Search

CZ-Olomouc: Flare tip removal equipment

Prior Information Notice

General Information

Czechia
   OLOMOUC
   eu:167198-2013
   May 23, 2013
   Czech
   Other

Contact information

   TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OLOMOUCE, A.S. (25826603)
OLOMOUC
Czechia
   http://tsmo.cz

Goods, Works and Services

Flare tip removal equipment  

Summary

      

Notice type: 01201 - Prior Information Notice
4
EU Official Journal Publication: 98/2013, #167198-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Not applicable
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Not applicable

Prior information notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Technické služby města Olomouce, a.s.
25826603
Zamenhofova 783/34
For the attention of: Ing. Miloslav Sobotka
772 11 Olomouc
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 585205903
E-mail: sobotka@tsmo.cz
Fax: +420 585204746
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://tsmo.cz
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)
II.5) Common procurement vocabulary (CPV)
42418300
Description
Flare tip removal equipment .
II.6) Scheduled date for start of award procedures
31.5.2013


Original Text

      
Oznámení předběžných informací Dodávky Směrnice 2004/18/ES Oddíl I: Veřejný zadavatel I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa Technické služby města Olomouce, a.s. 25826603 Zamenhofova 783/34 K rukám: Ing. Miloslav Sobotka 772 11 Olomouc ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420 585205903 E-mail: sobotka@tsmo.cz Fax: +420 585204746 Internetové adresy: Obecná adresa veřejného zadavatele: http://tsmo.cz I.2) Druh veřejného zadavatele Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby) II.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: ISNO v Olomouci – Modernizace dotříďovací linky II.2) Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění Dodávky Olomouc Kód NUTS CZ071 II.3) Informace o rámcové smlouvě Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne II.4) Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb: Předmětem smlouvy je dodávka dotřiďovací linky a související stavební úpravy. uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 14 180 000 CZK II.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) 42418300 II.6) Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení 31.5.2013 II.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace Oddíl VI: Doplňující informace VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení: 20.5.2013
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.