Search

Building-cleaning services

Polska-Oleszno: Usługi sprzątania budynków

Request For Proposals

General Information

Poland
   OLESZNO
   eu:149838-2017
   May 22, 2017
   Jun 5, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   16 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Oleszno
Poland

Goods, Works and Services

Building-cleaning services  

Summary

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149838
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 097-192566
Referenced Document Number: 2017/S 077-149838
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Contract notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
16 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Główna 1
For the attention of: Katarzyna Trębas
78-513  Oleszno
PL
Telephone: +48 261474572
E-mail: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl
Fax: +48 261474571
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://16wog.ron.mil.pl
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
I.2) Type of the contracting authority
Other: Skarb Państwa -16 WOG
I.3) Main activity:
Defence
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych położonych w rejonie odpowiedzialności 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Services
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych położonych w rejonie odpowiedzialności 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim

3. Wymagania ogólne

1) System sprzątania:

a) sprzątanie powierzchni wewnętrznych (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy)

— od 7.00 – 15.30 (poniedziałek – czwartek)

— od 7.00 – 13.00 (piątek)

— w trakcie ćwiczeń i szkolenia wojsk – sprzątanie powierzchni wewnętrznych

włącznie z dniami wolnymi od pracy oraz godziny popołudniowe (na pisemne

wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego)

b) sprzątanie pokoi gościnnych – w dniach ich użytkowania, włącznie z dniami wolnymi od pracy – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. Decyzję o sprzątaniu pokoi podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. (maksymalna ilość sprzątań – dni roboczych w miesiącu – 12). Usługa wykonywana najpóźniej w dniu następnym od pisemnego zgłoszenia;

c) Sprzątanie łaźni – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. w trakcie ćwiczeń wojsk w rejonie odpowiedzialności 16 WOG Drawsko Pomorskie we wszystkie dni tygodnia ( z uwzględnieniem sobót i niedziel oraz godzin popołudniowych)

d) pranie firan, czyszczenie żaluzji, rolet i verticali – czynność, wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia wymaganego, jako rozpoczęcie prac.

2) Sprzątanie powierzchni wewnętrznych

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych stanowi usługę kompleksową i obejmuje:

1) Czyszczenie i konserwację podłóg:

a) zamiatanie, mycie podłóg i posadzek zmywalnych,

b) odkurzanie dywanów, wykładzin dywanowych, chodników, mebli tapicerowanych

a w przypadku ich zabrudzenia czyszczenie,

c) czyszczenie emulsjami samo połyskowymi podłóg i posadzek zmywalnych

z tworzyw sztucznych (typu: PCV, linoleum, itp.) lastrykowych, paneli oraz

lakierowanych i drewnianych z częstotliwością zapewniającą nienaganną

czystość i lśniący wygląd posadzek i podłóg – przy użyciu odpowiednich technik

utrzymania czystości dostosowanych do rodzaju powierzchni.

2) Czyszczenie i konserwacja sprzętu kwaterunkowego, mebli oraz innych

urządzeń stanowiących wyposażenia pomieszczeń:

a) mycie luster, grzejników, wyłączników światła, gniazd elektrycznych, urządzeń oświetleniowych – kloszy, urządzeń biurowych.

b) polerowanie sprzętu niklowanego i lakierowanego.

c) usuwanie plam i śladów brudu z powierzchni użytkowanych przedmiotów.

d) usuwanie osadzonego kurzu.

3) Mycie powierzchni zmywalnych oraz usuwanie pajęczyn w sposób

nie powodujący zabrudzenia ścian i sufitów

4) Mycie okien i ram okiennych, parapetów oraz stolarki drzwiowej:

a) dwa razy w trakcie trwania umowy: na całej powierzchni budynku objętej sprzątaniem, z wyłączeniem gabinetów Dowództwa Jednostek, w których mycie okien winno odbywać się wg. zapotrzebowania, tj. zapewniać ich nienaganną czystość. Czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

5) Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali:

a) czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Za-mawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali obejmuje: ich demontaż, czyszczenie oraz ponowne zamontowanie. Przyjęta metoda czyszczenia nie może po-wodować odbarwień, zniekształceń, zarysowań, uszkodzeń i utraty właściwości powłok ochronnych. Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

Decyzję o myciu okien oraz ram okiennych, praniu firan, zasłon, czyszczeniu rolet, żaluzji, verticali, praniu wykładziny dywanowej, usuwaniu plam

z wykładziny dywanowej, myciu grzejników, itp. podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym zapotrzebowaniu na usługę użytkownika wzywając pisemnie Wykonawcę do realizacji usługi, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, wskazując dzień jej rozpoczęcia i za-kończenia. Jednak czas wykonania w/w usługi nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych liczonych od dnia wskazania.

6) Utrzymanie czystości toalet:

a) codzienne mycie i dezynfekowanie wszystkich urządzeń sanitarnych oraz armatury,

b) mycie glazury i terakoty, powierzchni luster, wyposażenia ruchomego: pojemników na ręczniki papierowe, uchwytów do papieru toaletowego, dozowników do mydła, suszarek do rąk itp.,

c) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych,

odświeżaczy powietrza, kostek WC – koszt materiałów w ramach ceny za

utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

7) Codzienne opróżnianie koszy na śmieci, pojemników w niszczarkach

dokumentów w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą

plastikowych worków i wynoszenia śmieci do pojemników ustawionych

przez Zamawiającego

a) zakup worków na śmieci, dostosowanych do pojemników na śmieci

i do pojemników w niszczarkach dokumentów w poszczególnych lokalizacjach wykonywania usługi, leży po stronie Wykonawcy w ramach ustalonej w przetargu ryczałtowej opłaty miesięcznej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w

1) Załączniku nr 1 do SIWZ-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wraz ze specyfikacją techniczna materiałów higienicznych

2) Załączniku nr 2 do SIWZ-zakres sprzątania (dla GZ Wałcz, Złocieniec, Drawsko Pomorskie)oraz zestawienie powierzchni wewnętrznych.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
90911200
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
Information about lots
Lot No: 1 Lot title: Zadanie nr 1 –Grupa Zabezpieczenia Wałcz
1) Short description

3. Wymagania ogólne

1) System sprzątania:

a) sprzątanie powierzchni wewnętrznych (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy)

— od 7.00 – 15.30 (poniedziałek – czwartek)

— od 7.00 – 13.00 (piątek)

— w trakcie ćwiczeń i szkolenia wojsk – sprzątanie powierzchni wewnętrznych

włącznie z dniami wolnymi od pracy oraz godziny popołudniowe (na pisemne

wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego)

b) sprzątanie pokoi gościnnych – w dniach ich użytkowania, włącznie z dniami wolnymi od pracy – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. Decyzję o sprzątaniu pokoi podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. (maksymalna ilość sprzątań – dni roboczych w miesiącu – 12). Usługa wykonywana najpóźniej w dniu następnym od pisemnego zgłoszenia;

c) Sprzątanie łaźni – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. w trakcie ćwiczeń wojsk w rejonie odpowiedzialności 16 WOG Drawsko Pomorskie we wszystkie dni tygodnia ( z uwzględnieniem sobót i niedziel oraz godzin popołudniowych)

d) pranie firan, czyszczenie żaluzji, rolet i verticali – czynność, wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia wymaganego, jako rozpoczęcie prac.

2) Sprzątanie powierzchni wewnętrznych

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych stanowi usługę kompleksową i obejmuje:

1) Czyszczenie i konserwację podłóg:

a) zamiatanie, mycie podłóg i posadzek zmywalnych,

b) odkurzanie dywanów, wykładzin dywanowych, chodników, mebli tapicerowanych

a w przypadku ich zabrudzenia czyszczenie,

c) czyszczenie emulsjami samo połyskowymi podłóg i posadzek zmywalnych

z tworzyw sztucznych (typu: PCV, linoleum, itp.) lastrykowych, paneli oraz

lakierowanych i drewnianych z częstotliwością zapewniającą nienaganną

czystość i lśniący wygląd posadzek i podłóg – przy użyciu odpowiednich technik

utrzymania czystości dostosowanych do rodzaju powierzchni.

