Search

PL-Lódz: crops, products of market gardening and horticulture

Request For Proposals

PL-Lódz: crops, products of market gardening and horticulture

2110 - Contract notice

General Information

Country:    Poland
Deadline for Specification:   Oct 25, 2004
Deadline for Responses:   Oct 25, 2004
Regulation of Procurement:   European Union, with participation of GPA countries
EU Official Journal Publication:   #148634-2004 in 173 issue
Publication Date:   Sep 4, 2004
Awarding Authority:   JEDNOSTKA WOJSKOWA 1933, LODZ
Contract Nature:   Supply contract
Procedure Type:   Open procedure
Type of Bid Required:   Partial tender
Awarding Criteria:   Lowest price
Original Language(s):   Polish
Abstract:   Common Procurement Vocabulary (CPV): 01200000, 01242000, 05100000, 15111100, 15111200, 15113000, 15114000, 15112000, 15112210, 15112220, 15112300, 15131130, 15131131, 15131134, 15131133, 15131135, 15131000, 15222000, 15232000, 15234000. Live animals and animal products. Eggs. Fish. Beef. Veal. Pork. Offal. Poultry. Chicken cuts. Turkey cuts. Poultry livers. Sausages. Liver sausages. Black pudding and other blood sausages. Pork sausages. Poultry sausages. Meat preserves and preparations. Frozen fish fillets. Salted fish. Smoked fish.

Goods, Works and Services

Commodities:  

Summary

CONTRACT NOTICE
Supplies
I.1) Official name and address of the contracting authority: Jednostka
Wojskowa 1933, Att: Niedzialek, ul. Pryncypalna 94, PL-93-373 Lódz. Tel.:
+48 42 6467760 w. 114.
II.1.8.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): 01200000, 01242000,
05100000, 15111100, 15111200, 15113000, 15114000, 15112000, 15112210,
15112220, 15112300, 15131130, 15131131, 15131134, 15131133, 15131135,
15131000, 15222000, 15232000, 15234000.
Description: Live animals and animal products.
Eggs.
Fish.
Beef.
Veal.
Pork.
Offal.
Poultry.
Chicken cuts.
Turkey cuts.
Poultry livers.
Sausages.
Liver sausages.
Black pudding and other blood sausages.
Pork sausages.
Poultry sausages.
Meat preserves and preparations.
Frozen fish fillets.
Salted fish.
Smoked fish.
IV.3.3) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
25.10.2004. Time: 11:30.
IV.3.5) Language or languages in which tenders or requests to
participate can be drawn up: Polish.

