiai 1) Trumpas aprašymas Aplinkos matavimų įrenginiai. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 38410000 3) Kiekis arba apimtis — radiacijos parametrų matuoklis, 2 vnt.; — aplinkos parametrų matuoklis, 2 vnt.; — skaitmeninis oro srauto matuoklis, 2 vnt.; — skaitmeninis garso lygio matuoklis, 2 vnt.; — apšviestumo matuoklis, 2 vnt.; — elektromagnetinio lauko matuoklis, 2 vnt.; — vibracijų matuoklis, 2 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 4 Pirkimo dalies pavadinimas: Medicininiai įrenginiai 1) Trumpas aprašymas Medicininiai įrenginiai 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 33100000 3) Kiekis arba apimtis — pirštų goniometras, 2 vnt.; — goniometras, 2 vnt.; — didelių sąnarių goniometras, 2 vnt.; — inklinometras, 4 vnt.; — automatinis riešinis kraujospūdžio matuoklis, 1 vnt.; — automatinis žąstinio tipo kraujospūdžio matuoklis, 1 vnt.; — nukentėjusiojo gaivinimo manekenas, 1 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 5 Pirkimo dalies pavadinimas: Elektromechanikos laboratorinė įranga 1) Trumpas aprašymas Elektromechanikos laboratorinė įranga. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 31720000 3) Kiekis arba apimtis — analoginių valdymo sistemų mokomasis stendas, 1 vnt.; — skaitmeninių logikų laboratorija, 1 vnt.; — loginių elementų laboratorija, 1 vnt.; — mokomosios sistemos su baziniais moduliais, 3 vnt.; — transformatorių matavimo rinkiniai, 2 vnt.; — filtravimo stotis, 1 vnt.; — maišymo stotis, 1 vnt.; — reakcijų stotis, 1 vnt.; — išpilstymo stotis, 1 vnt.; — elektrotechnikos grandinių laboratorijos mokomasis stendas, 4 vnt.; — elektronikos grandinių laboratorija, 1 vnt.; — jėgos grandinių elektronikos ir pramonės elektronikos laboratorija, 1 vnt.; — kompiuterinis oscilografas, 1 vnt.; — oscilografas su LCD displėjumi, 1 vnt.; — namo elektros instaliacijos stendas, 1 vnt.; — namo elektros įvado stendas, 4 vnt.; — jutiklių naudojimo instaliacijoje stendas, 1 vnt.; — energijos tiekimo tinklų tyrimo stendas, 1 vnt.; — universalus kietumo matavimo prietaisas, 1 vnt.; — universali mechaninių bandymų mašina, 1 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 6 Pirkimo dalies pavadinimas: Mikroskopai ir jų priedai 1) Trumpas aprašymas Mikroskopai ir jų priedai. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 38510000 3) Kiekis arba apimtis — mikroskopai, 10 vnt.; — priedai mikroskopams, 20 vnt.; — mikroskopai (metalo struktūros tyrimui), 3 vnt.; — įrenginys mikroskopų sujungimui su kompiuteriu, 6 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 7 Pirkimo dalies pavadinimas: Piešimo studijos priemonės 1) Trumpas aprašymas Piešimo studijos priemonės. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 80520000 3) Kiekis arba apimtis — molbertai su priedais, 10 vnt.; — demonstracinės priemonės (piešimui), 1 vnt.; — lempos ant stovo, 2 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 8 Pirkimo dalies pavadinimas: Lingofoninio kabineto įranga 1) Trumpas aprašymas Lingofoninio kabineto įranga. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 39162000 3) Kiekis arba apimtis — SANAKO Study arba lygiavertė 1 200 kalbų mokymo laboratorijos p.į. 16 d. vietų; — specializuotos ausinės su mikrofonu ir kabeliu (16 d. vietų); — balsavimo modulis – „Study Voting Module“ arba lygiavertis (visiems vartotojams) (1 vnt.); — žinių tikrinimo modulis – „Study Examination Module“ (visiems vartotojams) arba lygiavertis (1 vnt.); — vaizdo retransliavimo serveris (1 vnt.); — instaliacinės medžiagos; — tinklo įrenginys; — programinė įranga; — įrangos diegimo ir konfigūravimo darbai; — mokymai dirbti įsigyta įranga (8 sem); — Auralog programa arba lygiavertė (licencija iki 50 darbo vietų, anglų kalbos, pilnas paketas), 1 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 9 Pirkimo dalies pavadinimas: Auditorijų įranga 1) Trumpas aprašymas Auditorijų įranga. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 32300000 3) Kiekis arba apimtis — pastatoma magnetinė lenta (konferencijų stovas), 1 vnt.; — mobili skaitmeninė garso įrašymo aparatūra, 1 vnt.; — integruotas mikrofonas, 2 vnt.; — atšvaitai, 2 vnt.; — stiprintuvas (išorinis garso redagavimo įrenginys), 1 vnt.; — laidai, 1 komplektas; — studijinis garso įrašymo mikrofonas, 1 vnt.; — displėjus, suderinamas su Apple Macintosh, 1 vnt.; — vienpusio matymo langas, 1 vnt.; — stacionarus telefonas, 2 vnt.; — ekranas, 1 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 10 Pirkimo dalies pavadinimas: Savarankiškų studijų centras 1) Trumpas aprašymas Savarankiškų studijų centras. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 39154100 3) Kiekis arba apimtis — parodų stendai, 1 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 11 Pirkimo dalies pavadinimas: Priemonių laikymo inventorius 1) Trumpas aprašymas Priemonių laikymo inventorius. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 33141626 3) Kiekis arba apimtis rankšluosčių dozatoriai, 20 vnt.; skysto muilo dozatoriai, 40 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 12 Pirkimo dalies pavadinimas: Odontologo darbo vieta su integruota aparatūra 1) Trumpas aprašymas Odontologo darbo vieta su integruota aparatūra. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 33100000 3) Kiekis arba apimtis — odontologo darbo vietų komplektas su integruota aparatūra, 6 vnt.; — oriniai mikrovarikliai kampiniam antgaliui, 6 vnt.; — antgaliai kampiniai, 6 vnt.; — antgaliai turbininiai, 6 vnt.; — ultragarsinis skaleris tinkantis integruoti į odontologinį įrenginį, 7 vnt.; — diodinės lempos plombų kietinimui tinkančios integruoti į odontologinį įrenginį, 7 vnt.; — sodapūtė tinkanti integruoti į odontologinį įrenginį, 7 vnt.; — gydytojo odontologo kėdutės, 11 vnt.; — gydytojo odontologo padėjėjo kėdutės, 11 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 13 Pirkimo dalies pavadinimas: Odontologinės priežiūros laboratorijų mokymo įranga 1) Trumpas aprašymas Odontologinės priežiūros laboratorijų mokymo įranga. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 33100000 3) Kiekis arba apimtis — kompresorius (2 darbo vietom), 1 vnt.; — kompresorius (4 darbo vietom), 1 vnt.; — vakuminis išsiurbėjas (2 darbo vietom), 1 vnt.; — vakuminis išsiurbėjas (4 darbo vietom), 1 vnt.; — viziografas, 1 vnt.; — kompiuteris darbui su viziografu (programinė įranga darbui su viziografu), 1 vnt.; — mobilus ultragarsinis skaleris, 1 vnt.; — specializuoti pakabinami šviestuvai darbo vietos apšvietimui virš odontologinio įrenginio, 13 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 14 Pirkimo dalies pavadinimas: Odontologinės priežiūros laboratorijų praktinio mokymo instrumentai 1) Trumpas aprašymas Odontologinės priežiūros laboratorijų praktinio mokymo instrumentai. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 33100000 3) Kiekis arba apimtis — ultragarsinis grąžtelių ir instrumentų valiklis, 3 vnt.; — manipuliaciniai mobilūs staleliai su stalčiais, 14 vnt.; — autoklavas instrumentų sterilizacijai, 2 vnt.; — automatinis instrumentų plovimo įrenginys, 2 vnt.; — vaizdinės priemonės (plakatai, atlasas, muliažai), 1 vnt.; — spintelė medicininėms priemonėms susidėti, 6 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 15 Pirkimo dalies pavadinimas: Slaugos mokomųjų laboratorijų įranga 1) Trumpas aprašymas Slaugos mokomųjų laboratorijų įranga. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 33192000 3) Kiekis arba apimtis — funkcinė lova, 6 vnt.; — mobilus procedūrinis staliukas su stovu ir stalčiais, 7 vnt.; — spintelė medicininėms priemonėms susidėti, 16 vnt.; — spintelė prie paciento lovos (mobili), 7 vnt.; — vystymo stalas, 1 vnt.; — standartinė vaikiška lovytė, 2 vnt.; — naujagimio lovytė, 2 vnt.; — spinta su stiklais (maitinimo mišinuko pavyzdžiams, žindukams susidėti), 1 vnt.; — procedūrinis staliukas (nerūdijančio plieno), 2 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 16 Pirkimo dalies pavadinimas: Slaugos mokymo laboratorijos inventorius 1) Trumpas aprašymas Slaugos mokymo laboratorijos inventorius. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 33100000 3) Kiekis arba apimtis — skalbinių surinkimo konteineris, 1 vnt.; — čiužinys nuo pragulų, 1 vnt.; — paciento pakėlimo įranga, 1 vnt.; — vaikštynė, 1 vnt.; — invalido vežimėlis, 1 vnt.; — injekcijos į raumenis muliažas, 1 vnt.; — muliažas į raumenis, 1 vnt.; — įodinės injekcijos muliažas, 1 vnt.; — muliažas intraveninėms injekcijoms, 1 vnt.; — muliažas injekcijoms į raumenis, 1 vnt.; — ranka kraujospūdžiui matuoti, 1 vnt.; — manekenas paciento priežiūrai mokyti, 1 vnt.; — širma, 2 vnt.; — atliekų surinkimo konteineris, 1 vnt.; — stuburo kieti neštuvai, 1 vnt.; — minkšti neštuvai, 1 vnt.; — muliažas (JIS arba JI universalus, kuri galima defibriliuoti, stebėti širdies ritmo patologiją, teikti būtinąją medicinos pagalbą), 2 vnt.; — muliažas (JIS arba JI universalus, kuri galima defibriliuoti, stebėti širdies ritmo patologiją, teikti būtinąją medicinos pagalbą), 2 vnt.; — muliažas (JIS arba JI universalus), 2 vnt.; — funkcinė lėlė (rytiniam tualetui), 2 vnt.; — inkubatorius (kiuvezas), 1 vnt.; — vonelė kūdikio maudymui, 1 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 17 Pirkimo dalies pavadinimas: Slaugos mokymo laboratorijos priemonės 1) Trumpas aprašymas Slaugos mokymo laboratorijos priemonės. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 33100000 3) Kiekis arba apimtis — dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (universalus), 1 vnt.; — kvėpavimo kontūrai prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato, 10 vnt.; — vaikiškas AMBU maišas, 1 vnt.; — infuzinis tūrinis siurblys infuzinei terapijai, 1 vnt.; — infuzinis tūrinis siurblys enterinei mitybai, 1 vnt.; — stuburo imobilizavimo įtvaras, 1 vnt.; — vakuuminis įtvarų rinkinys galūnių imobilizavimui, 4 vnt.; — vienkartiniai gimdymo paketai, 4 vnt.; — kaklo įtvaras esant kaklinės dalies stuburo traumai, 1 vnt.; — svarstyklės su matuokle suaugusiam, 2 vnt.; — svarstyklės iki 25 kg, 1 vnt.; — aneroidinis AKS matavimo aparatas, 5 vnt.; — gliukozės kraujyje matavimo aparatas su juostelių rinkiniais, 4 vnt.; — kraujo paėmimo vakuume sistema su spalviniais mėgintuvėliais, 1 vnt.; — instrumentų rinkinys chirurgijai, 1 vnt.; — instrumentų rinkinys ginekologijai, 1 vnt.; — medinė ūgio matuoklė kūdikiams, 1 vnt.; — aparatas kraujospūdžiui ir saturacijai matuoti (vežiojamas – labilus), 1 vnt.; — naujagimio ir kūdikio rūbeliai, 1 vnt.; — nebulaizerinis (elektroninis aerozolinis aparatas), 1 vnt.; — šviesos terapijos prietaisas iššutimams gydyti, pritaikytas naudoti ligoninėse ir kitose gydymo įstaigose, 1 vnt.; — elektrinis pientraukis, 1 vnt.; — gleivių atsiurbimo prietaisas, 1 vnt.; — bešešėlinė apžiūros lempa, 1 vnt.; — infuzijų stovas, 1 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 18 Pirkimo dalies pavadinimas: Kosmetologinė įranga grožio terapijos (kosmetologijos) mokomųjų laboratorijų įranga 1) Trumpas aprašymas Kosmetologinė įranga grožio terapijos (kosmetologijos) mokomųjų laboratorijų įranga. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 33100000 3) Kiekis arba apimtis — kosmetologiniai krėslai elektriniai, 5 vnt.; — kosmetologo kėdutės, 18 vnt.; — darbo staliukas – vežimėlis (manikiūro pedikiūro laboratorijai), 10 vnt.; — darbo staliukas (veido ir kūno priežiūros laboratorijoms), 10 vnt.; — darbo staliukai (dekoratyvios kosmetologijos su fotostudija laboratorijai), 8 vnt.; — darbo staliukas (spa procedūrų laboratorijai), 2 vnt.; — masažiniai stalai elektriniai, 5 vnt.; — ajurvedinis masažinis stalas su įrenginiu aliejui, 1 vnt.; — Vichy dušas su atspariu drėgmei stalu, 1 vnt.; — hidromasažinės vonios su povandeninio masažo funkcija, 2 vnt.; — relakso