2) Czyszczenie i konserwacja sprzętu kwaterunkowego, mebli oraz innych

urządzeń stanowiących wyposażenia pomieszczeń:

a) mycie luster, grzejników, wyłączników światła, gniazd elektrycznych, urządzeń oświetleniowych – kloszy, urządzeń biurowych.

b) polerowanie sprzętu niklowanego i lakierowanego.

c) usuwanie plam i śladów brudu z powierzchni użytkowanych przedmiotów.

d) usuwanie osadzonego kurzu.

3) Mycie powierzchni zmywalnych oraz usuwanie pajęczyn w sposób

nie powodujący zabrudzenia ścian i sufitów

4) Mycie okien i ram okiennych, parapetów oraz stolarki drzwiowej:

a) dwa razy w trakcie trwania umowy: na całej powierzchni budynku objętej sprzątaniem, z wyłączeniem gabinetów Dowództwa Jednostek, w których mycie okien winno odbywać się wg. zapotrzebowania, tj. zapewniać ich nienaganną czystość. Czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

5) Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali:

a) czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Za-mawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali obejmuje: ich demontaż, czyszczenie oraz ponowne zamontowanie. Przyjęta metoda czyszczenia nie może po-wodować odbarwień, zniekształceń, zarysowań, uszkodzeń i utraty właściwości powłok ochronnych. Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

Decyzję o myciu okien oraz ram okiennych, praniu firan, zasłon, czyszczeniu rolet, żaluzji, verticali, praniu wykładziny dywanowej, usuwaniu plam

z wykładziny dywanowej, myciu grzejników, itp. podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym zapotrzebowaniu na usługę użytkownika wzywając pisemnie Wykonawcę do realizacji usługi, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, wskazując dzień jej rozpoczęcia i za-kończenia. Jednak czas wykonania w/w usługi nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych liczonych od dnia wskazania.

6) Utrzymanie czystości toalet:

a) codzienne mycie i dezynfekowanie wszystkich urządzeń sanitarnych oraz ar-matury,

b) mycie glazury i terakoty, powierzchni luster, wyposażenia ruchomego: pojemników na ręczniki papierowe, uchwytów do papieru toaletowego, dozowników do mydła, suszarek do rąk itp.,

c) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych,

odświeżaczy powietrza, kostek WC – koszt materiałów w ramach ceny za

utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

7) Codzienne opróżnianie koszy na śmieci, pojemników w niszczarkach

dokumentów w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą

plastikowych worków i wynoszenia śmieci do pojemników ustawionych

przez Zamawiającego

a) zakup worków na śmieci, dostosowanych do pojemników na śmieci

i do pojemników w niszczarkach dokumentów w poszczególnych lokalizacjach wykonywania usługi, leży po stronie Wykonawcy w ramach ustalonej w przetargu ryczałtowej opłaty miesięcznej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w

1) Załączniku nr 1 do SIWZ-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wraz ze specyfikacją techniczna materiałów higienicznych.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
90911200
3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 01.07.2017 Completion 31.12.2017
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Zadanie nr 2 –Grupa Zabezpieczenia Złocieniec
1) Short description

3. Wymagania ogólne

1) System sprzątania:

a) sprzątanie powierzchni wewnętrznych (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy)

— od 7.00 – 15.30 (poniedziałek – czwartek)

— od 7.00 – 13.00 (piątek)

— w trakcie ćwiczeń i szkolenia wojsk – sprzątanie powierzchni wewnętrznych

włącznie z dniami wolnymi od pracy oraz godziny popołudniowe (na pisemne

wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego)

b) sprzątanie pokoi gościnnych – w dniach ich użytkowania, włącznie z dniami wolnymi od pracy – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. Decyzję o sprzątaniu pokoi podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. (maksymalna ilość sprzątań – dni roboczych w miesiącu – 12). Usługa wykonywana najpóźniej w dniu następnym od pisemnego zgłoszenia;

c) Sprzątanie łaźni – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. w trakcie ćwiczeń wojsk w rejonie odpowiedzialności 16 WOG Drawsko Pomorskie we wszystkie dni tygodnia ( z uwzględnieniem sobót i niedziel oraz godzin popołudniowych)

d) pranie firan, czyszczenie żaluzji, rolet i verticali – czynność, wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia wymaganego, jako rozpoczęcie prac.

