Search

Mobile-telephone services

Česká republika-Liberec:

Request For Proposals

General Information

Czechia
   LIBEREC I-STARÉ MĚSTO
   eu:154317-2017
   May 19, 2017
   Jun 1, 2017
   Czech
   Other

Contact information

   Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Liberec I-Staré Město
Czechia

Goods, Works and Services

Mobile-telephone services  

Summary

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 080-154317
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189783
Referenced Document Number: 2017/S 080-154317
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 357/10
Liberec I-Staré Město
460 63
CZ
Contact point(s): Ing. Chalasová Martina
E-mail: zakazky@bursikaspol.cz
NUTS code: CZ051
Internet address(es):
http://www.nemlib.cz
I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Health
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby 2017.
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
64212000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora v objemu a rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Součástí plnění je též zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to min. na celém území České republiky, resp. v zahraničí dle specifikace služeb položky „Do zahraničí“ a položky „V zahraničí (roaming)“.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 36000000.00  CZK
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

64212000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: CZ051
Main place of performance: Místem plnění zakázky bude sídlo zadavatele, případně místo určené dle pokynů zadavatele.
II.2.3) Description

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora v objemu a rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Součástí plnění je též zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to min. na celém území České republiky, resp. v zahraničí dle specifikace služeb položky „Do zahraničí“ a položky „V zahraničí (roaming)“.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Zadavatelé zadávají veřejnou zakázku společně ve smyslu § 7 ZZVZ.

Zadávací lhůta dle § 40 ZZVZ, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dní.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-20

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.