Search

PL-Namysłów: disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Contract Award

General Information

Poland
   NAMYSLOW
   296337-2008
   Nov 15, 2008
   Polish
   Other

Contact information

   SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
NAMYSLOW
Poland
   www.namyslow.pl

Goods, Works and Services

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables  

Contract details

:  101746.245362
:  8213.965488
:  Supply contract
:  Lowest price

:   Centrum zaopatrzenia medycznego cezal sa wrocław
:   ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl
:   101746.245362
:   8213.965488
:   2
:   Nov 12, 2008

Original Text

      
Notice Type: 2180 - Contract award Regulation of Procurement: European Communities EU Official Journal Publication: 223/2008 , # 296337-2008 Referenced Document Number: 232214-2008 Contract Nature: Supply contract Procedure Type: Contract awards Type of Bid Required: Not applicable Awarding Criteria: Lowest price Successful Bidder: NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław, ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail: zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl. Fax (48-71) 367 78 49. Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław, ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail: zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl. Fax (48-71) 367 78 49. Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław, ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail: zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl. Fax (48-71) 367 78 49. Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław, ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail: zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl. Fax (48-71) 367 78 49. Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław, ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail: zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl. Fax (48-71) 367 78 49. Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j., ul. Chodakowska 10, PL-96-503 Sochaczew. E-mail: biuro@euro-centrum.pl. Tel. (48-46) 863 39 01. URL: www.euro-centrum.pl. Fax (48-46) 863 25 62. JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o. o., ul. Zwycięstwa 17a, PL-15-703 Białystok. E-mail: jkt@jkt.pl. Tel. (48-85) 652 77 77. Fax (48-85) 652 19 49. PYRAMED Przedsiębiorstwo Obrotu Atestowanym Sprzętem Medycznym, ul. Kołodzieja 30, PL-61-070 Poznań. E-mail: gosia@pyramed.com.pl. Tel. (48-61) 646 50 66. URL: www.pyramed.com.pl. Fax (48-61) 646 50 51. Summary: CONTRACT AWARD NOTICE Supplies SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Oleśnicka 10/3, Attn: Adamczyk Maria, PL-46-100 Namysłów. Tel. (48-77) 410 36 95. E-mail: zamowienia@namyslow.pl. Fax (48-77) 410 30 12. Internet address(es): General address of the contracting authority: www.namyslow.pl. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 33141000. Description: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables. II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S) II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 363 639,19 PLN. Excluding VAT. SECTION V: AWARD OF CONTRACT CONTRACT NO: 1 V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław, ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail: zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl. Fax (48-71) 367 78 49. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract: Value: 363 639,19 PLN. Excluding VAT. Total final value of the contract: Lowest offer 63 843,80 /highest offer 70 486,55 PLN. Excluding VAT. If annual or monthly value: number of months: 12. CONTRACT NO: 2 V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław, ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail: zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl. Fax (48-71) 367 78 49. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract: Value: 363 639,19 PLN. Excluding VAT. Total final value of the contract: Value: 29 356,56 PLN. Excluding VAT. If annual or monthly value: number of months: 12. CONTRACT NO: 3 V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław, ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail: zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl. Fax (48-71) 367 78 49. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract: Value: 363 639,19 PLN. Excluding VAT. Total final value of the contract: Value: 38 611,85 PLN. Excluding VAT. If annual or monthly value: number of months: 12. CONTRACT NO: 4 V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław, ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail: zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl. Fax (48-71) 367 78 49. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract: Value: 363 639,19 PLN. Excluding VAT. Total final value of the contract: Value: 31 838,24 PLN. Excluding VAT. If annual or monthly value: number of months: 12. CONTRACT NO: 5 V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław, ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail: zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl. Fax (48-71) 367 78 49. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract: Value: 363 639,19 PLN. Excluding VAT. Total final value of the contract: Value: 50 084,43 PLN. Excluding VAT. If annual or monthly value: number of months: 12. CONTRACT NO: 7 V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j., ul. Chodakowska 10, PL-96-503 Sochaczew. E-mail: biuro@euro-centrum.pl. Tel. (48-46) 863 39 01. URL: www.euro-centrum.pl. Fax (48-46) 863 25 62. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract: Value: 363 639,19 PLN. Excluding VAT. Total final value of the contract: Lowest offer 71 094,00 /highest offer 93 492,50 PLN. Excluding VAT. If annual or monthly value: number of months: 12. CONTRACT NO: 8 V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o. o., ul. Zwycięstwa 17a, PL-15-703 Białystok. E-mail: jkt@jkt.pl. Tel. (48-85) 652 77 77. Fax (48-85) 652 19 49. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract: Value: 363 639,19 PLN. Excluding VAT. Total final value of the contract: Value: 41 680,00 PLN. Excluding VAT. If annual or monthly value: number of months: 12. CONTRACT NO: 9 V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: PYRAMED Przedsiębiorstwo Obrotu Atestowanym Sprzętem Medycznym, ul. Kołodzieja 30, PL-61-070 Poznań. E-mail: gosia@pyramed.com.pl. Tel. (48-61) 646 50 66. URL: www.pyramed.com.pl. Fax (48-61) 646 50 51. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract: Value: 363 639,19 PLN. Excluding VAT. Total final value of the contract: Lowest offer 3 293,05 /highest offer 3 347,00 PLN. Excluding VAT. If annual or monthly value: number of months: 12.