2) Sprzątanie powierzchni wewnętrznych

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych stanowi usługę kompleksową i obejmuje:

1) Czyszczenie i konserwację podłóg:

a) zamiatanie, mycie podłóg i posadzek zmywalnych,

b) odkurzanie dywanów, wykładzin dywanowych, chodników, mebli tapicerowanych

a w przypadku ich zabrudzenia czyszczenie,

c) czyszczenie emulsjami samo połyskowymi podłóg i posadzek zmywalnych

z tworzyw sztucznych (typu: PCV, linoleum, itp.) lastrykowych, paneli oraz

lakierowanych i drewnianych z częstotliwością zapewniającą nienaganną

czystość i lśniący wygląd posadzek i podłóg – przy użyciu odpowiednich technik

utrzymania czystości dostosowanych do rodzaju powierzchni.

2) Czyszczenie i konserwacja sprzętu kwaterunkowego, mebli oraz innych

urządzeń stanowiących wyposażenia pomieszczeń:

a) mycie luster, grzejników, wyłączników światła, gniazd elektrycznych, urządzeń oświetleniowych – kloszy, urządzeń biurowych.

b) polerowanie sprzętu niklowanego i lakierowanego.

c) usuwanie plam i śladów brudu z powierzchni użytkowanych przedmiotów.

d) usuwanie osadzonego kurzu.

3) Mycie powierzchni zmywalnych oraz usuwanie pajęczyn w sposób

nie powodujący zabrudzenia ścian i sufitów

4) Mycie okien i ram okiennych, parapetów oraz stolarki drzwiowej:

a) dwa razy w trakcie trwania umowy: na całej powierzchni budynku objętej sprzątaniem, z wyłączeniem gabinetów Dowództwa Jednostek, w których mycie okien winno odbywać się wg. zapotrzebowania, tj. zapewniać ich nienaganną czystość. Czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

5) Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali:

a) czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Za-mawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali obejmuje: ich demontaż, czyszczenie oraz ponowne zamontowanie. Przyjęta metoda czyszczenia nie może po-wodować odbarwień, zniekształceń, zarysowań, uszkodzeń i utraty właściwości powłok ochronnych. Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

Decyzję o myciu okien oraz ram okiennych, praniu firan, zasłon, czyszczeniu rolet, żaluzji, verticali, praniu wykładziny dywanowej, usuwaniu plam

z wykładziny dywanowej, myciu grzejników, itp. podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym zapotrzebowaniu na usługę użytkownika wzywając pisemnie Wykonawcę do realizacji usługi, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, wskazując dzień jej rozpoczęcia i zakończenia. Jednak czas wykonania w/w usługi nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych liczonych od dnia wskazania.

6) Utrzymanie czystości toalet:

a) codzienne mycie i dezynfekowanie wszystkich urządzeń sanitarnych oraz ar-matury,

b) mycie glazury i terakoty, powierzchni luster, wyposażenia ruchomego: pojemników na ręczniki papierowe, uchwytów do papieru toaletowego, dozowników do mydła, suszarek do rąk itp.,

c) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych,

odświeżaczy powietrza, kostek WC – koszt materiałów w ramach ceny za

utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

7) Codzienne opróżnianie koszy na śmieci, pojemników w niszczarkach

dokumentów w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą

plastikowych worków i wynoszenia śmieci do pojemników ustawionych

przez Zamawiającego

a) zakup worków na śmieci, dostosowanych do pojemników na śmieci

i do pojemników w niszczarkach dokumentów w poszczególnych lokalizacjach wykonywania usługi, leży po stronie Wykonawcy w ramach ustalonej w przetargu ryczałtowej opłaty miesięcznej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w

