Search

Architectural, construction, engineering and inspection services

Danmark-Viborg:

Request For Proposals

General Information

Denmark
   VIBORG
   eu:185040-2017
   May 19, 2017
   Jun 5, 2017
   Danish
   Other

Contact information

   Region Midtjylland
Viborg
Denmark

Goods, Works and Services

Architectural, construction, engineering and inspection services   Engineering services   Technical testing, analysis and consultancy services  

Summary

      

Notice type: 01G05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 094-185040
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Restricted procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01G14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190022
Referenced Document Number: 2017/S 094-185040
Contract Nature: Services
Procedure Type: Restricted procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Viborg
8000
DK
Contact point(s): Louise Langbak Hansen
E-mail: louise.langbak@ru.rm.dk
NUTS code: DK04
Internet address(es):
https://www.rm.dk
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Rammeaftale om teknisk rådgivning til REFER projektet omfattende 25 fjernvarmeselskaber. Prækvalifikation.
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

Region Midtjylland har på vegne af regionen og 25 fjernvarmeselskaber bestående af 23 fjernvarmeværker, 1 fjernvarmedistributionsselskab og 1 vandkraftværk ansøgt om EU støtte til teknisk rådgivning i forbindelse med energieffektive og CO2 reducerende tiltag. Navne på de 25 fjernvarmeselskaber er nævnt i udbudsmaterialet.

EU har støttet projektet med 21,5 mio. kr. gennem ELENA ordningen under den Europæiske Investeringsbank. Tilskuddet anvendes primært til rådgivning til det enkelte værk. På vegne af de 25 fjernvarmeselskaber udbydes nu 2 parallelle rammeaftaler omfattende den EU støttede rådgivning men også den rådgivning som måtte blive efterspurgt i forbindelse med realiseringen af de konkrete projekter. Rammeaftalen forventes at omfatte rådgivning for op til 50 mio. kr. inkl. optioner. Tildeling af konkrete opgaver ved ske efter gennemførelse af forholdsvis simple miniudbud.

Frist for prækvalifikation er den 5. juni 2017. Udbudsperioden er den 8. maj — 29. juni 2017.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 50000000.00  DKK
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

71000000 71600000 71300000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: DK04
Main place of performance: Midtjylland.
II.2.3) Description

Over halvdelen af fjernvarmeværkerne i REFER ønsker udført en screening eller masterplan, der redegør for de forskellige teknologiske muligheder og udviklingsveje, det pågældende værk har. Screeningen skal udgøre et robust og veldokumenteret grundlag for værkets ledelse og bestyrelse til at kunne træffe beslutning om hvilke(n) teknologi(er), værket vil arbejde videre med frem mod en endelig investeringsbeslutning.

Screeningen skal forholde sig til relevante forhold såsom lovgivnings- og afgiftsmæssige rammebetingelser, teknologiske muligheder for det enkelte værk, fysiske rammer, tilgængelige energikilder for værket, plan- og miljømæssige forhold, konsekvenser for selskabsøkonomi, samfundsøkonomi og brugerøkonomi m.v. Se nærmere i udbudsmaterialet. Der forventes indgået rammeaftale med 5 rådgiverfirmaer.

II.2.2) Additional object(s)

71000000 71600000 71300000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: DK04
Main place of performance: Midtjylland.
II.2.3) Description

Rammeaftalen omfatter totalrådgivning i forbindelse med realisering af konkrete projekter, herunder udarbejdelse af projektforslag iht. varmeforsyningsloven, myndighedsbehandling, projektering, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn. Omfanget af den konkrete rådgivning vil være afhængig af den valgte udbudsstrategi. Der forventes at blive indgået rammeaftale med 5 rådgiverfirmaer.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på http//www.udbud.rm.dk

Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal rettes skriftlig til BISGAARD|EJSING ApS, att: Tue Bisgaard Jensen på mail tue@bisgaardejsing.dk

Ansøgning om prækvalifikation skal sendes digitalt til BISGAARD|EJSING ApS, att: Tue Bisgaard Jensen på mail tue@bisgaardejsing.dk senest den 5. juni 2017 kl. 12.00.

Ansøgningen skal omfatte følgende:

1. Præsentations- og motivationsbrev på max 2 sider (PDF) I brevet skal anføres hvilken delrammeaftale der ansøges om.

2. Udfyldt ESPD ( PDF og XML).

3. Referenceblade, max 8 stk pr. delrammeaftale (PDF)

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes skriftligt pr. mail til tue@bisgaardejsing.dk senest den 26. maj 2017. Svar på relevante spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 29. maj 2017 på Region Midtjyllands hjemmeside, http://www.udbud.rm.dk, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-05-13

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.