Original Text

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
I.1) Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Jednostka Wojskowa
1933, Att: Niedzialek, ul. Pryncypalna 94, PL-93-373 Lódz. Tel.: +48 42
6467760 w. 114.
I.2) Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Jednostka
Wojskowa 1933, Att: Niedzialek, ul. Zródlowa 52, PL-91-735 Lódz. Tel.:
042 639-47-60. Fax: 042 634-89-85. E-mail: sekcjazp@wp.pl. URL:
www.jw1933.webpark.pl.
I.3) Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Jednostka Wojskowa
1933, Att: Niedzialek, ul. Zródlowa 52, PL-91-735 Lódz. Tel.: 042
639-47-60. Fax: 042 634-89-85. E-mail: sekcjazp@wp.pl. URL:
www.jw1933.webpark.pl.
I.4) Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu: Jednostka Wojskowa 1933, Att: Niedzialek, ul.
Zródlowa 52, PL-91-735 Lódz. Tel.: 042 639-47-60. Fax: 042 634-89-85.
E-mail: sekcjazp@wp.pl. URL: www.jw1933.webpark.pl.
I.5) Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
artykulów spozywczych na 2005 r.
II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dostawa arykulów spozywczych: roslin
uprawnych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa (ziemniaków 01112100-6;
warzyw 01121000-1; owoców tropikalnych 01131110-8; owoców innych niz
tropikalne 01131300-7; produktów zwierzecych CPV 01200000-6; miesa i
produktów miesnychCPV 15100000-9; ryb i przetworów konserwowych CPV
15200000; konserw rybnych i pozostalych gotowych dan z ryb CPV
15240000-2, owoców warzyw i podobnych produktów CPV 15300000-1; olejów i
tluszczy roslinnych lub zwierzecych CPV 15400000-2, produktów
mleczarskich CPV 15500000-3, produktów wytwarzanych z przemialu ziarna,
skrobii i produktów skrobiowych CPV 15600000-4; srodków zywienia zwierzat
CPV 15700000-5; róznych produktów spozywczych CPV 15800000-6; napoi CPV
15900000-7.
II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
swiadczenia uslug: Dostawy do jednostek wojskowych znajdujacych sie na
zaopatrzeniu JW1933, polozonych w trzech obszarach dostaw, tj.
województwo lódzkie, województwo slaskie, woj. malopolskie i
swietokrzyskie.
II.1.8) Nomenklatura
II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 01100000, 15100000, 15200000,
15300000, 15800000.
II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Calosc przedmiotu
zamówienia obejmuje 340 pozycji asortymentowych podzielnych w ramach
poszczególnych czesci (zadan i obszarów dostaw).
II.2.2) Opcje. Opis i moment, w którym moga byc wykorzystane:
Zamawiajacy przewiduje prawo opcji na etapie realizacji umowy w granicach
+ 20 do - 33% ilosci objetych umowa.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
2.1.2005 - Data zakonczenia: 31.12.2005.
Informacje o czesciach zamówienia
Czesc Nr: 1
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 01112100.
2) Krótki opis: Dostawa ziemniaków.
3) Zakres lub wielkosc: Dostawa w trzech obszarach dostaw ziemniaków
odmiana mloda i pózna. Wielkosci dla poszególnych obszarów podane w SIWZ.
Czesc Nr: 2
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 01112100, 01121410, 01121110,
01121300, 01121113.
2) Krótki opis: Dostawa warzyw (ilosci podane w SIWZ).
3) Zakres lub wielkosc: Dostawa dla trzech obszarów dostaw: buraków
cwiklowych, marchwi, czarnej rzepy, cebuli, fasoli szparagowej, papryki,
pomidorów, ogórków salaty, kapusty, kalafiora, rzodkiewki, pietruszki
korzen, selera, pora, natki, koperku, szczypiorku, czosnku.
4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.8.2005
Zakonczenie: 30.4.2005.
Czesc Nr: 3
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 01121000, 01121410, 01121110,
01121300, 01121112.
2) Krótki opis: Dostawa warzyw w ramach poszczególnych obszarów dostaw w
ilosciach okreslonych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Dostawa buraków cwiklowych, marchwi, czarnej
rzepy, cebuli, fasoli szparagowej, papryki, pomidorów, ogórków, salaty,
kapusty, kalafiora, rzodkiewki, pietruszki korzen, selera pora, natki,
koperku, szczypiorku, czosnku, selera.
4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.5.2005
Zakonczenie: 31.7.2005.
Czesc Nr: 4
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 01131110, 01131111, 01131118,
01131210, 01131220.
2) Krótki opis: Dostawa w poszczególnych obszarach dostaw owoców
tropikalnych w ilosciach okreslonych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Dostawa bananów, rodzynków, owoców kiwi, cytryn,
pomaranczy, mandarynek.
Czesc Nr: 5
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 01131300, 01131321.
2) Krótki opis: Dostawa w poszególnych obszarach dostaw owoców innych
niz tropikalne okreslonych szególowo w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Dostawa porzeczki, agrestu, truskawki, gruszek,
moreli, brzoskwini, wisni, sliwek, czeresni, jablek.
Czesc Nr: 6
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 01200000, 01242000.
2) Krótki opis: Dostawa w poszególnych obszarach dostaw.
3) Zakres lub wielkosc: Jaja kl. I 428800 szt.
Czesc Nr: 7
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 05100000.
2) Krótki opis: Dostawa ryb swiezych w poszególnych obszarach dostaw.