Original Text: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Oleśnicka 10/3, Do wiadomości Adamczyk Maria, PL-46-100 Namysłów. Tel. (48-77) 410 36 95. E-mail zamowienia@namyslow.pl. Faks (48-77) 410 30 12. Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.namyslow.pl. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI: Podmiot prawa publicznego. Zdrowie. Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dostawy. Kupno. Główne miejsce realizacji dostawy: Siedziba Zamawiającego (magazyn przyszpitalny). II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zawarcia umowy ramowej. II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia są dostawy jednorazowego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 33.14.10.00-0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne). – szczegółowe wykazy określa tabela poniżej. Ilości opakowań zbiorczych podane w tabelach służą do celów przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając. Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć). W przypadku podania w ofercie przetargowej zamiennika, w chwili jego braku Wykonawca winien zapewnić artykuł podstawowy lub inny odpowiedni zamiennik w cenie artykułu wycenionego w ofercie przetargowej. Lp. Nazwa artykułu j.m. Orientac. zużycie roczne Sprzęt jednorazowy - zadanie nr 1 1. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z końcówką ściętą pod kątem prostym, atraumatyczną dla pacjenta, z dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi i jednym centralnym. Powierzchnia zew. „zamrożona” Wykonany z medycznego PCV, jałowy, pojedynczo pakowany, średnice oznaczone barwnym kodem, rozmiary ch 4- do ch12 dł. 40 cm szt. 500 2. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą siły ssania z jednym otworem centralnym, i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi. Powierzchnia zew. ‘’zamrożona”. Wykonany z PCV o jakości medycznej, jałowy, pojedynczo pakowany, średnice oznaczone barwnym kodem, dł. 40cm – od ch 8 do ch 14 szt. 1000 3. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą siły ssania z jednym otworem centralnym, i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi. Powierzchnia zew. ‘’zamrożona”. Wykonany z PCV o jakości medycznej, jałowy, pojedynczo pakowany, średnice oznaczone barwnym kodem, dł. 40cm –ch 16 do 20 szt. 400 4. Cewnik do podawania tlenu przez nos-wąsy, jałowy 1x użytku, wykonany z medycznego elastycznego PCV, oporny na załamania, dł. drenu 1,4 m, pediatryczny szt. 80 5. Cewnik do podawania tlenu przez nos-wąsy, jałowy 1x użytku, wykonany z medycznego elastycznego PCV, oporny na załamania, dł. drenu 1,4 m, dla dorosłych szt. 900 6. Filtr antybakteryjny/antywirusowy do terapii oddechowej z wyjściem na kapnograf, jałowy, pojedynczo pakowany, cylindryczny, przeźroczysty, dla dorosłych, o przestrzeni martwej ok. 80 ml +/- 5 ml szt. 450 7. Igła do znieczulenia podpajęczynówkowegotypu Pencil-Point z igłą prowadzaca , jałowa pojedynczo pakowana nr 22 G/90mmm szt. 30 8. Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil-Point z igłą prowadzącą, jałowa, pojedynczo pakowana, nr 25G/,26,27/90mm szt. 1200 9. Igła do portu z wężykiem , jednorazowego użytku, jałowa G20,G22, pojedynczo pakowana szt. 10 10. Igła do iniekcji wykonana ze stali nierdzewnej z bardzo gładką powierzchnią 1x użytku 0,5x25x 100szt jałowa, pojedynczo pakowana op. 150 11. Igła do iniekcji wykonana ze stali nierdzewnej z bardzo gładką powierzchnią 1x użytku 0,6x30x 100szt, pojedynczo pakowana op. 50 12. Igła do iniekcji wykonana ze stali nierdzewnej z bardzo gładką powierzchnią 1x użytku 0,7x30 x 100szt, jałowa, pojedynczo pakowana op. 45 13. Igła do iniekcji wykonana ze stali nierdzewnej z bardzo gładką powierzchnią 1x użytku od 0,8; 0,.9 x40x 100szt jałowa, pojedynczo pakowana op. 350 14. Igła do iniekcji wykonana ze stali nierdzewnej z bardzo gładką powierzchnią 1x użytku,do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznymn 1,2 x30x100 szt, jałowa, pojedynczo pakowana op. 500 15. Igła do iniekcji wykonana ze stali nierdzewnej z bardzo gładką powierzchnią 1x użytku 1,6x40x 100szt jałowa, pojedynczo pakowana op. 50 16. Kaniula Venflon 22 G (0,8 lub 0,9), długości 25mm z portem, wykonane z poliuretanu z czterema paskami kontrastującymi pod RTG, kształt końca kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwiejszego wprowadzenia, samozamykający się port, przepływ 36 ml/min, informacja o prędkości przepływu na opakowaniu jednostkowym, membrana hydrofobowa chroniaca przed wypływem krwi po zakłuciu. Wymagany jedenproducent w poz. 16-24. szt. 5000 17. Kaniula Venflon 20G ( 1,0 lub 1,1), dł. 32-33 mm z portem, wykonane z poliuretanu z czterema paskami kontrastującymi pod RTG, kształt końca kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwiejszego wprowadzenia, samozamykający się port, przepływ 103 ml/min, informacja o prędkości przepływu na opakowaniu jednostkowym, membrana hydrofobowa chroniaca przed wypływem krwi po zakłuciu. Wymagany jedenproducent w poz. 16-24. szt. 7000 18. Kaniula Venflon 18G (1,2 lub 1,3), dł. 32-33mm z portem, wykonane z poliuretanu z czterema paskami kontrastującymi pod RTG, kształt końca kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwiejszego wprowadzenia, samozamykający się port, przepływ 61 ml/min, informacja o prędkości przepływu na opakowaniu jednostkowym, membrana hydrofobowa chroniaca przed wypływem krwi po zakłuciu. Wymagany jeden producent w poz. 16-24. szt. 3600 19. Kaniula Venflon 17G (1,4 do 1,7), dł. 45 mm z portem, wykonane z poliuretanu z czterema paskami kontrastującymi pod RTG, kształt końca kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwiejszego wprowadzenia, samozamykający się port, przepływ 128 ml/min, informacja o prędkości przepływu na opakowaniu jednostkowym, membrana hydrofobowa chroniaca przed wypływem krwi po zakłuciu. Wymagany jedenproducent w poz. 16-24. szt. 250 20. Kaniula Venflon 16G (1,4 do 1,7), dł. 50 mm z portem, wykonane z poliuretanu z czterema paskami kontrastującymi pod RTG, kształt końca kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwiejszego wprowadzenia, samozamykający się port, przepływ 196 ml/min, informacja o prędkości przepływu na opakowaniu jednostkowym, membrana