Search

RO-Turceni: miscellaneous repair and maintenance services

Contract Award

General Information

Romania
   TURCENI
   eu:196979-2007
   Aug 18, 2007
   Romanian
   Other

Contact information

   COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.
TURCENI
Romania
   www.eturceni.ro

Goods, Works and Services

Miscellaneous repair and maintenance services  

Contract details

:  2228484.875
:  Service contract
:  Lowest price

:   Sc ureserv sa
:   Matasari, Judeţul Gorj, RO-217295 Matasari
:   2228484.875
:   6
:   Jul 4, 2007

Original Text

      
Notice Type: 2580 - Contract award Regulation of Procurement: European Communities EU Official Journal Publication: 158/2007, #196979-2007 Contract Nature: Service contract Procedure Type: Contract awards Type of Bid Required: Not defined Awarding Criteria: Lowest price Successful Bidder: Name and address of economic operator to whom the contract has been awarded: SC URESERV SA, Matasari, Judeţul Gorj, RO-217295 Matasari. Tel. +40 253 37 63 82. Fax +40 253 37 63 82. SC IRUM SA, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, RO-210132 Tg-Jiu. Tel. +40 253 21 72 22. Fax +40 253 21 62 57. SC GRIMEX SRL, Str. Aleia Macului nr. 1, RO-210106 Tg-Jiu. Tel. +40 253 21 74 12. Fax +40 253 21 74 15. SC Neptun SA, Str. Bobâlna, nr. 57-63, RO-105600 Câmpina. Tel. +40 244 33 56 51. Fax +40 244 37 03 38. SC Popeci Utilaj Greu SA, Str. tehnicii, nr. 1, RO-200440 Craiova. Tel. +40 251 43 51 00. Fax +40 251 43 81 53. SC Mecanoenergetica SA, Str. Calea Timişoarei, nr. 22, RO-220238 Drobeta Turnu-Severin. Tel. +40 252 34 21 42. Fax +40 252 34 21 42. Summary: CONTRACT AWARD NOTICE - UTILITIES SECTION I: CONTRACTING ENTITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Complexul Energetic Turceni S.A., Str. Uzinei, nr. 1, Contact: Amedeo Berindea, Attn: domnului Puscu Remus, RO-217520 Turceni. Tel. +40 253 33 50 45. E-mail: amedeo_berindea@eturceni.ro. Fax +40 253 33 50 68. Internet address(es): General address of the contracting entity: www.eturceni.ro. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION: II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 50800000. Description: Miscellaneous repair and maintenance services. II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S) AWARDED: Value 7 018 850 RON. Excluding VAT. SECTION V: AWARD OF CONTRACT V.1) AWARD AND CONTRACT VALUE: CONTRACT No 446. V.1.3) Name and address of economic operator to whom the contract has been awarded: SC URESERV SA, Matasari, Judeţul Gorj, RO-217295 Matasari. Tel. +40 253 37 63 82. Fax +40 253 37 63 82. V.1.4) Information on value of contract: Initial estimated total value of the contract Value: 7 600 000 RON. Excluding VAT Total final value of the contract Value: 1 614 789 RON. Excluding VAT. V.1) AWARD AND CONTRACT VALUE: CONTRACT No 424. V.1.3) Name and address of economic operator to whom the contract has been awarded: SC IRUM SA, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, RO-210132 Tg-Jiu. Tel. +40 253 21 72 22. Fax +40 253 21 62 57. V.1.4) Information on value of contract: Initial estimated total value of the contract Value: 7 600 000 RON. Excluding VAT Total final value of the contract Value: 251 850 RON. Excluding VAT. V.1) AWARD AND CONTRACT VALUE: CONTRACT No 470. V.1.3) Name and address of economic operator to whom the contract has been awarded: SC GRIMEX SRL, Str. Aleia Macului nr. 1, RO-210106 Tg-Jiu. Tel. +40 253 21 74 12. Fax +40 253 21 74 15. V.1.4) Information on value of contract: Initial estimated total value of the contract Value: 7 600 000 RON. Excluding VAT Total final value of the contract Value: 231 169 RON. Excluding VAT. V.1) AWARD AND CONTRACT VALUE: CONTRACT No 477. V.1.3) Name and address of economic operator to whom the contract has been awarded: SC Neptun SA, Str. Bobâlna, nr. 57-63, RO-105600 Câmpina. Tel. +40 