3) Zakres lub wielkosc: Dorsz filet, morszuk filet, mintaj filet, karp,
karp swiezy filet, pstrag, sandacz. Ilosci podane w SIWZ.
Czesc Nr: 8
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15100000, 15111100, 15111200,
15113000, 15114000.
2) Krótki opis: Dostawa miesa w poszczególnych obszarach dostaw w
ilosciach okreslonych szczególowo w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Dostawa miesa wolowego, cieleciny, wieprzowiny,
oraz podrobów.
Czesc Nr: 9
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15112000, 15112210, 15112220,
15112300.
2) Krótki opis: Dostawa drobiu w poszególnych obszarach dostaw.
3) Zakres lub wielkosc: Dostawa ud calych z kurczaka i indyka, filetów z
piersi kurczaka i indyka, porcji rosolowych z kurczaka, podudz z indyka,
watroby z kurczaka, zoladków kurczaka i indyka.
Czesc Nr: 10
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15131130, 15131131, 15131134,
15131133.
2) Krótki opis: Dostawa wedlin w poszególnych obszarach dostaw w
ilosciach podanych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Dostawa watrobianek, pasztetowe, salcesonów
kaszanki, wedlin wieprzowych (kielbasy, parówki mortadela, baleron,
poledwica, ogonówka, szynka wedzona, boczek wedzony, golonka debicka,
szynka mielona, prasowana).
Czesc Nr: 11
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15131135.
2) Krótki opis: Dostawa wedlin drobiowych w poszególnych obszarach
dostaw w ilosciach okreslonych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Parówki, serdelki, szynka, kielbasa, kabanosy,
szynka z indyka, filety z piersi kurczaka i indyka wedzone.
Czesc Nr: 12
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15131000.
2) Krótki opis: Dostawa konserw miesnych w poszególnych obszarach dostaw
w ilosciach okreslonych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Gulasz wolowy podsmazany (I obszar), szynka
konserwowa (II i III obszar).
Czesc Nr: 13
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15200000, 15222000, 15232000,
15234000.
2) Krótki opis: Dostawa ryb w poszególnych obszarach dostaw w ilosciach
okreslonych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Mrozone filety i kostki rybne (dorsz, morszczuk,
mintaj), ryby solone (sledzie tusza i matiasy), ryby wedzone (pstrag,
losos wegorz, makrela tusz, dorsz filet).
Czesc Nr: 14
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15240000.
2) Krótki opis: Dostawa konserw rybnych i gotowych dan z ryby w
ilosciach podanych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Dostawa w II obszararze dostaw konserw (filet
sledziowy w sosie pomid. i szprot w pomid.); gotowych dan z ryb (obszary
I, II, III) sledz marynowany filet i sledz po kaszubsku.
Czesc Nr: 15
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15312000.
2) Krótki opis: Dostawa produktów ziemniaczanych w poszególnych
obszarach dostaw w ilosciach okreslonych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Granulat ziemniaczany specjalny, kostka
ziemniaczana, pyzy, pyzy z miesem, kluski slaskie kopytka.
Czesc Nr: 16
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15321000.
2) Krótki opis: Dostawa soków owocowych w poszególnych obszarach dostaw
w ilosciach okreslonych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Soki: jablkowy, z czarnej porzeczki,
pomaranczowy, grapefruitowy.
Czesc Nr: 17
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15332100.
2) Krótki opis: Dostawa przetworów owocowych w poszczególnych obszarach
dostaw w ilosciach podanych SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Zaprawy kompotowe z czarnej porzeczki,
truskawkowe, wisniowe, malinowe, wieloowocowe, kompoty sliwkowe,
wisniowe, truskawkowe.
Czesc Nr: 18
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15331000.
2) Krótki opis: Dostawa przetworów warzywnych w poszczególnych obszarach
dostaw w ilosciach podanych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Kapusta kwaszona biala, ogórki kwaszone, ogórki
malosolne.
Czesc Nr: 19
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15331460, 15332400, 15332410.
2) Krótki opis: Dostawa w poszególnych obszarach dostaw warzyw
konserwowych, ananasów i brzoskwin konserwowych, owoców suszonych w
ilosciach podanych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Dostawa w poszególnych obszarach dostaw warzyw
konserwowych (kukurydza, ogórki, papryka, buraczki, salatki, chrzan tarty
z kwaskiem cytrynowym, cwikla z chrzanem, przecier ogórkowy, szczaw,
pieczarki, owoców suszonych (jablka, morele, sliwki).
Czesc Nr: 20
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15331170, 15330000.
2) Krótki opis: Dostawa w poszególnych obszarach dostaw warzyw i owoców
mrozonych w ilosciach okreslonych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Warzywa mrozone (brokuly, brukselka, fasolka
szparagowa, groszek, kalafior, marchew, szpinak, wloszczyzna, mieszanki
warzywne 5 i 3-skladnikowe); owoce (czarna i czerwona porzeczka,
truskawka, sliwka).
Czesc Nr: 21
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15332200, 01252100.
2) Krótki opis: Dostawa w poszególnych obszarach dostaw dzemów, powidel
