Search

Herbicides

Česká republika-Hradec Králové:

Request For Proposals

General Information

Czechia
   HRADEC KRÁLOVÉ
   eu:150385-2017
   May 19, 2017
   Jun 22, 2017
   Czech
   Other

Contact information

   Lesy České republiky, s.p.
Hradec Králové
Czechia

Goods, Works and Services

Herbicides   Insecticides   Plant-growth regulators   Agro-chemical products   Rodenticides   Fungicides  

Summary

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 078-150385
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 084-163405
Referenced Document Number: 2017/S 078-150385
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189028
Referenced Document Number: 2017/S 078-150385
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Hradec Králové
500 08
CZ
Contact point(s): Ing. Pavlína Kotíková
E-mail: zakazky@lesycr.cz
NUTS code: CZ052
Internet address(es):
http://www.lesycr.cz
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Dodávky chemických přípravků (rámcová dohoda).
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
24450000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek chemických přípravků používaných zadavatelem pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních, herbicidních, fungicidních, rodenticidních, repelentních přípravků a regulátorů růstu.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 9430000.00  CZK
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

24452000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: CZ0
Main place of performance: Místem plnění jsou jednotlivé organizační jednotky zadavatele, které se nachází na celém území České republiky.
II.2.3) Description

Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění dodávek chemických přípravků pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních přípravků. Blíže viz ZD.

II.2.2) Additional object(s)

24453000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: CZ0
Main place of performance: Místem plnění jsou jednotlivé organizační jednotky zadavatele, které se nachází na celém území České republiky.
II.2.3) Description

Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění dodávek chemických přípravků pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky herbicidních přípravků. Blíže viz ZD.

II.2.2) Additional object(s)

24457000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: CZ0
Main place of performance: Místem plnění jsou jednotlivé organizační jednotky zadavatele, které se nachází na celém území České republiky.
II.2.3) Description

Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění dodávek chemických přípravků pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky fungicidních přípravků. Blíže viz ZD.

II.2.2) Additional object(s)

24456000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: CZ0
Main place of performance: Místem plnění jsou jednotlivé organizační jednotky zadavatele, které se nachází na celém území České republiky.
II.2.3) Description

Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění dodávek chemických přípravků pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky rodenticidních přípravků. Blíže viz ZD.

II.2.2) Additional object(s)

24450000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: CZ0
Main place of performance: Místem plnění jsou jednotlivé organizační jednotky zadavatele, které se nachází na celém území České republiky.
II.2.3) Description

Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění dodávek chemických přípravků pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky repelentních přípravků. Blíže viz ZD.

II.2.2) Additional object(s)

24454000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: CZ0
Main place of performance: Místem plnění jsou jednotlivé organizační jednotky zadavatele, které se nachází na celém území České republiky.
II.2.3) Description

Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění dodávek chemických přípravků pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky regulátorů růstu. Blíže viz ZD.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information
VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-19

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.