Search

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas

Suomi-Helsinki:

Request For Proposals

General Information

Finland
   HELSINKI
   eu:149555-2017
   Apr 20, 2017
   May 26, 2017
   Finnish
   Other

Contact information

   Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos
Helsinki
Finland

Goods, Works and Services

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas  

Summary

      

Notice type: 01G05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149555
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos
Toinen Linja 7 A
Helsinki
00530
FI
Contact point(s): Tuomas Alakurtti
E-mail: tuomas.alakurtti@hel.fi
NUTS code: FI181
Internet address(es):
http://www.hel.fi/www/hkl/fi
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Töhryjen poistopalvelu kiinteistöistä, raitiovaunuista sekä muista kohteista.
File reference number: 27H17
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
90600000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

Palvelun kohteena on Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) kiinteistöjen ja raitiovaunujen töhryjen poisto, tarrojen poisto raitiovaunuista sekä raitiovaunujen suoja-ainekäsittely. Palvelu sisältää töhryjen, tarrojen, erikseen ilmoitettujen julisteiden ja lappujen poiston sekä tilaajan töhryksi luokittelemat muut asiat.

Palvelu on jaettu kahteen osaan.

OSA 1 käsittää töhryjen poiston kiinteistöistä ja OSA 2 käsittää töhryjen poiston raitiovaunuista.

Sopimuskauden alussa puhdistettavat kiinteistökohteet on lueteltu tarjouspyynnön liitteessä (liite 1.2) Palvelukuvauskohdeluettelo. Töhryjen poiston raitiovaunuista tarkempi kuvaus palvelun laajuudesta ja kohteista on tarjouspyynnön liitteessä (liite 2.1) Palvelukuvaus_Raitiovaunut. Kohteet saattavat vähentyä tai lisääntyä sopimuskauden aikana. Tarjottavan palvelun tulee olla tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

90600000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: FI181
Main place of performance: Helsinki ja Espoo.
II.2.3) Description

Palvelun kohteena on Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kiinteistöt ja muut kohteet. Tilaaja edellyttää, että Palveluntuottaja ymmärtää ja tuntee palvelun kohteen erityispiirteet (työskentelyolosuhteet, turvallisuusohjeet ja erilaiset pintamateriaalit ym.) siten, että pystyy arvioimaan työhön käytettävät resurssit oikein.

Sopimuskauden alussa puhdistettavat kohteet ovat:

— Metroasemat Helsinki,

— Metroasemat Espoo,

— Varikot – Muut kiinteistöt,

— Terminaalit,

— WC-tilat,

— Muut kohteet (optio).

Tarkempi luettelo ja tiedot kohteista on tarjouspyynnön liitteessä (liite 1.2) Palvelukuvauskohdeluettelo. Kohteet saattavat vähentyä tai lisääntyä sopimuskauden aikana.

II.2.2) Additional object(s)

90600000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: FI181
Main place of performance: Helsinki.
II.2.3) Description

Palvelun kohteena on Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) raitiovaunujen töhryjen ja tarrojen poisto sekä raitiovaunujen suoja-ainekäsittelyn tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti. Palvelu sisältää töhryjen, tarrojen, erikseen ilmoitettujen julisteiden ja lappujen poiston sekä tilaajan töhryksi luokittelemat muut asiat. Tarkempi kuvaus palvelun laajuudesta ja kohteista on tarjouspyynnön liitteessä (liite 2.1) Palvelukuvaus.

Kohteet saattavat vähentyä tai lisääntyä sopimuskauden aikana. Tarjottavan palvelun tulee olla tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information
VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-19

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.