Search

SE-Sundsvall: washing preparations

Contract Award

General Information

Sweden
   SUNDSVALL
   eu:48444-2010
   Feb 18, 2010
   Swedish
   Other

Contact information

   SUNDSVALLS KOMMUN
SUNDSVALL
Sweden
   Click here

Goods, Works and Services

Personal care products   Cleaning products   Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes   Washing preparations   Polythene waste and refuse sacks and bags   Brooms and brushes and other articles for household cleaning   Disposable paper products  

Contract details

:  Supply contract
:  Lowest price

Contract 1

:   : procurator ab, källvattengatan 5, se-212 23 malmö,
:   SVERIGE. Tfn +46 106040000. Fax +46 106040139.
:   6
:   Feb 18, 2010

Contract 2

:   : procurator ab, källvattengatan 5, se-212 23 malmö,
:   SVERIGE. Tfn +46 106040000. Fax +46 106040139.
:   6
:   Feb 18, 2010

Contract 3

:   : procurator ab, källvattengatan 5, se-212 23 malmö,
:   SVERIGE. Tfn +46 106040000. Fax +46 106040139.
:   6
:   Feb 18, 2010

Contract 4

:   : procurator ab, källvattengatan 5, se-212 23 malmö,
:   SVERIGE. Tfn +46 106040000. Fax +46 106040139.
:   6
:   Feb 18, 2010

Contract 5

:   : procurator ab, källvattengatan 5, se-212 23 malmö,
:   SVERIGE. Tfn +46 106040000. Fax +46 106040139.
:   6
:   Feb 18, 2010

Contract 6

:   : procurator ab, källvattengatan 5, se-212 23 malmö,
:   SVERIGE. Tfn +46 106040000. Fax +46 106040139.
:   6
:   Feb 18, 2010

Contract 7

:   : procurator ab, källvattengatan 5, se-212 23 malmö,
:   SVERIGE. Tfn +46 106040000. Fax +46 106040139.
:   6
:   Feb 18, 2010

Summary

      

Notice Type: 2180 - Contract award
Regulation of Procurement: European Communities, with participation by GPA countries
EU Official Journal Publication: 34/2010, #48444-2010
Referenced Document Number: 161383-2009
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price
Successful Bidder: NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT AWARD
DECISION HAS BEEN TAKEN: Procurator AB, Källvattengatan 5, SE-212 23
Malmö, SVERIGE. Tel. +46 106040000. Fax +46 106040139.

CONTRACT AWARD NOTICE
Supplies
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Sundsvalls kommun,
Norrmalmsgatan 4, Attn: Anna Magnusson, SE-851 85 Sundsvall, SVERIGE.
E-mail: anna.magnusson@sundsvall.se.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 39831000, 19640000,
33700000, 33760000, 33772000, 39224300, 39830000.
Description: Washing preparations.
Polythene waste and refuse sacks and bags.
Personal care products.
Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes.
Disposable paper products.
Brooms and brushes and other articles for household cleaning.
Cleaning products.
SECTION V: AWARD OF CONTRACT
CONTRACT NO: 1
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN: Procurator AB, Källvattengatan 5, SE-212 23
Malmö, SVERIGE. Tel. +46 106040000. Fax +46 106040139.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of
the contract:
Value: 36 000 000 SEK.
Excluding VAT.


