Search

Containers for waste material

ACHIZITIE-CONTAINERE PENTRU DESEURI

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:177842
   May 19, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Talaban Cristina
Timisoara,str.Hector,nr.1
Timisoara 300074
Romania
   +40 0256221224
   +40 02564221224
   Click here

Goods, Works and Services

Containers for waste material   Polythene waste and refuse sacks and bags  

Original Text

      
Anunt de atribuire numarul 177842/18.05.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 172689 / 19.01.2017
Denumire contract: ACHIZITIE-CONTAINERE PENTRU DESEURI
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Adresa postala:  Timisoara, str.Hector, nr.1 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300074 , Romania , Punct(e) de contact:  Talaban Cristina , Tel.  +40 0256221224 , Email:  achizitiismtm@gmail.com , Fax:  +40 02564221224 , Adresa internet (URL):  http://smtm.lasting.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE-CONTAINERE PENTRU DESEURI
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA LA MAGAZIA UNITATII-Blvd 16 Decembrie 1989, nr 22-24 .
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona “ Containere pentru deseuri”, conform speificatiilor din caietul de sarcini.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44613800-8 - Containere pentru deseuri (Rev.2)
19640000-4 - Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
515, 954.46 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
I-0444/10.01.2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S015-024705 din 21.01.2017
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 622   Denumirea: CUTII PLASTIC 3.2 L
V.1)   Data atribuirii contractului 15.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALIS TECH SOLUTIONA SRL
Adresa postala:  str. Maresal Constantin Prezan, nr.133, ( cam.2), et.P, ap.1 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300695 , Romania , Tel.  +40 751359969 , Email:  diana.strein@vmdesider.ro, diana@alis-tech.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 87978.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 83179.20 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
11
Contract nr: 625   Denumirea: CUTII GALBENE 1.5 L
V.1)   Data atribuirii contractului 15.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALPHA BRIO MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  Str. Foisorului nr. 146, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  031184 , Romania , Tel.  +40 213086025 , Email:  office@alphabrio.ro , Fax:  +40 213086026 , Adresa internet (URL):  www.alphabrio.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 67440.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48894.00 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
9
Contract nr: 622   Denumirea: CUTII PLASTIC 0.3 L
V.1)   Data atribuirii contractului 15.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALIS TECH SOLUTIONA SRL
Adresa postala:  str. Maresal Constantin Prezan, nr.133, ( cam.2), et.P, ap.1 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300695 , Romania , Tel.  +40 751359969 , Email:  diana.strein@vmdesider.ro, diana@alis-tech.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12888.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12458.40 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
6
Contract nr: 623   Denumirea: CUTII GALBENE 20 L
V.1)   Data atribuirii contractului 15.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Mondochim S.R.L.
Adresa postala:  Calea Bucuresti nr 127A, Bl N1a, et 2 , ap5 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200617 , Romania , Tel.  +40 744540891 , Email:  mondochim@yahoo.com , Fax:  +40 351444694
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 89755.20 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 81560.16 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
3
Contract nr: 622   Denumirea: CUTII PLASTIC 0.75 L
V.1)   Data atribuirii contractului 15.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALIS TECH SOLUTIONA SRL
Adresa postala:  str. Maresal Constantin Prezan, nr.133, ( cam.2), et.P, ap.1 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300695 , Romania , Tel.  +40 751359969 , Email:  diana.strein@vmdesider.ro, diana@alis-tech.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 43890.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40462.50 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
7
Contract nr: 624   Denumirea: SACI GALBENI 50/70
V.1)   Data atribuirii contractului 15.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 4
   Numarul de oferte admisibile 4
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FLEXAL IMPEX S.R.L.
Adresa postala:  Str. Ungheni, Nr. 2, Iasi , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700393 , Romania , Tel.  0232/233298, 0740/676368 , Email:  flexaliasi@yahoo.com , Fax:  0232/233298
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 58512.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19894.08 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
14
Contract nr: 622   Denumirea: CUTII GALBENE 1.15 L
V.1)   Data atribuirii contractului 15.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALIS TECH SOLUTIONA SRL
Adresa postala:  str. Maresal Constantin Prezan, nr.133, ( cam.2), et.P, ap.1 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300695 , Romania , Tel.  +40 751359969 , Email:  diana.strein@vmdesider.ro, diana@alis-tech.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13824.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13056.00 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
8
Contract nr: 623   Denumirea: CUTII GALBENE 40 L
V.1)   Data atribuirii contractului 15.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Mondochim S.R.L.
Adresa postala:  Calea Bucuresti nr 127A, Bl N1a, et 2 , ap5 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200617 , Romania , Tel.  +40 744540891 , Email:  mondochim@yahoo.com , Fax:  +40 351444694
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 81540.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 64869.60 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
4
Contract nr: 624   Denumirea: SACI NEGRI
V.1)   Data atribuirii contractului 15.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FLEXAL IMPEX S.R.L.
Adresa postala:  Str. Ungheni, Nr. 2, Iasi , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700393 , Romania , Tel.  0232/233298, 0740/676368 , Email:  flexaliasi@yahoo.com , Fax:  0232/233298
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 146848.80 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33565.44 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
13
Contract nr: 623   Denumirea: CUTII GALBENE 10 L
V.1)   Data atribuirii contractului 15.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Mondochim S.R.L.
Adresa postala:  Calea Bucuresti nr 127A, Bl N1a, et 2 , ap5 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200617 , Romania , Tel.  +40 744540891 , Email:  mondochim@yahoo.com , Fax:  +40 351444694
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 45394.80 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33209.88 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 624   Denumirea: SACI GALBENI
V.1)   Data atribuirii contractului 15.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 4
   Numarul de oferte admisibile 4
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FLEXAL IMPEX S.R.L.
Adresa postala:  Str. Ungheni, Nr. 2, Iasi , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700393 , Romania , Tel.  0232/233298, 0740/676368 , Email:  flexaliasi@yahoo.com , Fax:  0232/233298
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 143992.80 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50397.48 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
12
Contract nr: 624   Denumirea: PUNGI NEGRE 45/50
V.1)   Data atribuirii contractului 15.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FLEXAL IMPEX S.R.L.
Adresa postala:  Str. Ungheni, Nr. 2, Iasi , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700393 , Romania , Tel.  0232/233298, 0740/676368 , Email:  flexaliasi@yahoo.com , Fax:  0232/233298
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 117390.60 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23478.12 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
15
Contract nr: 622   Denumirea: CUTII PLASTIC 2.3 L
V.1)   Data atribuirii contractului 15.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALIS TECH SOLUTIONA SRL
Adresa postala:  str. Maresal Constantin Prezan, nr.133, ( cam.2), et.P, ap.1 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300695 , Romania , Tel.  +40 751359969 , Email:  diana.strein@vmdesider.ro, diana@alis-tech.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11880.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10929.60 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
10
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
In cazul in care operatorii economici clasati pe primul loc au preturi doua sau mai multe oferte egale , autoritatea contractanta va solicita o nou oferta de pret prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de noi oferte de pret.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala:  Adresa: str Hector , nr 1, etaj 1 , Localitatea:  TIMISOARA , Cod postal:  300074 , Romania , Tel.  +40 256200048 , Email:  alinajidoi2005@yahoo.com , Fax:  +40 256200046
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 07:40
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.