hydrofobowa chroniaca przed wypływem krwi po zakłuciu. Wymagany jedenproducent w poz. 16-24. szt. 250 21. Kaniula typu bezpiecznego G24-G14 z portem z automatycznym zatrzaskiemosłaniajacym koniec igły natychmiast po użyciu, chroniąc personel przed przypadkowym zakłuciem. Wymagany jedenproducent w poz. 16-24. szt. 100 22. Koreczki Luar Lock do kaniuli – venflonów, jałowe pojedynczo pakowaneWymagany jeden producent produktów w poz. 16-24. szt. 850 23. Kraniki odcinające z przedłużaczami ( 10 cm) do terapii dożylnej, z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamkniety/otwarty, jałow, 1x użytku, pojedynczo pakowany wymagany jeden producent w poz 16-24. szt. 400 24. Kraniki odcinające do terapii dożylnej, z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamkniety/otwarty, jałow, 1x użytku, pojedynczo pakowany wymagany jeden producent w poz 16-24 szt. 200 25. Maska twarzowa, anestetyczna, silikonowa, wielorazowa, przeźroczysta o końcówkach 22 mm, bez lateksu nr 3 i 4 szt. 15 26. Maska z przewodem do podawania tlenu dla dorosłych, wykonana z medycznego PCV, pojedynczo pakowana szt. 1000 27. Maska twarzowa z małymi otworami bocznymi z przewodem do podawania tlenu pediatryczna, wykonana z medycznego PCV, pojedynczo pakowana szt. 20 28. Neoflon 24G (06-07) dł. 19 mm z portem, wykonane z poliuretanu z czterema paskami kontrastującymi pod RTG, kształt końca kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwiejszego wprowadzania, samozamykający się port, przepływ 22 ml/min, informacja o prędkości przepływu na opakowaniu jednostkowym, membrana hydrofobowa chroniąca przed wypływem krwi po zakluciu. Wymagany jeden producent w poz. 16-24. szt. 1700 29. Rurka intubacyjna z medycznego PCV z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, skalowana, nr rurki podany na baloniku kontrolnym. Jałowa, pakowana pojedynczo, silikonowane nr 3,5 do nr10 szt. 600 30. Rurka intubacyjna zbrojona silikonowana z mankietem uszczelniającym, widocznym oznakowaniem nr rurki. Pakowana pojedynczo, z widoczną datą ważności, jałowa nr 6 do 9 szt. 120 31. Rurka ustno-gardłowa Guedela, jałowa, pojedynczo pakowana, nr 1 szt. 7 32. Rurka ustno-gardłowa Guedela, jałowa, pojedynczo pakowana, nr 2 szt. 20 33. Rurka ustno-gardłowa Guedela, jałowa, pojedynczo pakowana, nr 3 szt. 30 34. Rurka ustno-gardłowa Guedela, jałowa, pojedynczo pakowana, nr 4 szt. 10 35. Rurka ustno-gardłowa Guedela, jałowa, pojedynczo pakowana, nr 6 szt. 5 36. Rurka karbowana z metra cięta, bakteriologicznie czysta, anestetyczna, Φ 22 mm (rulony 50 m) szt. 5 37. Worki oddechowe lateksowe anestetyczne 3l ,2l szt. 5 38. Zestaw ZZO typu Durasefe Plus, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 80 39. Zestaw do ZZO typu Mini – Perisafe Plus, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 10 40. Zestaw do żył centralnych (mandryn, cewnik), jałowy jednorazowego użytku typu Secalon T, jałowy, 14G, pojedynczo pakowany szt. 5 41. Zestaw do żył centralnych (mandryn, cewnik), jałowy jednorazowego użytku typu Secalon T, jałowy, 16G, pojedynczo pakowany szt. 5 42. Zestaw do cewnikowania żył centralnych. Dwuświatłowy metodą Soldingera (cewnik z miękką atramatyczną końcówką z oznakowaniwm długości kontrastujący w promieniach Rtg, system umozliwiajacy włozenie prowadnicy bez odłączenia igły, prowadnice z elestyczna końcówką z oznakowaniem długości, rozszerzadło,strzykawka 3-cześciowa z LOCK 5 ml, zastawka bezzwrotna,klipsy mocujace) jałowy pojedynczo pakowany szt. 35 43. Maska krtaniowa ,jałowa ,pojedynczo pakowana mankiet niskociśnieniowy wykonany z materiału o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, zapewniający dobre uszczelnienie i spowalniający wzrost ciśnienia w mankiecie w trakcie intubacji, korpus maski wykonany z termoplastycznego PCV ,gładkie przejście rurki w maskę ułatwiające jej wprowadzenie, przewód łączący mankiet z balonikiem kontrolnym w innym kolorze niż korpus wtopiony w rurkę ,balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu i rozmiarem maski Rozmiar nr 3 i 4 szt. 10 Sprzęt jednorazowy - zadanie nr 2 1. Katetermoczowodowy typu Nelaton, jałowy, pojedyńcz pakowany, z medycznego PCV3F do 6F/70 cm szt. 200 2. Kateter moczowodowy typu Nelaton, jałowy, pojedynczo pakowany, z medycznego PCV7F/70cm szt. 10 3. Kateter moczowodowy typu Nelaton, jałowy, pojedynczo pakowany, z medycznego PCV6F/70/4cm Singiel szt. 5 4. Kateter moczowodowy typu Nelaton, jałowy, pojedynczo pakowany, z medycznego PCV7F/70/4cm Singiel szt. 5 5. Worki do pobierania moczu od niemowląt szt. 600 6. Worki jednorazowe do dobowej zbiórki moczu V=2l dł. Drenu min. 90cm, z odpływem i zastawką antyrefluksyjną, jałowe, pojedynczo pakowane szt. 300 7. Worki jednorazowe do dobowej zbiórki moczu V=2l dł. Drenu min. 90cm, z odpływem i zastawką antyrefluksyjną, niejałowe, pojedynczo pakowane szt. 6 500 8. Zestaw do cystostomii 12F. Zestaw do cystostomii zawiera kateter PIGTAIL, igłę rozrywalną, strzykawkę Luer, skalpel, kołnierz mocujący, opaskę zaciskową, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 20 9. Zestaw do cystostomii 14F. Zestaw do cystostomii zawiera kateter PIGTAIL, igłę rozrywalną, strzykawkę Luer, skalpel, kołnierz mocujący, opaskę zaciskową, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 10 10. Zestaw do drenażu wew. moczowodów 4,8F/26/2, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 15 11. Zestaw do drenażu wew. moczowodów 4,8F/28/2, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 10 12. Zestaw do drenażu wew. moczowodów 4,8F/30/2, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 5 13. Zestaw do drenażu wew. moczowodów 5F/26/2, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 5 14. Zestaw do drenażu wew. moczowodów 5F/28/2, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 5 15. Zestaw do drenażu wew. moczowodów 5F/30/2, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 5 16. Zestaw do drenażu wew. moczowodów 6F/26/2, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 15 17. Zestaw do drenażu wew. moczowodów 6F/28/2, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 20 18. Zestaw do drenażu wew. moczowodów 6F/30/2, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 5 19. Zestaw do drenażu wew. moczowodów 