244 33 56 51. Fax +40 244 37 03 38. V.1.4) Information on value of contract: Initial estimated total value of the contract Value: 7 600 000 RON. Excluding VAT Total final value of the contract Value: 2 794 150 RON. Excluding VAT. V.1) AWARD AND CONTRACT VALUE: CONTRACT No 435. V.1.3) Name and address of economic operator to whom the contract has been awarded: SC Popeci Utilaj Greu SA, Str. tehnicii, nr. 1, RO-200440 Craiova. Tel. +40 251 43 51 00. Fax +40 251 43 81 53. V.1.4) Information on value of contract: Initial estimated total value of the contract Value: 7 600 000 RON. Excluding VAT Total final value of the contract Value: 1 779 530 RON. Excluding VAT. V.1) AWARD AND CONTRACT VALUE: CONTRACT No 471. V.1.3) Name and address of economic operator to whom the contract has been awarded: SC Mecanoenergetica SA, Str. Calea Timişoarei, nr. 22, RO-220238 Drobeta Turnu-Severin. Tel. +40 252 34 21 42. Fax +40 252 34 21 42. V.1.4) Information on value of contract: Initial estimated total value of the contract Value: 7 600 000 RON. Excluding VAT Total final value of the contract Value: 347 362 RON. Excluding VAT.
Original Text: ANUNŢ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI – UTILITĂŢI SECŢIUNEA I: ENTITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT: Complexul Energetic Turceni S.A., Str. Uzinei, nr. 1, Contact: Amedeo Berindea, Destinatar: domnului Puscu Remus, RO-217520 Turceni. Tel. +40 253 33 50 45. E-mail: amedeo_berindea@eturceni.ro. Fax +40 253 33 50 68. Adresă (adrese) Internet: Adresa sediului principal al entităţii contractante: www.eturceni.ro. I.2) ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE) ALE ENTITĂŢII CONTRACTANTE: Electricitate. SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) DESCRIERE: II.1.1) Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă: Reparat tamburi şi reductoare de turaţie pentru utilaje de carieră şi transportoare cu bandă. II.1.2) Tip de contract şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: Servicii. Categoria serviciilor: nr. 1. Locul principal de prestare S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A., E.M. JILT, localitatea Mătăsari, judeţul Gorj. II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor: Serviciile constau în reparaţii de tamburi şi reductoare de turaţie pentru utilaje de carieră şi transportoare cu bandă. II.1.5) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice): 50800000. II.1.6) Contractul intră sub incidenţa Acordului Privind Contractele De Achiziţii Publice (GPA): Nu. II.2) VALOAREA TOTALĂ FINALĂ A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR) ATRIBUIT(E): Valoare 7 018 850 RON. Fără TVA. SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ IV.1) TIP DE PROCEDURĂ: IV.1.1) Tip de procedură: Licitaţie deschisă. IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE: IV.2.1) Criterii de atribuire: Cel mai mic preţ. IV.2.2) S-a organizat o licitaţie electronică: Nu. IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE: IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract: Nu. SECŢIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI V.1) ATRIBUIREA ŞI VALOAREA CONTRACTULUI: CONTRACT NR. 446 DENUMIRE Reparat subansamble utilaje de carieră. V.1.1) Data atribuirii contractului: 4.7.2007. V.1.2) Numărul de oferte primite: 6. V.1.3) Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul: SC URESERV SA, Matasari, Judeţul Gorj, RO-217295 Matasari. Tel. +40 253 37 63 82. Fax +40 253 37 63 82. V.1.4) Informaţii privind valoarea contractului: Estimarea iniţială a valorii contractului Valoare 7 600 000 RON. Fără TVA Valoarea totală finală a contractului Valoare 1 614 789 RON. Fără TVA. V.1.5) Contractul poate fi subcontractat: Nu. V.1) ATRIBUIREA ŞI VALOAREA CONTRACTULUI: CONTRACT NR. 424 DENUMIRE Reparat subansamble utilaje de carieră. V.1.1) Data atribuirii