Search

Tomography devices

CONTRACT DE FURNIZARE APARATURA DE IMAGISTICA MEDICALA

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:177896
   May 19, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   POPA MANUEL
B-DUL 1 MAI, NR 5-7, CONSTANTA
Constanta 900131
Romania
   +40 241485350
   +40 241583713
   Click here

Goods, Works and Services

Tomography devices  

Original Text

      
Anunt de atribuire numarul 177896/18.05.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 170617 / 15.10.2016
Denumire contract: CONTRACT DE FURNIZARE APARATURA DE IMAGISTICA MEDICALA
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL CLINIC CAI FERATE CONSTANTA
Adresa postala:  B-DUL 1 MAI, NR 5-7, CONSTANTA , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900131 , Romania , Punct(e) de contact:  POPA MANUEL , Tel.  +40 241485350 , Email:  spunivcf_cta@hotmail.com , Fax:  +40 241583713 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE APARATURA DE IMAGISTICA MEDICALA
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: B-DUL I. C. BRATIANU NR. 35-37
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se intentioneaza achizitionarea unui computer tomograf cu aplicatii de angiocoronarograf si dispozitiv de transmitere la distanta a imaginilor.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33115000-9 - Aparate de tomografie (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,755,000 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3374
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2016/S202-365743 din 19.10.2016
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1230   Denumirea: Contract de furnizare CT cu disp. de prelucrare, stocare si trimitere a imaginilor la distanta (PACS
V.1)   Data atribuirii contractului 24.04.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIEMENS HEALTHCARE SRL
Adresa postala:  Str. Preciziei 24, Centrul pentru sprijinirea afacerilor "West Gate Business Center", birourile 401-405, etaj 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  062204 , Romania , Tel.  +40 216296511 , Email:  florin.niculescu@siemens.com, mona.musat@siemens.com, cristina.codescu@siemens.com, radu.leocovici@siemens.com, petrisor.visan@siemens.com, cristinel.dragomir@siemens.com, corneliu.cristea@siemens.com, dana.david@siemens.com, laurentiu.frumuselu@siemens.com, ovidiu.miron@siemens.com, ciceroni.murarescu@siemens.com, stefan.buzica@siemens.com, florentin.preoteasa@siemens.com , Fax:  +40 216296512
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1935000.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1755000.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
1.Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii, de la adresa ,,https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter, cu instructiuni de completare disponibile pe www.e-licitatie.ro.2.In cazul in care vor exista oferte egale ca propunere financiara, ofertantii vor fi invitati sa reoferteze.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spital Clinic Cai Ferate Constanta - serviciul juridic-.
Adresa postala:  B-dul 1 Mai nr. 5-7 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900123 , Romania , Tel.  +40 0241485363 , Email:  spunivcf_cta@hotmail.com , Fax:  +40 0241583713
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 12:39
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.