i miodu naturalnego w ilosciach podanych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Dzemy (sliwkowy, truskawkowy, wisniowy,
pomaranczowy), powidla sliwkowe, miód naturalny porcjowany.
Czesc Nr: 22
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15412200, 15412100.
2) Krótki opis: Dostawa olei roslinnych i tluszczy roslinnych i
zwierzecych w poszególnych obszarach dostaw w ilosciach podanych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Oleje i tluszcze roslinne (olej jadalny
uniwersalny i slonecznikowy, maslo roslinne i margaryna), tluszcze
zwierzece (slonina konserwowa i swieza, smalec wieprzowy).
Czesc Nr: 23
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15510000, 15500000.
2) Krótki opis: Dostawa w poszególnych obszarach dostaw produktów
mleczarskich w ilosciach podanych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Mleko (w proszku i spozywcze), smietana
zakwaszona, jogurty naturalne i owocowe, kefir, ser twarogowy tlusty i
póltlusty, maslo swieze i porcjowane swieze.
Czesc Nr: 24
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15500000.
2) Krótki opis: Dostawa przetworów mleczarskich w poszególnych obszarach
dostaw w ilosciach podanych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Sery (grani, fromae, pelno tluste: edamski,
gouda, salami, morski, warminski, topione), serek homogenizowany, deser
mleczny.
Czesc Nr: 25
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15612000.
2) Krótki opis: Dostawa produktów wytwarzanych z przemialu ziarna,
skrobii i produktów skrobiowych w poszczególnych obszarach dostaw w
ilosciach okreslonych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Dostawa maki pszennej typ 750, kaszy manny,
platków owsianych i kukurydzianych, musli (jablkowe, truskawkowe,
morelowe, bananowe), kawy zbozowej.
Czesc Nr: 26
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15700000.
2) Krótki opis: Dostawa srodków zywienia zwierzat w I obszarze dostaw w
ilosciach podanych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Karma sucha dla psów, konserwy miesne dla psów.
Czesc Nr: 27
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15811000, 15812000.
2) Krótki opis: Dostawa pieczywa i i wyrobów ciastkarskich w
poszególnych obszarach dostaw w ilosciach podanych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Pieczywo (bulki i rogale pszenne, chleb zytni
razowy, mieszany, sojowy, mieaszany krojony foliowy, trwaly), bulka
tarta, ciasta (makowiec, mazurek, sernik, babka, placek drozdzowy,
jablecznik, piernik, keks), drozdzówki z nadzieniem, paczki.
Czesc Nr: 28
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15894300.
2) Krótki opis: Dostawa w poszególnych obszarach dostaw pasztecików
drozdzowych w ilosciach podanych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Paszteciki drozdzowe z miesem, kapusta i
grzybami.
Czesc Nr: 29
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15831000.
2) Krótki opis: Dostawa cukru w I obszarze dostaw w ilosci podanej w
SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Cukier rafinowany kostka.
Czesc Nr: 30
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15842000.
2) Krótki opis: Dostawa czekolady i wyrobów cukierniczych w
poszczególnych obszarach dostaw w ilosciach podanych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Czekolada (pelna gorzka i mleczna, z orzechami),
cukierki (witaminizowane, czekoladowe), piernik w czekoladzie, batony
czekoladowe, wafelki w czekoladzie.
Czesc Nr: 31
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15833100.
2) Krótki opis: Dostawa deserów w posczególnych obszarach dostaw w
ilosciach podanych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Budyn, galaretka niskoslodzona, kisiel.
Czesc Nr: 32
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15860000, 15831600, 15841000.
2) Krótki opis: Dostawa kawy, herbaty, kakao i miodu w poszególnych
obszarach dostaw w ilosciach okreslonych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Miód wielokwiatowy porcjowany, kakao, kawa
naturalna mielona i rozpuszczalna, herbata granulowana i porcjowana.
Czesc Nr: 33
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15870000.
2) Krótki opis: Dostawa przypraw i przypraw korzennych w poszególnych
obszarach dostaw w ilosciach podanych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Majonez, musztarda, ocet, kwasek cytrynowy,
ketchup, przyprawy (do miesa, miesa wolowego, ryb, drobiu, uniwersalna),
panier, sosy (bialy, cyganski, grzybowy, pieczarkowy, mysliwski,
pieczeniowy, z zielonym pieprzem, bolonski), grzyby suszone.
Czesc Nr: 34
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15890000.
2) Krótki opis: Dostawa pieczarek w poszególnych obszarach dostaw w
ilosci okreslonej w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Pieczarka 5850 kg.
Czesc Nr: 35
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15896000.
2) Krótki opis: Dostawa produktów gleboko mrozonych w poszególnych
obszarach dostaw w ilosciach podanych w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Pierogi (z miesem, kapusta i grzybami, kapusta i
miesem, serem serowoowocowe), knedle owocowe, uszka, uszka z grzybami,