Original Text

      
MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4, Att. Anna Magnusson, SE-851 85 Sundsvall, SVERIGE. E-post: anna.magnusson@sundsvall.se. I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIG(A) VERKSAMHET(ER): Regional eller lokal myndighet. Handlar den upphandlande myndigheten på andra upphandlande myndigheters vägnar: ja. AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Benämning på upphandlingen: Kemtekniskt materiel papper o plast. II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenader, leverans eller utförande: Varor. Köp. Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Sundsvall. Även Timrå och Härnösands kommun. NUTS-kod SE321. II.1.3) Meddelandet gäller: Ingående av ett ramavtal. II.1.4) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: Upphandlingen avser att täcka Sundsvalls, Timrås och Härnösands behov av kemtekniskt materiel, papper o plast. II.1.5) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): 39831000, 19640000, 33700000, 33760000, 33772000, 39224300, 39830000. II.1.6) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: Ja. AVSNITT IV: FÖRFARANDE IV.1) TYP AV FÖRFARANDE IV.1.1) Typ av förfarande: Öppet. IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER IV.2.1) Tilldelningskriterier: Lägsta pris. IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer på akten: UH-09-28. IV.3.2) Tidigare offentliggörande(n) angående samma kontrakt: Meddelande om upphandling Meddelandenummer i EUT: 2009/S 112-161383, 13.6.2009. AVSNITT V: KONTRAKTSTILLDELNING KONTRAKT NR: 1 BENÄMNING: Kemteknisk upphandling papper o plast. V.1) DATUM FÖR BESLUT OM TILLDELNING: 28.1.2010. V.2) ANTAL MOTTAGNA ANBUD: 6. V.3) NAMN OCH ADRESS FÖR DEN EKONOMISKA OPERATÖR SOM BESLUTET OM TILLDELNING GÄLLER: Procurator AB, Källvattengatan 5, SE-212 23 Malmö, SVERIGE. Tfn +46 106040000. Fax +46 106040139. V.4) UPPLYSNINGAR OM KONTRAKTETS VÄRDE Uppskattat totalt ursprungligt värde för kontraktet: Värde: 36 000 000 SEK. Exkl. moms. AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) ÄR KONTRAKTET KNUTET TILL NÅGOT PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED EU-MEDEL?: Nej. VI.2) KOMPLETTERANDE INFORMATION: OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=difxqsfs. VI.4) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV MEDDELANDET: 16.2.2010. MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4, Att. Anna Magnusson, SE-851 85 Sundsvall, SVERIGE. E-post: anna.magnusson@sundsvall.se. I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIG(A) VERKSAMHET(ER): Regional eller lokal myndighet. Handlar den upphandlande myndigheten på andra upphandlande myndigheters vägnar: ja. AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Benämning på upphandlingen: Kemtekniskt materiel papper o plast. II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenader, leverans eller utförande: Varor. Köp. Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Sundsvall. Även Timrå och Härnösands kommun. NUTS-kod SE321. II.1.3) Meddelandet gäller: Ingående av ett ramavtal. II.1.4) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: Upphandlingen avser att täcka Sundsvalls, Timrås och Härnösands behov av kemtekniskt materiel, papper o plast. II.1.5) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): 39831000, 19640000, 33700000, 33760000, 33772000, 39224300, 39830000. II.1.6) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: Ja. AVSNITT IV: FÖRFARANDE IV.1) TYP AV FÖRFARANDE IV.1.1) Typ av förfarande: Öppet. IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER IV.2.1) Tilldelningskriterier: Lägsta pris. IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer på akten: UH-09-28. IV.3.2) Tidigare offentliggörande(n) angående samma kontrakt: Meddelande om upphandling Meddelandenummer i EUT: 2009/S 112-161383, 13.6.2009. AVSNITT V: KONTRAKTSTILLDELNING KONTRAKT NR: 1 BENÄMNING: Kemteknisk upphandling papper o plast. V.1) DATUM FÖR BESLUT OM TILLDELNING: 28.1.2010. V.2) ANTAL MOTTAGNA ANBUD: 6. V.3) NAMN OCH ADRESS FÖR DEN EKONOMISKA OPERATÖR SOM BESLUTET OM