Search

Roof repair

Reparatie acoperis la cladirea statiei CF Bucuresti Sud Grupa Calatori (Sectoriale)

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:176408
   Mar 20, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Serviciul Achizitii Publice , cam 59 ( casa scarii , poarta B ) , etaj I
Sucursala Regionala CF Bucuresti , str. Piata Garii de Nord , nr. 1-3 , sector 1
Bucuresti 010858
Romania
   +40 213199539/133204
   +40 314260088
   Click here

Goods, Works and Services

Roof repair  

Original Text

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 176408/20.03.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 172190 / 20.12.2016
Denumire contract: Reparatie acoperis la cladirea statiei CF Bucuresti Sud Grupa Calatori
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  Sucursala Regionala CF Bucuresti , str. Piata Garii de Nord , nr. 1-3 , sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010858 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice , cam 59 ( casa scarii , poarta B ) , etaj I , Tel.  +40 213199539/133204 , Email:  liliana.lospa@cfr.ro , Fax:  +40 314260088 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatie acoperis la cladirea statiei CF Bucuresti Sud Grupa Calatori
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Statia CF Bucuresti Sud
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatie acoperis la cladirea statiei CF Bucuresti Sud Grupa Calatori conform Caiet de sarcini si Proiect tehnic
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45261910-6 - Reparare de acoperisuri (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
93,781.28 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 256   Denumirea: Reparatii acoperis la cladirea statiei CF Bucuresti Sud Grupa Calatori
V.1)   Data atribuirii contractului 15.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 5
   Numarul de oferte admisibile 4
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DUNE CONSULTING SERVICE SRL
Adresa postala:  Drumul Mare, Nr.108 , Localitatea:  Cretesti , Cod postal:  077186 , Romania , Tel.  +0 733912131 , Email:  duneconsultingservice@yahoo.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 115895.24 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 93781.29 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  B-dul Unirii nr. 37, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030831 , Romania , Tel.  +40 214083600/+40 214083700 , Email:  tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax:  +40 213187731 , Adresa internet (URL):  http://www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Sucursalei Regionala CF Bucuresti
Adresa postala:  Str. Piata Garii de Nord , nr. 1-3 , sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010858 , Romania , Tel.  +40 213199539/133224 , Fax:  +40 213182378 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
20.03.2017 10:03
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.