7F/28/2, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 5 20. Zestaw do drenażu wew. moczowodów 8F/26/2, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 5 21. Zestaw do drenażu wew. moczowodów 8F/28/2, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 5 22. Zestaw do nefrostomii 12F z kompletem rozszerzadeł 7,10,13. Zestaw do nefrostomii zawiera kateter PIGTAIL 45cm dł. Prowadnik J typ Lunderquist widoczny w RTG skalowany z igłą 2-częściową 20cm. Rozszerzacz z koszulką rozrywalną, strzykawkę Luer, skalpel, kołnierz mocujący, opaskę uciskową, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 10 23. Zestaw do nefrostomii 14F z kompletem rozszerzadeł 10,13,15. Zestaw do nefrostomii zawiera kateter PIGTAIL 45cm dł. Prowadnik J typ Lunderquist widoczny w RTG skalowany z igłą 2-częściową 20cm. Rozszerzacz z koszulką rozrywalną, strzykawkę Luer, skalpel, kołnierz mocujący, opaskę uciskową, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 3 24. Cewnik Foley’a z balonem uszczelniającym, pokryty silikonem, pakowany w folię, zewnętrznie folia-papier, ch od 6 do 10, jałowy pojedynczo pakowany, pojemność balonu 3-5 ml szt. 5 25. Cewnik Foley’a z balonem uszczelniającym, pokryty silikonem, pakowany w folię, zewnętrznie folia-papier, ch od 12 do 14, jałowy pojedynczo pakowany, pojemność balonu 5-15 ml szt. 260 26. Cewnik Foley’a z balonem uszczelniającym, pokryty silikonem, pakowany w folię, zewnętrznie folia-papier, ch 16, jałowy pojedynczo pakowany, pojemność balonu 5-15 ml szt. 800 27. Cewnik Foley’a z balonem uszczelniającym, pokryty silikonem, pakowany w folię, zewnętrznie folia-papier, ch 18, jałowy pojedynczo pakowany, pojemność balonu 5-15 ml szt. 1 000 28. Cewnik Foley’a z balonem uszczelniającym, pokryty silikonem, pakowany w folię, zewnętrznie folia-papier, ch 20, jałowy pojedynczo pakowany, pojemność balonu 5-15 ml szt. 300 29. Cewnik Foley’a z balonem uszczelniającym, pokryty silikonem, pakowany w folię, zewnętrznie folia-papier, ch 22, jałowy pojedynczo pakowany, pojemność balonu 5-15 ml szt. 150 30. Cewnik Foley’a z balonem uszczelniającym, pokryty silikonem, pakowany w folię, zewnętrznie folia-papier, ch 24, jałowy pojedynczo pakowany szt. 50 31. Cewnik jednorazowy Couvelaire, jałowy, wykonany z elastycznego medycznego PCV, zew. powierzchnia zmrożona, barwny kod zatyczek, gładko zakończony koniec, pojedynczo pakowany, dł. 400 mm., Ch od 8 do 18 szt. 500 32. Cewnik jednorazowy Couvelaire, jałowy, wykonany z elastycznego medycznego PCV, zew. powierzchnia zmrożona, barwny kod zatyczek, gładko zakończony koniec, pojedynczo pakowany, dł. 400 mm., Ch od 20 do 24 szt. 80 33. Cewnik jednorazowy Nelatona, jałowy, wykonany z elastycznego medycznego PCV, zew. powierzchnia zmrożona, barwny kod zatyczek, gładko zakończony koniec, pojedynczo pakowany, dł. 400, ch od 6 do 20 szt. 700 34. Cewnik jednorazowy Nelatona, jałowy, wykonany z elastycznego medycznego PCV, zew. powierzchnia zmrożona, barwny kod zatyczek, gładko zakończony koniec, pojedynczo pakowany, dł. 400, ch od 20 do 22 szt. 25 35. Cewnik jednorazowy Nelatona, jałowy, wykonany z elastycznego medycznego PCV, zew. powierzchnia zmrożona, barwny kod zatyczek, gładko zakończony koniec, pojedynczo pakowany, dł. 400, ch 24 szt. 10 36. Cewnik jednorazowy Tiemana, jałowy, wykonany z elastycznego medycznego PCV, pojedynczo pakowany, ch od 8 do 18 szt. 350 37. Cewnik jednorazowy Tiemana, jałowy, wykonany z elastycznego medycznego PCV, pojedynczo pakowany, ch od 20 do 24 szt. 250 38. Cewnik urologiczny typ Foley trójdrożny, silikonowany, jałowy, pojedynczo pakowany, ch od 18 do 24 pojemność balonu 30 ml szt. 550 39. Dren lateksowy do nefrostomii typu Melacot, jałowy, pojedynczo pakowany, rozmiar od 16 do 20, długość 40 cm., wąs długości 30cm szt. 15 40. Przewód do cystoskopu pojedynczy z filtrem, poj. pakow. Jałowy z końcówką przyłączeniową do cystoskopu, zaciskiem regulującym przepływ szt. 600 Sprzęt jednorazowego użytku – zadanie nr 3 1. Dren brzuszny radiocieniujący, wykonany z medycznego PCV, jałowy, pojedynczo pakowany, nr od 20 do 28F szt. 200 2. Dren Khera nr 10 do 24 (ramiona 300mm x 130mm). Dren lateksowy, jałowy, pojedynczo pakowany. szt. 20 3. Dren Torax z trocarem do drenażu jamy opłucnej, z widoczna linia Rtg z mandrynem. Pakowany w plastikowy tubus zabezpieczający przed rozjałowieniem posiadający kolorowy znacznik rozmiaru, jałowy, skalowany, pojedynczo pakowany ,rozmiar 20 Ch do 28Ch szt. 15 4. Dren typu Redona nr 10, 12,14jałowy, wykonany z medycznego PCV, pojedynczo pakowany, długości 45-55 cm szt. 150 5. Dren typu Redona nr 16, 18 jałowy, wykonany z medycznego PCV, pojedynczo pakowany, długości 45-55 cm szt. 150 6. Dren wielokanalikowy, wykonany z medycznego elastycznego PCV, jałowy, pojedynczo pakowany, długości min 30cm, od 9 do 12 równoległych kanalików o średnicy drenu około 3 mm. Dopuszcza się również dreny silikonowe szt. 45 7. Groszki z gazy Nr 1 typu Pgasiling pakowane po 250 szy a 8 op. op. 5 8. Klipsy tytanowe do laparoskopii kompatybilne z klipsownicą firmy „Storz” typu 10 MED.-Large, jałowe szt. 500 9. Klipsy tytanowe do laparoskopii kompatybilne z klipsownicą firmy „Braun” ty[p MED.-large typu PL 5685, jałowe szt. 200 10. Klipsy tytanowe do laparoskopii kompatybilne z klipsownicą firmy „Jhonson ” LT- 400 Large, jałowe i LT 300 Large,jałowe szt. 200 11. Ostrza wymienne wykonane ze stali nierdzewnej, pasujące do standardowych trzonków, łatwe otwieranie opakowania jednostkowego, rozmiar 10,11,15, ,22 i 24 x 100 szt. Jałowe, pojedynczo pakowane. Na ostrzu oznaczenie numeru i producenta op. 50 12. Pojemniki 150 ml z przewodem ssącym z medycznego PCV z uniwersalną końcówką, schodkową z zastawką antyrefluksyjną od Φ6F do Φ18F, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 150 13. Zestaw do odsysania z pola operacyjnego zakrzywiony typu Yankauer dł. Min. 210cm z jednej strony uniwersalna końcówka zakrzywiona, z możliwością wymiany końcówek w trakcie zabiegu, pojedynczo pakowany. Dren wykonany z tworzywa sztucznego, przeźroczysty, jałowy, jednorazowego użytku. końcówka Yankauer. Dopuszcza się dren do odsysania pola operacyjnego posiadający element zabezpieczający przed załamaniem się drenu i umożliwiający swobodną