zonos gultai, 7 vnt.; — pedikiūro procedūrų atlikimo darbo vietos su integruota aparatūra (paciento gultas, frezai, vanduo, nešešėlinė apšvietimo lempa, padidinimo lempa, instrumentų pašildymo stalelis, elektrinis krėslas, kėdutė personalui ir t.t.), 3 vnt.; — manikiūro staliukai su dulkių šalinimo įrenginiu, 7 vnt.; — makiažo kėdės, 4 vnt.; — pakabinami ištisiniai veidrodžiai su apšvietimu, 8 vnt.; — kilnojami veidrodžiai, 8 vnt.; — stendas su kosmetikos produkcija darbui, 1 vnt.; — fonai pakabinami ant sienos, 1 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 19 Pirkimo dalies pavadinimas: Kosmetologinė aparatūra 1) Trumpas aprašymas Kosmetologinė aparatūra. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 33100000 3) Kiekis arba apimtis — lempos – lupos, 20 vnt.; — odos parametrų diagnostikos įrenginys, 1 vnt.; — prietaisas fototipui ir melanino kiekiui nustatyti, 1 vnt.; — Vudo lempa, 2 vnt.; — dermatoskopas, 1 vnt.; — šildoma paklodė, 4 vnt.; — garintuvai, 3 vnt.; — D'Arsonvalizacijos aparatas, 1 vnt.; — mikrodermabrazijos prietaisas, 1 vnt.; — dezinkrustacijos – jonoforezės aparatas, 1 vnt.; — raumenų stimuliacijos ir ultragarso aparatas, 1 vnt.; — vakuuminio masažo aparatas, 1 vnt.; — multifunkcinis kombainas, 1 vnt.; — krioterapijos prietaisas, 1 vnt.; — auskarų vėrimo prietaisas, 1 vnt.; — rankšluosčių šildymo prietaisas, 5 vnt.; — sanitizatorius, 4 vnt.; — kūno odos analizatorius – celiulitas, vandens susilaikymas, 1 vnt.; — infraraudonųjų spindulių lempos, 3 vnt.; — infraraudonųjų spindulių ir elektroforezės aparatas kūnui, 1 vnt.; — ultragarso – infraraudonųjų spindulių aparatas celiulitui naikinti, 1 vnt.; — vakuuminis kūno ir veido masažo aparatas stimuliacijai, drenažui, liftingui, atpalaidavimui, 1 vnt.; — miostimuliacijos aparatas veidui ir kūnui, 1 vnt.; — akmenų šildymo aparatas, 2 vnt.; — akmenų rinkinys stounterapijai, 2 vnt.; — profesionalus fotoaparatas su blykstėmis, 1 vnt.; — parafino vonelė, 4 vnt.; — hidromasažinės vonelės kojoms, 2 vnt.; — odos testavimo aparatas, 1 vnt.; — presoterapijos aparatas, 1 vnt.; — SPA indų rinkinys, 1 vnt.; — stovas apšvietimui, 1 vnt.; — prožektoriai – šviesdėžės, 1 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 20 Pirkimo dalies pavadinimas: Kosmetologijos mokymo priemonės: plakatai, atlasai, muliažai, rinkiniai 1) Trumpas aprašymas Kosmetologijos mokymo priemonės: plakatai, atlasai, muliažai, rinkiniai. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 33100000 3) Kiekis arba apimtis — plakatai, 30 vnt.; — odos muliažai, 5 vnt.; — manikiūro instrumentų komplektai, 24 vnt.; — pedikiūro instrumentų komplektai, 16 vnt.; — stendai sustatyti lakams, 10 vnt.; — šildomos pirštinės (rinkiniai), 7 vnt.; — šildomų kojinių rinkiniai, 3 vnt.; — nagų terapijos mokomieji muliažai, 14 vnt.; — perukų rinkinys, 1 vnt.; — įvaizdžio kūrimo rinkinys, 1 vnt.; — butaforijų rinkinys, 1 vnt.; — spintelė medicininė priemonėms susidėti, 3 vnt.; — spintelė medicininė priemonėms susidėti, 4 vnt.; — infraraudonųjų pirties įrangos komplektas, 1 vnt.; — garinės pirties įrangos komplektas, 1 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 21 Pirkimo dalies pavadinimas: Kineziterapijos mokomųjų laboratorijų priemonės 1) Trumpas aprašymas Kineziterapijos mokomųjų laboratorijų priemonės. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 33100000 3) Kiekis arba apimtis — volelis masažui su rankena 6 vnt.; — volelis masažui 6 vnt.; — pėdų masažuoklis 6 vnt.; — pėdų masažuoklis 6 vnt.; — masažuoklis nugarai 6 vnt.; — laikysenos įvertinimo liniuotės 4 vnt.; — tūrinė plaštakos edemos matuoklė 1 vnt.; — raumenų modelis 5 vnt.; — parafinas levandų aromato (6 maišeliai) 1 vnt.; — parafinas bekvapis (6 maišeliai) 1 vnt.; — šildantys – šaldantys gelio kompresas 6 vnt.; — šildoma paklodė 6 vnt.; — plakatai 20 vnt.; — elektriniai 3 dalių gydomieji stalai 14 vnt.; — inklinometrai 2 