1) Załączniku nr 1 do SIWZ- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wraz ze specyfikacją techniczna materiałów higienicznych.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
90911200
3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 01.07.2017 Completion 31.12.2017
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Zadanie nr 3 –Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie
1) Short description

3. Wymagania ogólne

1) System sprzątania:

a) sprzątanie powierzchni wewnętrznych (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy)

— od 7.00 – 15.30 (poniedziałek – czwartek)

— od 7.00 – 13.00 (piątek)

— w trakcie ćwiczeń i szkolenia wojsk – sprzątanie powierzchni wewnętrznych

włącznie z dniami wolnymi od pracy oraz godziny popołudniowe (na pisemne

wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego)

b) sprzątanie pokoi gościnnych – w dniach ich użytkowania, włącznie z dniami wolnymi od pracy – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. Decyzję o sprzątaniu pokoi podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. (maksymalna ilość sprzątań – dni roboczych w miesiącu – 12). Usługa wykonywana najpóźniej w dniu następnym od pisemnego zgłoszenia;

c) Sprzątanie łaźni – system dzienny w godzinach pkt. 3 ppkt. a. w trakcie ćwiczeń wojsk w rejonie odpowiedzialności 16 WOG Drawsko Pomorskie we wszystkie dni tygodnia ( z uwzględnieniem sobót i niedziel oraz godzin popołudniowych)

d) pranie firan, czyszczenie żaluzji, rolet i verticali – czynność, wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia wymaganego, jako rozpoczęcie prac.

2) Sprzątanie powierzchni wewnętrznych

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych stanowi usługę kompleksową i obejmuje:

1) Czyszczenie i konserwację podłóg:

a) zamiatanie, mycie podłóg i posadzek zmywalnych,

b) odkurzanie dywanów, wykładzin dywanowych, chodników, mebli tapicerowanych

a w przypadku ich zabrudzenia czyszczenie,

c) czyszczenie emulsjami samo połyskowymi podłóg i posadzek zmywalnych

z tworzyw sztucznych (typu: PCV, linoleum, itp.) lastrykowych, paneli oraz

lakierowanych i drewnianych z częstotliwością zapewniającą nienaganną

czystość i lśniący wygląd posadzek i podłóg – przy użyciu odpowiednich technik

utrzymania czystości dostosowanych do rodzaju powierzchni.

2) Czyszczenie i konserwacja sprzętu kwaterunkowego, mebli oraz innych

urządzeń stanowiących wyposażenia pomieszczeń:

a) mycie luster, grzejników, wyłączników światła, gniazd elektrycznych, urządzeń oświetleniowych – kloszy, urządzeń biurowych.

b) polerowanie sprzętu niklowanego i lakierowanego.

c) usuwanie plam i śladów brudu z powierzchni użytkowanych przedmiotów.

d) usuwanie osadzonego kurzu.

3) Mycie powierzchni zmywalnych oraz usuwanie pajęczyn w sposób

nie powodujący zabrudzenia ścian i sufitów

4) Mycie okien i ram okiennych, parapetów oraz stolarki drzwiowej:

a) dwa razy w trakcie trwania umowy: na całej powierzchni budynku objętej sprzątaniem, z wyłączeniem gabinetów Dowództwa Jednostek, w których mycie okien winno odbywać się wg. zapotrzebowania, tj. zapewniać ich nienaganną czystość. Czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

5) Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali:

a) czynność wykonywana na pisemne wezwanie osoby wyznaczonej przez Za-mawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (pkt.3 ppkt. a). Pranie firan, czyszczenie rolet, żaluzji i verticali obejmuje: ich demontaż, czyszczenie oraz ponowne zamontowanie. Przyjęta metoda czyszczenia nie może po-wodować odbarwień, zniekształceń, zarysowań, uszkodzeń i utraty właściwości powłok ochronnych. Koszt wykonania usługi w ramach ceny za utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

Decyzję o myciu okien oraz ram okiennych, praniu firan, zasłon, czyszczeniu rolet, żaluzji, verticali, praniu wykładziny dywanowej, usuwaniu plam

z wykładziny dywanowej, myciu grzejników, itp. podejmuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym zapotrzebowaniu na usługę użytkownika wzywając pisemnie Wykonawcę do realizacji usługi, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, wskazując dzień jej rozpoczęcia i zakończenia. Jednak czas wykonania w/w usługi nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych liczonych od dnia wskazania.

