Search

Luncheon vouchers

Polska-Jastrzębie-Zdrój:

Request For Proposals

General Information

Poland
   JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
   eu:172888-2017
   May 19, 2017
   Jun 5, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Jastrzębie-Zdrój
Poland

Goods, Works and Services

Luncheon vouchers  

Summary

      

Notice type: 01F05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 088-172888
Referenced Document Number: 2016/S 248-455323
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01F14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189948
Referenced Document Number: 2017/S 088-172888
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Jastrzębie-Zdrój
44-330
PL
Contact point(s): Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
E-mail: gpytel@jsw.pl
NUTS code: PL227
Internet address(es):
www.jsw.pl
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Dostawa bonów (kuponów) żywieniowych uprawniających do pozyskiwania produktów w celu przyrządzania posiłków profilaktycznych dla pracowników JSW S.A. KWK „Budryk”.
File reference number: 20/ZZ/17
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
30199770
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Dostawa bonów (kuponów) żywieniowych uprawniających do pozyskiwania produktów w celu przyrządzania posiłków profilaktycznych dla pracowników JSW S.A. KWK „Budryk”

Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL227
Main place of performance: Ornontowice, JSW S.A. KWK „Budryk”.
II.2.3) Description

Dostawa bonów (kuponów) żywieniowych uprawniających do pozyskiwania produktów w celu przyrządzania posiłków profilaktycznych dla pracowników JSW S.A. KWK „Budryk”

Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie przekazują wyłącznie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście) e-mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu jest niedopuszczalna dla następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, dla których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania korespondencji faksem lub e-mailem, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Zespół Zamówień Publicznych

al. Jana Pawła II 4

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: (0048 32) 7564113

fax: (0048 32) 4762671

adres email: gpytel@jsw.pl,

adres strony internetowej: http://www.jsw.pl/przetargi

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

Uwaga.

SIWZ dostępny na stronie Zamawiającego (również w wersji edytowalnej).

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-05-05

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.