Search

SE-Munkfors: passenger land transport services

Contract Award

General Information

Sweden
   MUNKFORS
   eu:81138-2008
   Mar 27, 2008
   Swedish
   Other

Contact information

   VAERMLANDSTRAFIK AB
MUNKFORS
Sweden
   http://www.varmlandstrafik.se

Goods, Works and Services

Public road transport services   Road transport services   Special-purpose road passenger-transport services  

Contract details

:  5900510.0
:  Service contract
:  Lowest price

Contract 1

:   Orusttrafiken ab
:   Strandvägen 37, S-444 31 Stenungsund. Tfn (46-303) 72 98 57.
:   1827771.0
:   6
:   Mar 13, 2008

Contract 2

:   Kils busstrafik ab
:   Box 67, S-665 22 Kil. Tfn (46-554) 711 11.
:   4072739.0
:   6
:   Mar 13, 2008

Original Text

      
Notice Type: 2280 - Contract award Regulation of Procurement: European Communities, with participation by GPA countries EU Official Journal Publication: 60/2008 , # 81138-2008 Referenced Document Number: 289917-2007 Contract Nature: Service contract Procedure Type: Contract awards Type of Bid Required: Not applicable Awarding Criteria: Lowest price Successful Bidder: NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Orusttrafiken AB, Strandvägen 37, S-444 31 Stenungsund. Tel. (46-303) 72 98 57. Kils Busstrafik AB, Box 67, S-665 22 Kil. Tel. (46-554) 711 11. Summary: CONTRACT AWARD NOTICE Services SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Värmlandstrafik AB, Tallbacksvägen 2, Attn: Sören Ohlsson, S-68430 Munkfors. Tel. (46-563) 532 00. E-mail: soren.ohlsson@varmlandstrafik.se. Fax (46-563) 524 82. Internet address(es): General address of the contracting authority: http://www.varmlandstrafik.se. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 60110000, 60113100, 60100000. Description: Passenger land transport services. School bus services. Land transport services. II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S) II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 55 300 000 SEK. Excluding VAT. SECTION V: AWARD OF CONTRACT CONTRACT NO: 1 V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Orusttrafiken AB, Strandvägen 37, S-444 31 Stenungsund. Tel. (46-303) 72 98 57. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract: Value: 17 130 000 SEK. CONTRACT NO: 2 V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Kils Busstrafik AB, Box 67, S-665 22 Kil. Tel. (46-554) 711 11. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract: Value: 38 170 000 SEK.
Original Text: MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT Tjänster AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Värmlandstrafik AB, Tallbacksvägen 2, Att. Sören Ohlsson, S-68430 Munkfors. Tfn (46-563) 532 00. E-post: soren.ohlsson@varmlandstrafik.se. Fax (46-563) 524 82. Internetadress (er): Upphandlande myndighet: http://www.varmlandstrafik.se. I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER: Regionalt eller lokalt organ. AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen: Trafikupphandling Skolskjutstrafik. II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenader, leverans eller utförande: Tjänster. Tjänstekategori: nr 2. II.1.4) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: Skolskjutsbefordran för grund och särskola inom Kils kommun. II.1.5) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): 60110000, 60113100, 60100000. II.1.6) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: Ja. II.2) DET SLUTLIGA TOTALA VÄRDET AV KONTRAKTET/KONTRAKTEN II.2.1) Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten: Värde: 55 300 000 SEK. Exkl. moms. AVSNITT IV: FÖRFARANDE IV.1) TYP AV FÖRFARANDE IV.1.1) Typ av förfarande: Öppet. IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER IV.2.1) Tilldelningskriterier: Lägsta pris. IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet: 2007-12-06. IV.3.2) Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling: Övriga tidigare offentliggöranden Meddelandenummer i EUT: 2007/S 238-289917 av den 6.12.2007. AVSNITT V: KONTRAKTSTILLDELNING KONTRAKT NR: 1 V.1) DATUM FÖR TILLDELNING AV KONTRAKT: 13.3.2008. V.2) ANTAL MOTTAGNA ANBUD: 6. V.3) NAMN OCH ADRESS TILL DEN EKONOMISKA AKTÖR SOM TILLDELATS KONTRAKTET: Orusttrafiken AB, Strandvägen 37, S-444 31 Stenungsund. Tfn (46-303) 72 98 57. V.4) UPPLYSNINGAR OM KONTRAKTETS VÄRDE Det slutliga totala värdet av kontraktet: Värde: 17 130 000 SEK. V.5) ÄR DET TROLIGT ATT KONTRAKTET KOMMER ATT DELAS UPP PÅ UNDERLEVERANTÖRER?: Nej. KONTRAKT NR: 2 V.1) DATUM FÖR TILLDELNING AV KONTRAKT: 13.3.2008. V.2) ANTAL MOTTAGNA ANBUD: 6. V.3) NAMN OCH ADRESS TILL DEN EKONOMISKA AKTÖR SOM TILLDELATS KONTRAKTET: Kils Busstrafik AB, Box 67, S-665 22 Kil. Tfn (46-554) 711 11. V.4) UPPLYSNINGAR OM KONTRAKTETS VÄRDE Det slutliga totala värdet av kontraktet: Värde: 38 170 000 SEK. V.5) ÄR DET TROLIGT ATT KONTRAKTET KOMMER ATT DELAS UPP PÅ UNDERLEVERANTÖRER?: Nej. AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) ÄR KONTRAKTET KNUTET TILL NÅGOT PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED GEMENSKAPSMEDEL?: Nej. VI.2) KOMPLETTERANDE INFORMATION: ID: 10550-65559-2008. VI.4) DATUM DÅ MEDDELANDET SÄNTS: 25.3.2008.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.