Search

Beds for medical use

Česká republika-Benešov:

Request For Proposals

General Information

Czechia
   BENEŠOV
   eu:167492-2017
   May 19, 2017
   Jun 21, 2017
   Czech
   Other

Contact information

   Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Benešov
Czechia

Goods, Works and Services

Beds for medical use  

Summary

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 086-167492
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189022
Referenced Document Number: 2017/S 086-167492
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Máchova 400
Benešov
256 30
CZ
Contact point(s): JUDr. Ladislav Renč – Eler Gončarenkova 1491/ 11, 147 00 Praha 4-Braník
E-mail: renc-eler@seznam.cz
NUTS code: CZ020
Internet address(es):
http://www.hospital-bn.cz
I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Health
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Pojízdná lehátka.
File reference number: R-08-1/2017
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
33192100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka (včetně montáže) 20ti kusů pojízdných lehátek na urgentní příjem.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 2285140.00  CZK
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: CZ020
Main place of performance: Středočeský kraj – Nemocnice RS Benešov.
II.2.3) Description

Dodávka (včetně montáže) 20ti kusů pojízdných lehátek na urgentní příjem.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky, tj. ukončením předmětného zadávacího řízení. V případě neuzavření smlouvy na plnění zakázky nejpozději dne 30.6.2017 z důvodu prodloužení zadávacího řízení, bude výše uvedený předpokládaný termín plnění posunut, a to tak, že závazná dodací lhůta se prodlouží o tolik dnů, o kolik dnů později byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky ode dne 30.6.2017. Takovýto posun termín realizace zakázky při zachování délky dodací lhůty plnění zakázky (60 dnů) je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona. Blíže viz zadávací dokumentace.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-30

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.