Search

Engineering design services

Polska-Gdańsk:

Request For Proposals

General Information

Poland
   GDAŃSK
   eu:158577-2017
   Jun 2, 2017
   Jun 19, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Gdańsk
Poland

Goods, Works and Services

Engineering design services  

Summary

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 082-158577
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189764
Referenced Document Number: 2017/S 082-158577
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 105-210518
Referenced Document Number: 2017/S 082-158577
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
Gdańsk
80-804
PL
E-mail: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.gdansk.rzgw.gov.pl
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.3) Main activity
Environment
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Wykonanie dokumentacji technicznych w podziale na IV części.
File reference number: IZ/TZR-370-04/2017/BJ
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie dokumentacji technicznych w podziale na następujące części:

Część I – Wykonanie dokumentacji technicznej na remont\przebudowę ubezpieczeń brzegowych rzeki Tuga w m. Nowy Dwór Gdański wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;

Część II – Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę oraz budowę nowego nabrzeża w Małdytach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;

Część III – Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Redy od dopływu ze Słuszewa do Jez. Orle wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;

Część IV – Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Łeby w km 14 + 500 – 25 + 920 odcinek Gać – Cecenowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Części III SIWZ.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

71320000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance:
II.2.3) Description

Wykonanie dokumentacji technicznej na remont\przebudowę ubezpieczeń brzegowych rzeki Tuga w m. Nowy Dwór Gdański wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Części III SIWZ.

II.2.2) Additional object(s)

71320000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance:
II.2.3) Description

Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę oraz budowę nowego nabrzeża w Małdytach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Części III SIWZ.

II.2.2) Additional object(s)

71320000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance:
II.2.3) Description

Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Redy od dopływu ze Słuszewa do Jez. Orle wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Części III SIWZ.

II.2.2) Additional object(s)

71320000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance:
II.2.3) Description

Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Łeby w km 14 + 500 – 25 + 920 odcinek Gać – Cecenowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information
VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-25

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.