Search

Transport services

Furnizare de mere pentru prescolarii din gradinitele de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate cu program normal de 4 ore din Judetul Bistrita-Nasaud, pentru anul scolar 2016-2017

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:176401
   Mar 20, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   RAVECA COLDEA
str Piata Petru Rares, nr 1-2
Bistrita 420080
Romania
   +40 0263230741
   +40 0263214750
   Click here

Goods, Works and Services

Transport services   Apples  

Original Text

      
Anunt de atribuire numarul 176401/20.03.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 171565 / 17.11.2016
Denumire contract: Furnizare de mere pentru prescolarii din gradinitele de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate cu program normal de 4 ore din Judetul Bistrita-Nasaud, pentru anul scolar 2016-2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala:  str Piata Petru Rares, nr 1-2 , Localitatea:  Bistrita , Cod postal:  420080 , Romania , Punct(e) de contact:  Birou achizitii publice, contracte , Tel.  +40 0263230741 , In atentia:  RAVECA COLDEA , Email:  licitatii@cjbn.ro , Fax:  +40 0263214750 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de mere pentru prescolarii din gradinitele de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate cu program normal de 4 ore din Judetul Bistrita-Nasaud, pentru anul scolar 2016-2017
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Gradinitele din judetul Bistrita-Nasaud.
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de mere pentru prescolarii din învatamantul de stat si privat acreditat/autorizat din Judetul Bistrita-Nasaud, pentru anul scolar 2016-2017.Pentru a se asigura distribuirea operative a fructelor proaspete in toate gradinitele de pe raza judetului s-a recurs la impartirea în cinci zone administrative astfel: Zona I Bistrita, Zona II Sangeorz-Bai, Zona III Beclean, Zona IV Nasaud, Zona V Teaca-Lechinta.Valoarea totala estimata a contractuluie este de 190.212 lei fara TVA, pentru o perioada de 88 de zile si un numar de 6.550 prescolari, din care pe zone, respectiv loturi:Lot 1 - Bistrita - 2247 prescolari = 65.252, 88 leiLot 2 - Sangeorz-Bai - 1327 prescolari = 38.536, 08 leiLot 3 - Beclean - 1050 prescolari = 30.492, 00 leiLot 4 - Nasaud - 1168 prescolari = 33.918, 72 leiLot 5 - Teaca-Lechinta - 758 prescolari = 22.012, 32 leiOfertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
38, 558.52 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3957   Denumirea: Furnizare de mere pentru prescolarii din gradinitele de stat si particulare - lot 1 - Bistrita
V.1)   Data atribuirii contractului 14.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOGISTIC MEDIA POP ART SRL
Adresa postala:  Turda, Str.Stefan cel Mare, Nr.4, Jud.Cluj , Localitatea:  Turda , Cod postal:  401112 , Romania , Tel.  +40 751193830 , Email:  logisticmediapopart@gmail.com , Fax:  +04 0264317554
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 65252.88 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38558.52 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata pe SEAP Anuntului de participare.Toate clarificarile la Documentatia de atribuire vor fi atasateprezentului anunt inclusiv eventualele contestatii depuse, respectiv Decizii ale CNSC referitor la eventualele contestatii;In cazul in care se constata ca una sau mai multe oferte clasate pe primul loc in urma licitatiei electronice au preturi egale autoritateacontractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunerefinanciara are pretul cel mai scazut.DUAE (Document Unic de Achizitie European) este o declaratie pe propria raspundere care poate fi completata on-line la adresa de internetdedicata: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Ghidul de utilizare al DUAE este disponibil la adresa de internetwww.anap.gov.ro - Notificarea nr. 240 din data de 28.06.2016.Nota: In conformitate cu art.196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 "Autoritatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toatesau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduride atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii."
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Bistrita-Nasaud, Birou achizitii publice, contracte
Adresa postala:  str. Piata Petru Rares, Nr.1, , Localitatea:  Bistrita , Cod postal:  420080 , Romania , Email:  licitatii@cjbn.ro , Fax:  +40 0263214750
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
20.03.2017 08:19
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.