manipulację. Końcówka Yankauer winna posiadać średnicę wewnętrzną od 8,0 mm szt. 300 14. System do drenażu piersiowego z dwoma butelkami, jałowy pojedynczo pakowany działający na zasadzie grawitacji lub kontrolowanego ssania szt. 20 15. Filtr bakteryjnie czysty do ssaka laparoskopowego firmy "Storz", pojedynczo pakowany szt. 60 16. Filtr do sszka elektrycznego ,bakteryjnie czysty,cylindryczny,pojedynczo pakowany szt. 60 17. Igła do biopsji typu Magnum szt. 200 18. Dren Pezzera z lateksu ,jałowy,pojedynczo pakowany rozmiar od 20 do 32 o długości minimum 35 cm szt. 15 19. Klipsy tytanowe rozmiar M/L pakowane po 19 sztuk na taśmie ładunkowej( z możliwością wyjęcia taśmy i jej sterylizacji) do klipsownicy automatycznej laparoskopowej średnica 10nm firmy Microline USA szt. 1 140 Sprzęt jednorazowego użytku – zadanie nr 4 1. Przedłużacz bursztynowy do pompy infuzyjnej dł. 150 cm, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 100 2. Przedłużacz do strzykawkowej pompy infuzyjnej dł. min. 150 cm, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 2 000 3. Przyrząd do aspiracji butelek z filtrem typu Mini - Spike Plus, jałowe, pojedynczo pakowane szt. 500 4. Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi Przyrząd z filtrem p/bakteryjnym pakowany w opakowanie folia-papier z rolkowym regulatorem przepływu z ważną datą ważności na opakowaniu . Opakowanie kolorystyczne różne dla łatwości stosowania.Długośc drenu min. 150 szt. 100 5. Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi z filtrem p/bakteryjnym, pakowany w opakowanie folia-papier z rolkowym regulatorem przepływu, z ważną datą ważności na opakowaniu. Łącznik Luer Lock, elastyczna dolna część komory umożliwiająca łatwe ustale szt. 800 6. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem p/bakteryjnym, łącznik Luer Lock elastyczna dolna część komory umożliwiająca łatwe ustalenie poziomu płynu. Igła biorcza umożliwiająca łatwe wprowadzenie do butelki oraz całkowite opróżnienie butelki p szt. 26 000 7. Strzykawka 100 ml z końcówką cewnikową, jałowa pojedynczo pakowana szt. 1 500 8. Strzykawka 50/60 ml z końcówką cewnikową, jałowa pojedynczo pakowana szt. 50 9. Strzykawka 2 ml dwuczęściowa, przeźroczysta skalowana co 0,1 ml x 100 x 100 szt. Jałowa, pojedynczo pakowana Ze skalą do 2.5 ml op. 200 10. Strzykawka 5 ml dwuczęściowa, przeźroczysta skalowana co 0,2 ml x 100szt. Jałowa, pojedynczo pakowana z skalowana do 6 ml op. 300 11. Strzykawka 10 ml dwuczęściowa, przeźroczysta skalowana co 0,5 ml x 100 x 100 szt. Jałowa, pojedynczo pakowana, skalowana do 12 ml op. 400 12. Strzykawka 20 ml dwuczęściowa, przeźroczysta skalowana co 0,1 ml x 100 x 100 szt. Jałowa, pojedynczo pakowana op. 200 13. Strzykawka 50/60 ml Luer Lock bursztynowa-strzykawka 3 częściowa Luer Lock barwiona o V=50 ml dla leków wrażliwych na światło, jałowa, pojedynczo pakowana szt. 100 14. Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych Luer Lock z wyraźną skalą i uszczelnieniem z kauczuku silikonowego lub materiału równoważnego - 3 częściowa, której kształt zapewni stabilne zamocowanie w pompie infuzyjnej, jałowa, pojedynczo pakowana szt. 1 800 15. Strzykawka insulinówka 1 ml z igłą x 100szt., jałowa, pojedynczo pakowana op. 3 16. Strzykawka turbokulinówka z igłą 1 ml x 100szt. Jałowa, pojedynczo pakowana op. 5 17. Zestaw do precyzyjnej kontroli przepływu z wbudowanym filtrem, aparatem do infuzji grawitacyjnej, z odpowietrznikiem i wstawką do dodatkowych wstrzyknięć, z zastawką antyrefluksyjną, jałowy pojedynczo pakowany szt. 100 18. Zestaw przelewowy typu Transofix-L, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 1 500 19. Dwukanałowy łącznik z 2 rozgałęzieniami do przetaczania płynów, jałowy, pojedynczo pakowany szt. 400 Sprzęt jednorazowego użytku –zadanie nr 5 1. Aparat do mierzenia ciśnienia krwi z zegarem umieszczonym przy pompce z mankietem dla dorosłych szt. 20 2. Miska nerkowata plastikowa o V = 100 ml szt. 30 3. Gruszka z zaworem do ciśnieniomierza szt. 10 4. Słój zakręcany, plastikowy do dobowej zbiórki moczu o V = 2000 ml z podziałką szt. 15 5. Butelki do reduktora O2 typu Farum A36 wielorazowe z medycznego PCV, V = 200ml. szt. 10 6. Elektroda do EKG dla dorosłych ze stałym żelem Φ od 4 cm szt. 10 000 7. Elektroda z żelem do Holtera dla dorosłych, prostokatna 56x42mm szt. 6 000 8. Golarka medyczna 1x użytku, zapewniająca maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo podczas stosowania, ostrze ze stali nierdzewnej, wysoki grzebień szt. 3 000 9. Kieliszki jednorazowe na leki o V= 25 ml. op. 700 10. Kubek do pojenia pacjentów z dzióbkiem – pojnik, umożliwiający pojenie pacjentów w pozycji poziomej, V = 250 ml. , plastikowy szt. 50 11. Opaska identyfikacyjna noworodka szt. 1 000 12. Opaska identyfikacyjna dla dorosłych szt. 500 13. Paski do glukometru typu Sensor a'50szt. op. 300 14. Pojemnik do badania kału z łopatką szt. 250 15. Pojemnik na mocz niejałowy, bakteryjne czysty z przykrywką o V=120 ml szt. 7 000 16. Przedłużacz do ssaka niejałowy zakończony z jednej strony konektorem 9x5x1500mm szt. 100 17. Termometr lekarski cyfrowy ,wodoodporny, bez rtęci, i elementów szklanych, z możliwością dezynfekcji z sygnałem dźwiękowym po zakończeniu pomiaru temperatury, automatyczny wyłącznik, klasyczny pomiar temperatury szt. 200 18. Zaciskacz do pępowiny, jałowy pojedynczo pakowany szt. 600 19. Żel do USG 0,5 l szt. 250 20. Szyny palcowe typu Zimmera szer20 mm szt. 50 21. Szyny palcowe typu Zimmera szer. 50mm szt. 20 22. Probówki do wymazów z podłożem transportowym do badania bakteriologicznego szt. 400 23. Probówki stożkowe z zatyczką ,o pojemności 4-5 ml (250 szt.) niejałowe op. 200 24. Szkiełka cytologiczne z miejscem do opisu do wymazów 76x26x1mm szt. 200 25. Łopatka lekarska drewniana x 100 szt. , niejałowa op. 50 26. Środek do mycia i dezynfekcji ciała pacjenta (pianka pielęgnacyjno - czyszcząca) spray 500 ml szt. 50 27. Tace podawcze do leków plastikowe z polami od 24 32 pola szt. 10 28. Test na Helikobakter (wycinek) szt. 500 29. Ustniki do inhalatorów jednorazowe, z medycznego PCV, dla dorosłych, do aparatu OGARIT IU-S, niejałowe, pojedynczo pakowane lub w komplecie szt. 20 30. Pojemnik na lek do inhalatora typu OGARIT IU-S, niejałowy, pakowane