vnt.; — kūno kompozicijos analizatorius 1 vnt.; — automatiniai žastinio tipo kraujospūdžio matuokliai 1 vnt.; — žingsniamačiai 5 vnt.; — magnetoterapijos aparatas 1 vnt.; — elektrostimuliacijos aparatas 1 vnt.; — elektrostimuliacijos aparatai 6 vnt.; — kvarco lempa su stovu 1 vnt.; — ultragarso aparatas 1 vnt.; — purškiami geliai 2 vnt.; — parafino vonelės 2 vnt.; — darbo staliukai-vežimėliai 6 vnt.; — elektriniai terapijos stalai 4 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 22 Pirkimo dalies pavadinimas: Kineziterapijos mokomųjų laboratorijų įranga 1) Trumpas aprašymas Kineziterapijos mokomųjų laboratorijų įranga. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 33192000 3) Kiekis arba apimtis — veidrodis, 1 vnt.; — švediškos sienelės, 8 vnt.; — vertikalios vonios: stuburo tempimo įrenginys, 1 vnt.; — spintelė medicinine priemonėms susidėti, 4 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) Pirkimo dalis Nr.: 23 Pirkimo dalies pavadinimas: Audio, video ir konferencinė įranga 1) Trumpas aprašymas Audio, video ir konferencinė įranga. 2) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 32300000 3) Kiekis arba apimtis — garso kolonėlės su stiprintuvu, 2 vnt.; — bevielio mikrofono komplektas su rankiniu mikrofonu, 6 vnt.; — stovai garso kolonėlėms, 2 vnt.; — stovai mikrofonui, 6 vnt.; — mikšerinis pultas su efektais, 1 vnt.; — stalinis mikrofonas su jungikliu, 5 vnt.; — DVD, 13 vnt.; — motorizuotas ekranas projekcijai su montavimu, 1 vnt.; — garso kolonėle (kompiuterinė), 1 vnt.; — kompiuterinė kamera, 1 vnt.; — dokumentų kamera, 1 vnt.; — lenta (magnetinė), 42 vnt.; — lenta (žalia kreidinė), 2 vnt.; — ekranas (sieninis), 12 vnt.; — ekranas (pakeliamas – nuleidžiamas), 1 vnt.; — magnetinė pastatoma lenta, 5 vnt.; — garso kolonėles, 8 vnt.; — audio mikseris su stiprintuvu, 4 vnt.; — televizorius, 9 vnt.; — muzikinis centras, 8 vnt.; — ekranas pastatomas, 7 vnt.; — lenta interaktyvioji, 4 vnt.; — lenta (kamštinė), 1 vnt.; — tribūna, 1 vnt. 4) Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo) III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija III.1) Su sutartimi susijusios sąlygos III.1.1) Reikalaujami užstatai ir garantijos: Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimu, išduotu visam sutarties galiojimo laikotarpiui. Užtikrinimo vertė – 3 % nuo bendros sutarties kainos su PVM. III.1.2) Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas: Mokėjimai atliekami litais tokia tvarka: apmokėjimas už pateiktas prekes bus vykdomas per 30 kalendorinių dienų po prekių pristatymo perkančiajai organizacijai, tiekėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą ir abiems šalims pasirašius prekių perdavimo priėmimo aktą. Avansinio mokėjimo nebus. III.1.3) Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis: Nebus. III.1.4) Kitos ypatingos sąlygos Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne III.2) Dalyvavimo sąlygos III.2.1) Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) ar tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės „Registrų centro“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. 1) Valstybės įmonės „Registrų centro“ arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės „Registrų centro“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Išskyrus pirmame punkte. 4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (kopija), išduotas ne anksčiau, kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, arba valstybės įmonės „Registrų centro“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos ne anksčiau 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos išduota pažyma. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 6. Tiekėjas įregistruotas įstatymu nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (laboratorinės įrangos gamyba ir/ar tiekimu). Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos ar kiti dokumentai (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje), patvirtinantys tiekėjo teisę gaminti ir/ar tiekti laboratorinę įrangą arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija). 7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Tiekėjo deklaracija. (Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje). III.2.2) Ekonominis ir finansinis pajėgumas Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Pelno (nuostolių) ataskaitų arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamų dokumentų už paskutiniuosius 3 finansinius metus kopijos, patvirtintos Tiekėjo parašu ir antspaudu (jei Tiekėjas veikia trumpiau nei 3 finansinius metus, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo datos). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažiau kaip: — 1 pirkimo daliai – 86 502 LTL; — 2 pirkimo daliai – 217 212 LTL; — 3 pirkimo daliai – 18 684 LTL; — 4 pirkimo daliai – 11 685 LTL; — 5 pirkimo daliai – 1 314 949 LTL; — 6 pirkimo daliai – 119 970 LTL; — 7 pirkimo daliai – 4 828 LTL; — 8 pirkimo daliai – 123 047 LTL; — 9 pirkimo daliai – 31 275 LTL; — 10 pirkimo daliai – 1 123 LTL; — 11 pirkimo daliai – 4 102 LTL; — 12 pirkimo daliai – 335 985 LTL; — 13 pirkimo daliai – 169 414 LTL; — 14 pirkimo daliai – 135 417 LTL; — 15 pirkimo daliai – 177 345 LTL; — 16 pirkimo daliai – 272 776 LTL; — 17 pirkimo daliai – 114 666 LTL; — 18 pirkimo daliai – 496 720 LTL; — 19 pirkimo daliai – 389 110 LTL; — 20 pirkimo daliai – 54 918 LTL; — 21 pirkimo daliai – 293 245 LTL; — 22 pirkimo daliai – 41 181 LTL; — 23 pirkimo daliai – 101 249 LTL. III.2.3) Techniniai pajėgumai Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Pateikiamos galiojančių įgaliojimų arba lygiaverčių dokumentų, įrodančių gamintojo atstovavimą parduoti, prižiūrėti ar atlikti įrangos garantinį aptarnavimą, kopijos. Jeigu aptarnavimą atliks kitas ūkio subjektas, kuris gamintojo yra įgaliotas atlikti įrangos aptarnavimą, tiekėjas turi pateikti aptarnavimo sutarties su šiuo ūkio subjektu kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 2. Pateikiami paskelbtųjų (notifikuotų) įstaigų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: 1. Tiekėjas turi būti gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti, prižiūrėti ir atlikti garantinį aptarnavimą siūlomai laboratorinei įrangai, arba turėti sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą; 2. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. IV dalis: Procedūra IV.1) Procedūros tipas IV.1.1) Procedūros tipas Atvira procedūra IV.2) Sutarties sudarymo kriterijai IV.2.1) Sutarties sudarymo kriterijai Mažiausia kaina IV.2.2) Informacija apie elektroninį aukcioną Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne IV.3) Administracinė informacija IV.3.2) Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį ne IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 9.8.2013 - 11:00 Dokumentai yra mokami: ne IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas 16.8.2013 - 11:00 IV.3.6) Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje lietuvių kalba. IV.3.7) Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai) IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos Data: 16.8.2013 - 11:00 Vieta: 118 kab., Jaunystės g. 1, Klaipėda. Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Tiekėjai ar įgalioti atstovai. VI dalis: Papildoma informacija VI.1) Informacija apie periodiškumą Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne VI.2) Informacija apie Europos Sąjungos fondus Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): „Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ VP3-2.2-ŠMM-15-V-01-010. VI.3) Papildoma informacija Pirkimas vykdomas CVP IS sistemoje. VI.4) Skundų pateikimo procedūra VI.4.2) Skundų pateikimas Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. VI.5) Šio skelbimo išsiuntimo data: 5.7.2013
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.