6) Utrzymanie czystości toalet:

a) codzienne mycie i dezynfekowanie wszystkich urządzeń sanitarnych oraz ar-matury,

b) mycie glazury i terakoty, powierzchni luster, wyposażenia ruchomego: pojemników na ręczniki papierowe, uchwytów do papieru toaletowego, dozowników do mydła, suszarek do rąk itp.,

c) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych,

odświeżaczy powietrza, kostek WC – koszt materiałów w ramach ceny za

utrzymanie 1m² powierzchni wewnętrznych.

7) Codzienne opróżnianie koszy na śmieci, pojemników w niszczarkach

dokumentów w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą

plastikowych worków i wynoszenia śmieci do pojemników ustawionych

przez Zamawiającego

a) zakup worków na śmieci, dostosowanych do pojemników na śmieci

i do pojemników w niszczarkach dokumentów w poszczególnych lokalizacjach wykonywania usługi, leży po stronie Wykonawcy w ramach ustalonej w przetargu ryczałtowej opłaty miesięcznej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w

1) Załączniku nr 1 do SIWZ -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wraz ze specyfikacją techniczna materiałów higienicznych.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
90911200
3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 01.07.2017 Completion 31.12.2017
5) Additional information about lots
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 01.07.2017 Completion 31.12.2017
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na przedmiot zamówienia na poszczególne części w kwotach:

1) Zadanie nr 1: 12 000 PLN,

2) Zadanie nr 2: 9 000 PLN,

3) Zadanie nr 3: 9 600 PLN,

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści winno wynikać bezwarunkowe, (na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień pu-blicznych.

4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 88 1010 1599 0195 7813 9120 1000. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Kwota wadium wnoszonego w formie pieniężnej winna znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu złożenia oferty.

1) potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego (nie później niż data, godzina składania ofert).

2) przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy, numer zadania oraz numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.

III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca posiada:

a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min.

— Zadanie I – 80 000 PLN;

— Zadanie II – 60 000 PLN;

— Zadanie III – 66 000 PLN.

Uwaga:

np. W przypadku kiedy Wykonawca składa ofertę na 3 zadania, winien zsumować wartość ww. wymaganych zdolności i wykazać środki finansowe lub zdolność kredytową na wartość min. 206 000 PLN.

b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że będzie posiadał aktualną polisę wraz z dowodem opłaconej składki lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:

— Zadanie I – min. 200 000 PLN;

— Zadanie II – min. 180 000 PLN;

— Zadanie III – min. 200 000 PLN.

Uwaga:

W przypadku kiedy Wykonawca składa ofertę na 3 zadania, winien zsumować wartość ww. wymaganych zdolności i wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 580 000 PLN.

III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę dla każdego z zadań polegającą na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych o wartości nie mniejszej niż:

— Zadanie I – 200 000 PLN brutto

— Zadanie II – 180 000 PLN brutto

— Zadanie III – 200 000 PLN brutto

Zamawiający uzna usługi powtarzające się, które zostaną złożone do wskazanego zadania.

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek jeżeli wykaże, że posiada sprawny sprzęt, który winien znajdować się na terenie każdej z Grup Zabezpieczania w ilości wskazanej w załączniku do SIWZ.

III.2.4) Information about reserved contracts
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
1. Cena. Weighting 60
2. 2) Dyspozycyjność kadry technicznej i kierowniczej Wykonawcy. Weighting 25
3. 3) Ilość wykonanych usług sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków. Weighting 15
IV.2.2) Information about electronic auction
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
379/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
29.05.2017 - 09:30
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
PL
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 29.05.2017 - 10:00
Place: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
VI.2) Information about European Union funds
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.5) Date of dispatch of this notice
18.04.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.