zbiorowo po 200 szt. op. 1 31. Ustniki do inhalatorów jednorazowe, z medycznego PCV, dla dzieci, do aparatu OGARIT IU-S niejałowe, pojedynczo pakowane lub w komplecie szt. 40 32. Wieszaki przyłóżkowe na worki do moczu z plastikowe szt. 200 33. Worki do lewatywy niejałowe z czytelnym oznakowaniem skali V max = 1750 ml. Z kanką odbytniczą i zaciskaczem, z możliwością zawieszenia szt. 800 34. Pojemniki plastykowe na odpady medyczne 2 l , posiadajace pozytywna opinie PZH, z otworem rzutowym,z wycięciem ułatwiajacym zdejmowanie igieł szt. 650 35. Pojemniki plastykowe na odpady medyczne 3.5l posiadajace pozytywna opinie PZH, z otworem rzutowym,z wycięciem ułatwiajacym zdejmowanie igieł szt. 300 36. Pojemniki plastykowe na odpady medyczne 0,5l posiadajace pozytywna opinie PZH, z otworem rzutowym,z wycięciem ułatwiajacym zdejmowanie igieł szt. 800 37. Baseny plastikowe dla pacjentów szt. 15 38. Kaczki plastikowe z zatyczką dla pacjentów szt. 30 39. Papier ASPEL B612 do aparatu do próby wysiłkowej, szer. 210mm szt. 100 40. Papier do drukarki STATIM 5000 firmy SCI-CAN (do pisemnego zapisu procesu sterylizacji) szer.5,6mm +/- 1 mm szt. 20 41. Papier do EKG ASPEL 104 x 40 rolka w kratkę szt. 200 42. Papier do EKG RA4 112 mm rolka w kratkę szt. 10 43. Papier do USG do Printera Typu UPP-110S 110mm x 20cm SONY lub MITSCHUBISCHI szt. 75 44. Papier do KTG Sonicard –Oxford rozm. 143-150-300 rol. 20 45. Rękawice foliowe pakowane po 100 szt. op. 400 46. Myjka jednorazowa nieprzemakalna do mycia pacjentów szt. 9 000 47. Staza – elastyczna opaska szerokości 25 mm z automatycznym zatrzaskiem zwalniającym szt. 20 48. Butelka do reduktora O2 typ Farum A36 wielorazowe z medycznego PCV szt. 20 49. Zestaw do inhalacji z medycznego PCV maseczka + nebulizator + dren o długości min 120 szt. 50 50. Utrwalacz do probówek cytologicznych szt. 2 51. Papier do KTG 150x100x150 do aparatu Philips M 1911A/M/ avalon FM 20 szt. 50 52. Swietlówki do fototerapii TL 20W/52 szt. 24 53. Szczotki do chirurgicznego mycia rąk wielorazowe typu Super-Brush szt. 40 Sprzęt jednorazowego użytku – zadanie nr 6 1. Papier krepowany standardowy zielony o sztywności papieru pozwalającego nadać wymagany kształt pakietowi zawierającemu miękki materiałów o nieokreślonym kształcie. Do sterylizacji parą wodną. Produkowany z surowców w 100 % naturalnych, o gramaturze 60g/m2, o wymiarach 100cm x 100cm x 250 szt. op. 15 2. Papier krepowany miękki biały posiadający zwiększona odporność na przypadkowe przerwanie lub przekłucia, do sterylizacji materiałów medycznych o określonych i niezmiennych kształtach. Do sterylizacji parą wodną. Produkowany z surowców w 100 % naturalnych, o gramaturze 60g/m2, o wymiarach 100cm x 100cm x 250 szt. op. 20 3. Rękaw foliowo papierowy z fałdą 300mm x 80mm x 100mm ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, napisy w języku polskim, trzema wskażnikami poza obszarem wypełnienia ( wg normy PN EN-868 1 do 5) szt. 7 4. Rękaw foliowo papierowy z fałdą 75mm x 25mm x 100mm ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną ( wg normy PN EN-868 1 do 5) szt. 2 5. Rękaw foliowo-papierowy płaski 100mm x 200mm ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną wodną ( wg normy PN EN-868 1 do 5) szt. 20 6. Rękaw foliowo-papierowy plaski 150mm x 200mm ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną( wg normy PN EN-868 1 do 5) szt. 20 7. Rękaw foliowo- papierowy z fałdą 150mm x 50mm x 100mm ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną wodną ( wg normy PN EN-868 1 do 5) szt. 20 8. Rękaw foliowo papierowy z fałdą 200mm x 50mm x 100mm ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną wodną ( wg normy PN EN-868 1 do 5) szt. 12 9. Wskaźnik chemiczny do sterylizacji parą wodną a'240 szt. podzielne na 480 (ciśnienie 2 atmosfery, temp. 136 0 C, czas 10 min. op. 120 10. Wskaźnik biologiczny do sterylizacji parą wodną a'100 szt. spełniający normy europejskie do kontroli sterylizacji parą wodna op. 1 11. Taśma samoprzylepna do zamykania pakietów, ze wskaźnikiem kontroli procesu sterylizacji parą wodną, szerokości od 12 mm. szt. 40 Sprzęt jednorazowego użytku – zadanie nr 7 1. Obłożenie na stolik narzędziowy instrumentariuszki serweta jałowa o wymiarach 160cm x 200cm. z włókniny zawierającą warstwę z folii polietylenowej, gramamtura 40g/m2 Odporność na przesiąkanie całej powierzchni obłożenia 100cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie min. 70 KPa szt. 500 2. Czepek chirurgiczny z gumką na całym obwodzie, z włókniny posiadającej , charakteryzujące się wysoką przepuszczalnością powietrza i umożliwiającą dobrą regulację temperatury, niejałowy, gramatura 17g/m2 szt. 2 000 3. Czepek chirurgiczny z trokami, z włókniny posiadające specjalną perforowaną strukturę , charakteryzujące się wysoką przepuszczalnością powietrza i umożliwiającą dobra regulacje temperatury, niejałowy gramatura 17g/cm2 szt. 5 000 4. Pełnoochronny fartuch chirurgiczny z włókniny polipropylenowej typu SMS lub SMMS posiadający dodatkowe nieprzemakalne wstawki w przedniej części i rękawach z laminatu paraprzepuszczalnego, które chronią operatora przed przenikaniem płynów – nieprzemakalnośc min 25 cm H2O, wygodny krój szerokie zapięcie przy szyi na rzep oraz długi wykonany z elastycznej dzianiny mankiet zapewniający komfort użytkowania. Tylnie poły fartucha zakładane i wiązane na troki. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniająca zachowanie sterylności zarówno przodu jak i tylu operatora, kolor niebieski lub zielony, wytrzymałość na rozerwanie na całej powierzchni fartucha min. 70 KPa, jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar od XL do XXL szt. 400 5. Pełnoochronny fartuch chirurgiczny z włókniny polipropylenowej typu SMS lub SMMS, wygodny krój szerokie zapięcie przy szyi na rzep oraz długi wykonany z elastycznej dzianiny mankiet zapewniający komfort użytkowania. Tylnie poły fartucha zakładane i wiązane na troki. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniająca zachowanie sterylności zarówno przodu jak i tylu operatora, kolor niebieski lub zielony, wytrzymałość na rozerwanie na całej powierzchni fartucha min. 70 KPa, jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar od XL do XXL szt. 4 000 6. Maseczka chirurgiczna 3-warstwowa o wysokim poziomie filtracji bakteryjnej z trokami, niejałowa gramatura 17g/m2 szt. 4 000 7. Maseczka jednorazowa z gumką, 3-warstwowa o wysokim poziomie filtracji bakteryjnej, niejałowa, gramatura 17g/m2 szt. 2 500 8. Obłożenie pola operacyjnego jałowe, z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny, wymagana jest aby jedna z warstw stanowiła folia polietylenowa. Skład: 1.Serweta z włókniny foliowanej z przylepcem o wymiarach 180cm x 240cm - 1 szt.; 2.Serweta z włókniny foliowanej z przylMinimalna odporność na przesiąkanie całej powierzchni obłożenia 100cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie min. 70 KPa epcem o wymiarach 150cm x 180cm - 1 szt.; 3.Serweta z włókniny foliowanej z przylepcem o wymiarach 75cm x 90cm - 2 szt. 4.Ręczniki włókninowe/celulozowe - 4 szt. dopuszcza się w zestawie serwetę na stolik narzędziowy instrumentariuszki o rozmiarach 150x200cm. Minimalna odporność na przesiąkanie całej powierzchni obłożenia 100 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie min. 70 KPa szt. 1 000 9. Osłona na stolik MAYO, jałowa, wykonana z włókniny dwuwarstwowej z warstwą folii polietylenowej i zew. warstwą chłonną z dużym wywinięciem, co ułatwia sterylne nakrycie stolika, o wymiarach 140cm x80 cm szt. 1 500 10. Pokrowce- osłony jałowe na przewody (kable i optykę) z przeźroczystej folii, złożone teleskopowo z taśmą do mocowania na końcach o wym. min.16cm. x200-250cm szt. 700 11. Pokrowce- osłony na nogi pacjenta z włókniny warwą z folii polietylenowej o wymiarach min.67cm x 120 cm, a'2szt. Jałowe gr. 30g/m2 par 1 000 12. Serweta z włókniny zawierającej w swoim składzie warstwę z folii polietylenowej o wymiarach min. 45cm x 60 cm, z otworem o średnicy 4cm, z przylepcem, jałowa gramatura min. 40 g/m2 szt. 150 13. Serweta z włókniny zawierającej w swoim składzie warstwę z folii polietylenowej o wymiarach min. 45cm x 60 cm, z otworem o średnicy 8cm, z przylepcem, jałowa gramatura min. 40 g/m2 szt. 1 200 14. Serweta z włókniny zawierającej w swoim składzie warstwę z folii polietylenowej o wymiarach min. 40cm x 40 cm, jałowa gramatura min. 30 g/m2 szt. 750 15. Serweta do znieczulenia przewodowego wykonana z włókniny zawierająca warstwę folii polietylenowej, o wymiarach 50cm x 90cm z otworem prostokątnym 4-5cm x 12-20cm, jałowa z przylepcem wzdłuż krótszego boku gr.30g/m2 szt. 100 16. Serweta z włókniny jednowarstwowej o wymiarach 75cm x 80cm, jałowa, gramatura 40 g/m2 szt. 1 500 17. Serweta z włókniny zawierającej w swoim składzie warstwę folii polipropelynowej o wymiarach 75cm x 80cm, jałowa, gramatura 40 g/m2 szt. 300 Sprzęt jednorazowego użytku – zadanie nr 8 1. Fartuch przedni – cienki z folii kolor mleczny, grubość 0,05 mm. rozmiar XXL szt. 1 500 2. Fartuch foliowy jednorazowy ,niejałowy szt. 1 500 3. Fartuch wizytacyjny z włókniny, gramatura min. 17g/m2 szt. 1 000 4. Fartuch z włókniny ze ściągaczem na rękawie, niejałowy, gramatura 30g/m2 szt. 400 5. Koce ratunkowe termiczne, pojedynczo pakowane szt. 50 6. Koszule operacyjne dla pacjentów 100 % bawełna o gr. 175 g/m2 temp. prania 95oC, kolor biały szt. 150 7. Koszule operacyjne jednorazowe dla pacjentów z nieprześwitującej włókniny o gr. 40 g/m2, niejałowe, rozmiar XL i XXL szt. 2 000 8. Ochraniacze na obuwie z gumką z włókniny , , niejałowe, gr. 17g/m2 szt. 1 000 9. Podkład z włókniny dwuwarstwowej, jedna z warstw folia, nieprzmakalny o wymiarach 134cm x 90cm, niejałowy gr.30g/m2 szt. 3 500 10. Podkład z włókniny dwuwarstwowej jedna a warstw folia, nieprzemakalny o wymiarach 210cm x 134cm, niejałowy gr. 30g/m2 szt. 3 000 11. Podkład z włókniny o wymiarach 125cm x 80cm, niejałowy gramatura 30 g/m2 szt. 2 000 12. Podkład z włókniny o wymiarach 210 cm x160cm, niejałowy gramatura 30 g/m2 szt. 2 000 13. Podkłady higieniczne bibułowo-foliowe dł. 160cm szer. 50cm a 80 szt./rolka rol. 30 14. Ubranie operacyjne dla pracowników (spodnie na gumce + bluza , i sukienki krótki rękaw i dekolt-szpic) ze 100 % bawełny o gr. Min. 175g/m2, temp. Prania 95oC kolor zielony, rozmiary: 170/100, 176/108, 182/112 szt. 60 15. Ubranie operacyjne z nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gr. 40 g/ m2 (spodnie + bluza z kieszonką – krótki rękaw, dekolt-szpic) jednorazowe, niejałowe, rozmiar L , XL, XXL szt. 100 Sprzęt jednorazowego użytku - zadanie nr 9 1. Korki (zatyczki) do cewników, jałowe, posiadające budowę schodkową, pojedynczo pakowane. szt. 800 2. Łącznik redukcyjny do drenów 12/15-8/11 o powierzchni schodkowej zabezpieczający przed rozłączeniem, wykonany medycznego PCV szt. 50 3. Łącznik redukcyjny do drenów 5/5 lub 5/9 o powierzchni schodkowej zabezpieczającej przed rozłączeniem,wykonany z medycznego PCV szt. 20 4. Łącznik redukcyjny do drenów 6/8 lub 6/9 o powierzchni schodkowej zabezpieczający przed rozłączeniem, wykonany z medycznego PCV szt. 20 5. Łącznik redukcyjny do drenów10/13-8/10 o powierzchni schodkowej zabezpieczający przed rozłączeniem, wykonany z medycznego PCV szt. 5 6. Pojemnik na mocz do badania, jałowy, V min. 60 ml pojedynczo pakowany szt. 500 7. Wziernik ginekologiczny jednorazowy Smoll, jałowy pojedynczo pakowany szt. 1 800 8. Wziernik ginekologiczny jednorazowy Media, jałowy pojedynczo pakowany szt. 600 9. Zgłębnik żołądkowy-sonda, jałowy z końcówką uniwersalną nr 12/dł. 800mm pojedynczo pakowany szt. 10 10. Zgłębnik żołądkowy-sonda, jałowy z końcówką uniwersalną do 14/dł. 800mm pojedynczo pakowany szt. 30 11. Zgłębnik żołądkowy-sonda, jałowy z końcówką uniwersalną do nr 16/dł. 800mm pojedynczo pakowany szt. 80 12. Zgłębnik żołądkowy-sonda, jałowy z końcówką uniwersalną do nr 18/dł. 800mm pojedynczo pakowany szt. 150 13. Zgłębnik żołądkowy-sonda, jałowy z końcówką uniwersalną do nr 20/dł. 800mm pojedynczo pakowany szt. 100 14. Zgłębnik żołądkowy-sonda, jałowy z końcówką uniwersalną do nr 20/dł. 800mm pojedynczo pakowany szt. 10 15. Zgłębnik żołądkowy-sonda, jałowy z końcówką uniwersalną nr 22/dł. 800m pojedynczo pakowany m szt. 20 16. Kanka doodbytnicza, wykonana z medycznego PCV, jałowa pojedynczo pakowana dla dorosłych szt. 80 17. Kanka doodbytnicza wykonana z medycznego PCV,jałowa,pojedynczo pakowana dla dzieci szt. 30 18. Szczotki do pobierania cytologii jałowe ,pojedynczo pakowane op. 5 19. Jałowa penseta, jednorazowego uzytku pojedynczo pakowana szt. 200 Dopuszcza się składanie ofert częściowych – liczba zadań 9. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego (magazyn przyszpitalny). II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000. II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie. II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 363 639,19 PLN. Bez VAT. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: IZ-I-342-49/08. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 174-232214 z dnia 9.9.2008. SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR: 1 NAZWA: Dostawy jednorazowego sprzetu medyczneg - Zadanie nr 1. V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2008. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław, ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl. Faks (48-71) 367 78 49. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 363 639,19 PLN. Bez VAT. Całkowita końcowa wartość zamówienia: Najniższa oferta 63 843,80 / najwyższa oferta 70 486,55 PLN. Bez VAT. Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: liczbę miesięcy: 12. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. ZAMÓWIENIE NR: 2 NAZWA: Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - zadanie nr 2. V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2008. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław, ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl. Faks (48-71) 367 78 49. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 363 639,19 PLN. Bez VAT. Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 29 356,56 PLN. Bez VAT. Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: liczbę miesięcy: 12. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. ZAMÓWIENIE NR: 3 NAZWA: Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - zadanie nr 3. V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2008. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław, ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl. Faks (48-71) 367 78 49. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 363 639,19 PLN. Bez VAT. Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 38 611,85 PLN. Bez VAT. Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: liczbę miesięcy: 12. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. ZAMÓWIENIE NR: 4 NAZWA: Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - zadanie nr 4. V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2008. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław, ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl. Faks (48-71) 367 78 49. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 363 639,19 PLN. Bez VAT. Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 31 838,24 PLN. Bez VAT. Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: liczbę miesięcy: 12. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. ZAMÓWIENIE NR: 5 NAZWA: Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - zadanie nr 5. V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2008. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław, ul. Widna 4, PL-50-543 Wrocław. E-mail zp@cezal.com.pl. Tel. (48-71) 367 80 27. URL: www.cezal.com.pl. Faks (48-71) 367 78 49. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 363 639,19 PLN. Bez VAT. Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 50 084,43 PLN. Bez VAT. Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: liczbę miesięcy: 12. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. ZAMÓWIENIE NR: 7 NAZWA: Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - zadanie nr 7. V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2008. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j., ul. Chodakowska 10, PL-96-503 Sochaczew. E-mail biuro@euro-centrum.pl. Tel. (48-46) 863 39 01. URL: www.euro-centrum.pl. Faks (48-46) 863 25 62. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 363 639,19 PLN. Bez VAT. Całkowita końcowa wartość zamówienia: Najniższa oferta 71 094,00 / najwyższa oferta 93 492,50 PLN. Bez VAT. Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: liczbę miesięcy: 12. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. ZAMÓWIENIE NR: 8 NAZWA: Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - zadanie nr 8. V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2008. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o. o., ul. Zwycięstwa 17a, PL-15-703 Białystok. E-mail jkt@jkt.pl. Tel. (48-85) 652 77 77. Faks (48-85) 652 19 49. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 363 639,19 PLN. Bez VAT. Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 41 680,00 PLN. Bez VAT. Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: liczbę miesięcy: 12. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. ZAMÓWIENIE NR: 9 NAZWA: Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - zadanie nr 9. V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2008. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: PYRAMED Przedsiębiorstwo Obrotu Atestowanym Sprzętem Medycznym, ul. Kołodzieja 30, PL-61-070 Poznań. E-mail gosia@pyramed.com.pl. Tel. (48-61) 646 50 66. URL: www.pyramed.com.pl. Faks (48-61) 646 50 51. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 363 639,19 PLN. Bez VAT. Całkowita końcowa wartość zamówienia: Najniższa oferta 3 293,05 / najwyższa oferta 3 347,00 PLN. Bez VAT. Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: liczbę miesięcy: 12. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE: Nie. VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE: VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza, Al. J. Ch. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 77 04. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 00. VI.3.2) Składanie odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu. VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Starostwa Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, PL-46-100 Namysłów. E-mail zamowienia@namyslow.pl. Tel. (48-77) 410 36 95. URL: www.namyslow.pl. Faks (48-77) 410 39 22. VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 13.11.2008.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.