Search

Natural gas

Česká republika-Fulnek:

Contract Award

General Information

Czechia
   FULNEK
   eu:148607-2017
   Apr 20, 2017
   Czech
   Other

Contact information

   Město Fulnek
Fulnek
Czechia

Goods, Works and Services

Natural gas  

Summary

      

Notice type: 01B03 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-148607
Referenced Document Number: 2017/S 041-074521
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Restricted procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Město Fulnek
nám. Komenského 12
Fulnek
742 45
CZ
Contact point(s): Ivona Štefková
E-mail: stefkova@ecentre.cz
NUTS code: CZ080
Internet address(es):
http://www.fulnek.cz/
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Dynamický nákupní systém dodávek zemního plynu pro město Fulnek.
File reference number: 00512
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
09123000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku bylo zahájeno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ). V souladu s § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) zařadí zadavatel do DNS dodavatele, který předloží žádost o účast v souladu s požadavky ZZVZ a zadavatele a splní tak podmínky pro zařazení do DNS. Po zavedení DNS bude zadavatel zadávat veřejné zakázky v DNS dle ustanovení § 141 ZZVZ.

II.1.7) Value excluding VAT
Value excluding VAT: 19200000.00  CZK
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: CZ080
Main place of performance: Fulnek.
II.2.3) Description

Zavedení DNS na dodávky zemní plyn.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information
VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-18

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.