nalesniki (z serem, z serem i owocami, z owocami), krokiety (z kapusta i
grzybami, z miesem).
Czesc Nr: 36
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15982000.
2) Krótki opis: Dostawa napoi bezalkoholowych w poszczególnych obszarach
dostaw w ilosci wskazanej w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Napoje pomaranczowe (1l, 0,2l) i egzotyczne (1l,
0,2l).
Czesc Nr: 37
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15981000.
2) Krótki opis: Dostawa wody pitnej w poszególnych obszarach dostaw w
ilosci okreslonej w SIWZ.
3) Zakres lub wielkosc: Woda pitna but gazowana (1,5l, 0,5l),
niegazowana (1,5l, 0,5l).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczace zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiajacy zada wniesienia przed
uplywem terminu skladania ofert, wadium w wysokosci uzaleznionej od
ilosci czesci (zadan i obcji), na które skladana jest oferta, wysokosc
wadium okreslona jest w SIW.
III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
odpowiednich przepisów: Platnosc w PLN w formie bezgotówkowej.
III.2) Warunki uczestnictwa
III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Spelniaja
warunki ubiegania sie o udzielenie zamówienia publicznego okreslone w
art. 22 ust. 1 Pz. Dostarczac beda przedmiot zamówienia od producenta
(hurtowni) spelniajacego wszystkie powszechnie obowiazujace w Polsce
wymagania higieniczno-sanitarne, a dla dostaw produktów pochodzenia
zwierzecego takze spelniajacego wymagania weterynaryjne i posiadajacego
dopuszczenie na obszar oferowanego zadania dla dostaw dla wojska
wystawione przez organy Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej Wojskowego
Osrodka Medycyny Prewencyjnej. Dostawcy miesa i wyrobów miesnych oraz
produktów mleczarskich dostarczac maja produkty od zakladów
zakwalifikowanych do kategorii A, B1 lub B2. Dostarczac beda przedmiot
zamóweinia z zakladów, które stosuja HACCP, GMP-zasady dobrej praktyki
produkcyjnej i GHP-zasady dobrej praktyki higenicznej (dla produkcji
pierwotnej), w celu oceny spelniania wymagan ekonomicznych, finansowych i
technicznych, zamawiajacy zada przedlozenia w ofercie stosownych
oswiadczen i dokumentów.
III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny odpis z wlasciwego
rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgloszenia do ewidencji; aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie okreslonym w art. 24 Pzp - wystawionych nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.
III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
Aktualne zaswiadczenie wlasciwego Urzedu Skarbowego, Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, wystawionych
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem termniu skladania ofert,
potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z oplaceniem
podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne lub
zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu; polise lub inny dokumet
ubezpieczenia potwierdzajacy ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej; informacje z
banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
potwierdzajaca wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc
kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skladania ofert.
III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: dokument wystawiony
przez sanepid lub firme upowazniona do przeprowadzenia certyfikacji
stwierdzajacy, ze w produkcji produktu na który skladana jest oferta
stosowany jest HACCP; dokument wystawiony przez inspektora Wojskowego
Osrodka Medycyny Prewencyjnej dla Wykonawcy (a jezeli wykonawca zakupi
oferowany towar od producenta to takze dokument wystawiony dla
producenta) uprawniajacy do dostaw dla wojska na teren obszaru na który
skladana jest oferta.
III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
zadania: Nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
PN 6/ZYW/2004.
IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
dodatkowych: Dostepne do: 25.10.2004.
Cena: 20,00 PLN.
Warunki i sposób platnosci: Platnosc za SIWZ w kasie zamawiajacego lub za
pobraniem.
IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu: 25.10.2004. Godzina: 11:30.
IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
od ostatecznego terminu skladania ofert.
IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert: Pplk
dypl. Tadeusz Lomonos, mjr Piotr Kreczmer, kpt. Arkadiusz Wypych, chor.
Jacek Wawryn, mgr Izabela Niedzialek, mgr Malgorzata Szydlik, mgr Adam
Bednarczyk, Krystyna Maciaszczyk.
IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 25.10.2004-12:00.
Kancelaria jawna zamawiajacego ul. Zródlowa 52, 91-735 Lódz, budynek nr
7, pok. 014-015 (piwnica).
SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
VI.2) Wskazac, czy zamówienie ma charakter powtarzajacy sie oraz podac
przyblizone terminy publikacji kolejnych ogloszen: Zamówienie ma
charakter powtarzajacy sie okresowo. Przyblizony termin publikacji
kolejnych ogloszen sierpien 2005 r.
VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
Nie.
VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 31.8.2004.