contractului: 2.7.2007. V.1.2) Numărul de oferte primite: 6. V.1.3) Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul: SC IRUM SA, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, RO-210132 Tg-Jiu. Tel. +40 253 21 72 22. Fax +40 253 21 62 57. V.1.4) Informaţii privind valoarea contractului: Estimarea iniţială a valorii contractului Valoare 7 600 000 RON. Fără TVA Valoarea totală finală a contractului Valoare 251 850 RON. Fără TVA. V.1.5) Contractul poate fi subcontractat: Nu. V.1) ATRIBUIREA ŞI VALOAREA CONTRACTULUI: CONTRACT NR. 470 DENUMIRE Reparat subansamble utilaje de carieră. V.1.1) Data atribuirii contractului: 10.7.2007. V.1.2) Numărul de oferte primite: 6. V.1.3) Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul: SC GRIMEX SRL, Str. Aleia Macului nr. 1, RO-210106 Tg-Jiu. Tel. +40 253 21 74 12. Fax +40 253 21 74 15. V.1.4) Informaţii privind valoarea contractului: Estimarea iniţială a valorii contractului Valoare 7 600 000 RON. Fără TVA Valoarea totală finală a contractului Valoare 231 169 RON. Fără TVA. V.1.5) Contractul poate fi subcontractat: Nu. V.1) ATRIBUIREA ŞI VALOAREA CONTRACTULUI: CONTRACT NR. 477 DENUMIRE Reparat subansamble utilaje de carieră. V.1.1) Data atribuirii contractului: 11.7.2007. V.1.2) Numărul de oferte primite: 6. V.1.3) Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul: SC Neptun SA, Str. Bobâlna, nr. 57-63, RO-105600 Câmpina. Tel. +40 244 33 56 51. Fax +40 244 37 03 38. V.1.4) Informaţii privind valoarea contractului: Estimarea iniţială a valorii contractului Valoare 7 600 000 RON. Fără TVA Valoarea totală finală a contractului Valoare 2 794 150 RON. Fără TVA. V.1.5) Contractul poate fi subcontractat: Nu. V.1) ATRIBUIREA ŞI VALOAREA CONTRACTULUI: CONTRACT NR. 435 DENUMIRE Reparat subansamble utilaje de carieră. V.1.1) Data atribuirii contractului: 3.7.2007. V.1.2) Numărul de oferte primite: 6. V.1.3) Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul: SC Popeci Utilaj Greu SA, Str. tehnicii, nr. 1, RO-200440 Craiova. Tel. +40 251 43 51 00. Fax +40 251 43 81 53. V.1.4) Informaţii privind valoarea contractului: Estimarea iniţială a valorii contractului Valoare 7 600 000 RON. Fără TVA Valoarea totală finală a contractului Valoare 1 779 530 RON. Fără TVA. V.1.5) Contractul poate fi subcontractat: Nu. V.1) ATRIBUIREA ŞI VALOAREA CONTRACTULUI: CONTRACT NR. 471 DENUMIRE Reparat subansamble utilaje de carieră. V.1.1) Data atribuirii contractului: 10.7.2007. V.1.2) Numărul de oferte primite: 6. V.1.3) Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul: SC Mecanoenergetica SA, Str. Calea Timişoarei, nr. 22, RO-220238 Drobeta Turnu-Severin. Tel. +40 252 34 21 42. Fax +40 252 34 21 42. V.1.4) Informaţii privind valoarea contractului: Estimarea iniţială a valorii contractului Valoare 7 600 000 RON. Fără TVA Valoarea totală finală a contractului Valoare 347 362 RON. Fără TVA. V.1.5) Contractul poate fi subcontractat: Nu. SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE VI.1) CONTRACTUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANŢAT DIN FONDURI COMUNITARE: Nu. VI.3) CĂI DE ATAC: VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac: Curtea de Apel Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr. 4, RO-215400 Craiova. Tel. +40 251 41 31 79. Fax +40 251 41 56 00. Organismul competent pentru procedurile de mediere: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, b-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, RO-010873 Bucureşti. Tel. +40 21 310 46 41. URL: www.anrmap.ro. Fax +40 21 310 46 42. VI.3.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. - Biroul disciplină contractuală, str. Uzinei, nr. 1, RO-217520 Turceni. Tel. +40 253 33 50 45. URL: www.eturceni.ro. Fax +40 253 33 50 68. VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ: 16.8.2007.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.