TILLDELNING GÄLLER: Procurator AB, Källvattengatan 5, SE-212 23 Malmö, SVERIGE. Tfn +46 106040000. Fax +46 106040139. V.4) UPPLYSNINGAR OM KONTRAKTETS VÄRDE Uppskattat totalt ursprungligt värde för kontraktet: Värde: 36 000 000 SEK. Exkl. moms. AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) ÄR KONTRAKTET KNUTET TILL NÅGOT PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED EU-MEDEL?: Nej. VI.2) KOMPLETTERANDE INFORMATION: OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=difxqsfs. VI.4) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV MEDDELANDET: 16.2.2010. MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4, Att. Anna Magnusson, SE-851 85 Sundsvall, SVERIGE. E-post: anna.magnusson@sundsvall.se. I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIG(A) VERKSAMHET(ER): Regional eller lokal myndighet. Handlar den upphandlande myndigheten på andra upphandlande myndigheters vägnar: ja. AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Benämning på upphandlingen: Kemtekniskt materiel papper o plast. II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenader, leverans eller utförande: Varor. Köp. Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Sundsvall. Även Timrå och Härnösands kommun. NUTS-kod SE321. II.1.3) Meddelandet gäller: Ingående av ett ramavtal. II.1.4) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: Upphandlingen avser att täcka Sundsvalls, Timrås och Härnösands behov av kemtekniskt materiel, papper o plast. II.1.5) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): 39831000, 19640000, 33700000, 33760000, 33772000, 39224300, 39830000. II.1.6) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: Ja. AVSNITT IV: FÖRFARANDE IV.1) TYP AV FÖRFARANDE IV.1.1) Typ av förfarande: Öppet. IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER IV.2.1) Tilldelningskriterier: Lägsta pris. IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer på akten: UH-09-28. IV.3.2) Tidigare offentliggörande(n) angående samma kontrakt: Meddelande om upphandling Meddelandenummer i EUT: 2009/S 112-161383, 13.6.2009. AVSNITT V: KONTRAKTSTILLDELNING KONTRAKT NR: 1 BENÄMNING: Kemteknisk upphandling papper o plast. V.1) DATUM FÖR BESLUT OM TILLDELNING: 28.1.2010. V.2) ANTAL MOTTAGNA ANBUD: 6. V.3) NAMN OCH ADRESS FÖR DEN EKONOMISKA OPERATÖR SOM BESLUTET OM TILLDELNING GÄLLER: Procurator AB, Källvattengatan 5, SE-212 23 Malmö, SVERIGE. Tfn +46 106040000. Fax +46 106040139. V.4) UPPLYSNINGAR OM KONTRAKTETS VÄRDE Uppskattat totalt ursprungligt värde för kontraktet: Värde: 36 000 000 SEK. Exkl. moms. AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) ÄR KONTRAKTET KNUTET TILL NÅGOT PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED EU-MEDEL?: Nej. VI.2) KOMPLETTERANDE INFORMATION: OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=difxqsfs. VI.4) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV MEDDELANDET: 16.2.2010. MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4, Att. Anna Magnusson, SE-851 85 Sundsvall, SVERIGE. E-post: anna.magnusson@sundsvall.se. I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIG(A) VERKSAMHET(ER): Regional eller lokal myndighet. Handlar den upphandlande myndigheten på andra upphandlande myndigheters vägnar: ja. AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Benämning på upphandlingen: Kemtekniskt materiel papper o plast. II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenader, leverans eller utförande: Varor. Köp. Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Sundsvall. Även Timrå och Härnösands kommun. NUTS-kod SE321. II.1.3) Meddelandet gäller: Ingående av ett ramavtal. II.1.4) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: Upphandlingen avser att täcka Sundsvalls, Timrås och Härnösands behov av kemtekniskt materiel, papper o plast. II.1.5) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): 39831000, 19640000, 33700000, 33760000, 33772000, 39224300, 39830000. II.1.6) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: Ja. AVSNITT IV: FÖRFARANDE IV.1) TYP AV FÖRFARANDE IV.1.1) Typ av förfarande: Öppet. IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER IV.2.1) Tilldelningskriterier: Lägsta pris. IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer på akten: UH-09-28. IV.3.2) Tidigare offentliggörande(n) angående samma kontrakt: Meddelande om upphandling Meddelandenummer i EUT: 2009/S 112-161383, 13.6.2009. AVSNITT V: KONTRAKTSTILLDELNING KONTRAKT NR: 1 BENÄMNING: Kemteknisk upphandling papper o plast. V.1) DATUM FÖR BESLUT OM TILLDELNING: 28.1.2010. V.2) ANTAL MOTTAGNA ANBUD: 6. V.3) NAMN OCH ADRESS FÖR DEN EKONOMISKA OPERATÖR SOM BESLUTET OM TILLDELNING GÄLLER: Procurator AB, Källvattengatan 5, SE-212 23 Malmö, SVERIGE. Tfn +46 106040000. Fax +46 106040139. V.4) UPPLYSNINGAR OM KONTRAKTETS VÄRDE Uppskattat totalt ursprungligt värde för kontraktet: Värde: 36 000 000 SEK. Exkl. moms. AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) ÄR KONTRAKTET KNUTET TILL NÅGOT PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED EU-MEDEL?: Nej. VI.2) KOMPLETTERANDE INFORMATION: OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=difxqsfs. VI.4) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV MEDDELANDET: 16.2.2010. MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4, Att. Anna Magnusson, SE-851 85 Sundsvall, SVERIGE. E-post: anna.magnusson@sundsvall.se. I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIG(A) VERKSAMHET(ER): Regional eller lokal myndighet. Handlar den upphandlande myndigheten på andra upphandlande myndigheters vägnar: ja. AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Benämning på upphandlingen: Kemtekniskt materiel papper o plast. II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenader, leverans eller utförande: Varor. Köp. Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Sundsvall. Även Timrå och Härnösands kommun. NUTS-kod SE321. II.1.3) Meddelandet gäller: Ingående av ett ramavtal. II.1.4) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: Upphandlingen avser att täcka Sundsvalls, Timrås och Härnösands behov av kemtekniskt materiel, papper o plast. II.1.5) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): 39831000, 19640000, 33700000, 33760000, 33772000, 39224300, 39830000. II.1.6) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: Ja. AVSNITT IV: FÖRFARANDE IV.1) TYP AV FÖRFARANDE IV.1.1) Typ av förfarande: Öppet. IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER IV.2.1) Tilldelningskriterier: Lägsta pris. IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer på akten: UH-09-28. IV.3.2) Tidigare offentliggörande(n) angående samma kontrakt: Meddelande om upphandling Meddelandenummer i EUT: 2009/S 112-161383, 13.6.2009. AVSNITT V: KONTRAKTSTILLDELNING KONTRAKT NR: 1 BENÄMNING: Kemteknisk upphandling papper o plast. V.1) DATUM FÖR BESLUT OM TILLDELNING: 28.1.2010. V.2) ANTAL MOTTAGNA ANBUD: 6. V.3) NAMN OCH ADRESS FÖR DEN EKONOMISKA OPERATÖR SOM BESLUTET OM TILLDELNING GÄLLER: Procurator AB, Källvattengatan 5, SE-212 23 Malmö, SVERIGE. Tfn +46 106040000. Fax +46 106040139. V.4) UPPLYSNINGAR OM KONTRAKTETS VÄRDE Uppskattat totalt ursprungligt värde för kontraktet: Värde: 36 000 000 SEK. Exkl. moms. AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) ÄR KONTRAKTET KNUTET TILL NÅGOT PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED EU-MEDEL?: Nej. VI.2) KOMPLETTERANDE INFORMATION: OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=difxqsfs. VI.4) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV MEDDELANDET: 16.2.2010. MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4, Att. Anna Magnusson, SE-851 85 Sundsvall, SVERIGE. E-post: anna.magnusson@sundsvall.se. I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIG(A) VERKSAMHET(ER): Regional eller lokal myndighet. Handlar den upphandlande myndigheten på andra upphandlande myndigheters vägnar: ja. AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Benämning på upphandlingen: Kemtekniskt materiel papper o plast. II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenader, leverans eller utförande: Varor. Köp. Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Sundsvall. Även Timrå och Härnösands kommun. NUTS-kod SE321. II.1.3) Meddelandet gäller: Ingående av ett ramavtal. II.1.4) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: Upphandlingen avser att täcka Sundsvalls, Timrås och Härnösands behov av kemtekniskt materiel, papper o plast. II.1.5) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): 39831000, 19640000, 33700000, 33760000, 33772000, 39224300, 39830000. II.1.6) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: Ja. AVSNITT IV: FÖRFARANDE IV.1) TYP AV FÖRFARANDE IV.1.1) Typ av förfarande: Öppet. IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER IV.2.1) Tilldelningskriterier: Lägsta pris. IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer på akten: UH-09-28. IV.3.2) Tidigare offentliggörande(n) angående samma kontrakt: Meddelande om upphandling Meddelandenummer i EUT: 2009/S 112-161383, 13.6.2009. AVSNITT V: KONTRAKTSTILLDELNING KONTRAKT NR: 1 BENÄMNING: Kemteknisk upphandling papper o plast. V.1) DATUM FÖR BESLUT OM TILLDELNING: 28.1.2010. V.2) ANTAL MOTTAGNA ANBUD: 6. V.3) NAMN OCH ADRESS FÖR DEN EKONOMISKA OPERATÖR SOM BESLUTET OM TILLDELNING GÄLLER: Procurator AB, Källvattengatan 5, SE-212 23 Malmö, SVERIGE. Tfn +46 106040000. Fax +46 106040139. V.4) UPPLYSNINGAR OM KONTRAKTETS VÄRDE Uppskattat totalt ursprungligt värde för kontraktet: Värde: 36 000 000 SEK. Exkl. moms. AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) ÄR KONTRAKTET KNUTET TILL NÅGOT PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED EU-MEDEL?: Nej. VI.2) KOMPLETTERANDE INFORMATION: OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=difxqsfs. VI.4) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV MEDDELANDET: 16.2.2010. MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4, Att. Anna Magnusson, SE-851 85 Sundsvall, SVERIGE. E-post: anna.magnusson@sundsvall.se. I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIG(A) VERKSAMHET(ER): Regional eller lokal myndighet. Handlar den upphandlande myndigheten på andra upphandlande myndigheters vägnar: ja. AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Benämning på upphandlingen: Kemtekniskt materiel papper o plast. II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenader, leverans eller utförande: Varor. Köp. Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Sundsvall. Även Timrå och Härnösands kommun. NUTS-kod SE321. II.1.3) Meddelandet gäller: Ingående av ett ramavtal. II.1.4) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: Upphandlingen avser att täcka Sundsvalls, Timrås och Härnösands behov av kemtekniskt materiel, papper o plast. II.1.5) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): 39831000, 19640000, 33700000, 33760000, 33772000, 39224300, 39830000. II.1.6) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: Ja. AVSNITT IV: FÖRFARANDE IV.1) TYP AV FÖRFARANDE IV.1.1) Typ av förfarande: Öppet. IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER IV.2.1) Tilldelningskriterier: Lägsta pris. IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer på akten: UH-09-28. IV.3.2) Tidigare offentliggörande(n) angående samma kontrakt: Meddelande om upphandling Meddelandenummer i EUT: 2009/S 112-161383, 13.6.2009. AVSNITT V: KONTRAKTSTILLDELNING KONTRAKT NR: 1 BENÄMNING: Kemteknisk upphandling papper o plast. V.1) DATUM FÖR BESLUT OM TILLDELNING: 28.1.2010. V.2) ANTAL MOTTAGNA ANBUD: 6. V.3) NAMN OCH ADRESS FÖR DEN EKONOMISKA OPERATÖR SOM BESLUTET OM TILLDELNING GÄLLER: Procurator AB, Källvattengatan 5, SE-212 23 Malmö, SVERIGE. Tfn +46 106040000. Fax +46 106040139. V.4) UPPLYSNINGAR OM KONTRAKTETS VÄRDE Uppskattat totalt ursprungligt värde för kontraktet: Värde: 36 000 000 SEK. Exkl. moms. AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) ÄR KONTRAKTET KNUTET TILL NÅGOT PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED EU-MEDEL?: Nej. VI.2) KOMPLETTERANDE INFORMATION: OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=difxqsfs. VI.4) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV MEDDELANDET: 16.2.2010.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.