Search

Downhole pumping services

Česká republika-Praha:

Contract Award

General Information

Czechia
   PRAHA
   eu:149114-2017
   Apr 20, 2017
   Czech
   Other

Contact information

   Česká republika – Ministerstvo financí
Praha
Czechia

Goods, Works and Services

Downhole pumping services  

Summary

      

Notice type: 01C03 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149114
Referenced Document Number: 2016/S 147-266760
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Česká republika – Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Praha
118 10
CZ
Contact point(s): Ing. Jitka Sibalová
E-mail: jitka.sibalova@mfcr.cz
NUTS code: CZ010
Internet address(es):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
Economic and financial affairs
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
„Sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu Chirana (Praha – Modřany) společnosti Neal s.r.o.“
File reference number: 22176/2016
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
76532000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Projekt sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu Chirana společnosti Neal s.r.o.“ zpracované společností Vodní zdroje, a.s. v září 2013, a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Praha vydaného pod č.j. 41/OOV/0601300.01/06/PHJ dne 16.1.2006. Předmětem plnění je sanace stavebních konstrukcí kontaminovaných těžkými kovy a sanace podzemních vod v podzákladí a nejbližším okolí bývalých výrobních hal pomocí sanačních vrtů za použití klasických metod sanačního čerpání a ISCO metod a příslušný monitoring v souladu s předmětným rozhodnutím ČIŽP podle projektové dokumentace.

II.1.7) Value excluding VAT
Value excluding VAT: 5268247.59  CZK
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: CZ010
Main place of performance: Průmyslový areál bývalého podniku Chirana.
II.2.3) Description

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Projekt sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu Chirana společnosti Neal s.r.o.“ zpracované společností Vodní zdroje, a.s. v září 2013, a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Praha vydaného pod č.j. 41/OOV/0601300.01/06/PHJ dne 16.1.2006.

Předmětem plnění je sanace stavebních konstrukcí kontaminovaných těžkými kovy a sanace podzemních vod v podzákladí a nejbližším okolí bývalých výrobních hal pomocí sanačních vrtů za použití klasických metod sanačního čerpání a ISCO metod a příslušný monitoring v souladu s předmětným rozhodnutím ČIŽP podle projektové dokumentace.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information
VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-18

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.