Search

CZ-Prague: office supplies

Prior Information Notice

General Information

Czechia
   PRAGUE
   eu:122047-2012
   Apr 17, 2012
   Czech
   Other

Contact information

   MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR (66002222)
PRAGUE
Czechia
   http://www.mmr.cz

Goods, Works and Services

Photocopier paper and xerographic paper   Pencils   Paper stationery and other items   Office supplies   Envelopes  

Summary

      

Notice type: 01201 - Prior Information Notice
Regulation of Procurement: European Union, with participation of GPA countries
EU Official Journal Publication: 74/2012, #122047-2012
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Not applicable
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Not applicable

Prior information notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
66002222
Staroměstské náměstí 6
Contact point(s): Staroměstské náměstí 6
For the attention of: Mgr. Jan Spáčil
110 15 Praha
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 234151604
E-mail: Jan.Spacil@mmr.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.mmr.cz
Address of the buyer profile: https://ezak.mmr.cz
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)
II.5) Common procurement vocabulary (CPV)
30192000, 30199000, 30197642, 30192130, 30199230
Description
Office supplies .
Paper stationery and other items .
Photocopier paper and xerographic paper .
Pencils .
Envelopes .


Original Text

      
Oznámení předběžných informací Dodávky Směrnice 2004/18/ES Oddíl I: Veřejný zadavatel I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 66002222 Staroměstské náměstí 6 Kontaktní místo: Staroměstské náměstí 6 K rukám: Mgr. Jan Spáčil 110 15 Praha ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420 234151604 E-mail: Jan.Spacil@mmr.cz Internetové adresy: Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.mmr.cz Adresa profilu kupujícího: https://ezak.mmr.cz Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa I.2) Druh veřejného zadavatele Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek I.3) Hlavní předmět činnosti Služby pro širokou veřejnost I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby) II.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Dodávky kancelářských potřeb. II.2) Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění Dodávky Praha. Kód NUTS CZ01 II.4) Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb: Dodávky kancelářského papíru a dodávky ostatních kancelářských potřeb. Množství odebraného kancelářského papíru a ostatních kancelářských potřeb bude závislé na aktuálních provozních potřebách zadavatele. uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 7 700 000 CZK Části zakázky Rozdělení zakázky na části: ne II.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) 30192000, 30199000, 30197642, 30192130, 30199230 II.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano II.8) Další informace: Odúvodnění účelnosti veřejné zakázky: a.)MMR vypsáním této VZ sleduje zajištění dodávek kancelářských potřeb včetně kancelářského papíru pro potřeby zaměstnanců MMR s ohledem na možnost plnění pracovních úkolů. b.)VZ je vypsána na čtyři roky. Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace Oddíl VI: Doplňující informace VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne VI.3) Informace o obecném právním rámci Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace Daňové právní předpisy http://www.portal.gov.cz Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí http://www.portal.gov.cz Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky http://www.portal.gov.cz VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení: 5.4.2012
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.