Search

Timber harvesting services

EXPLOATARE FORESTIERA MASA LEMNOASA TOATE FAZELE PÂNA LA DRUM AUTO, PENTRU UN VOLUM DE 1968 MC

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:176431
   Mar 20, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   GHEORGHE RADEANU
BRASOV , STR. NICOLAE BALCESCU NR. 2 ,COMUNA MAIERUS, JUD. BRASOV
Brasov 500250
Romania
   +40 268284906
   +40 268284906
   Click here

Goods, Works and Services

Timber harvesting services  

Original Text

      
Anunt de atribuire numarul 176431/20.03.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR MAIERUS R.A.
Adresa postala:  BRASOV , STR. NICOLAE BALCESCU NR. 2 ,COMUNA MAIERUS, JUD. BRASOV , Localitatea:  Brasov , Cod postal:  500250 , Romania , Punct(e) de contact:  GHEORGHE RADEANU , Tel.  +40 268284906 , Email:  radu.dragoi91@yahoo.com , Fax:  +40 268284906 , Adresa internet (URL):  www.rplpmaierus.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
EXPLOATARE FORESTIERA MASA LEMNOASA TOATE FAZELE PÂNA LA DRUM AUTO, PENTRU UN VOLUM DE 1968 MC
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii diverse
Locul principal de prestare: Padurile administrate de RPLP MAIERUS RA
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXPLOATARE FORESTIERA MASA LEMNOASA TOATE FAZELE PÂNA LA DRUM AUTO, PENTRU UN VOLUM DE 1968 MC
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77211100-3 - Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
139,086 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 181   Denumirea: EXPLOATARE FORESTIERA MASA LEMNOASA TOATE FAZELE PÂNA LA DRUM AUTO, PENTRU UN VOLUM DE 1968 MC
V.1)   Data atribuirii contractului 08.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 4
   Numarul de oferte admisibile 4
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Prestari Servicii Cata
Adresa postala:  str. Principala, nr.223 , Localitatea:  Cata , Cod postal:  507040 , Romania , Tel.  +40 761609733 , Email:  sstanciu47@yahoo.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 140070.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 82218.50 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 182   Denumirea: EXPLOATARE FORESTIERA MASA LEMNOASA TOATE FAZELE PÂNA LA DRUM AUTO, PENTRU UN VOLUM DE 1968 MC
V.1)   Data atribuirii contractului 09.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 4
   Numarul de oferte admisibile 4
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXPLO-MAR.BANITA S.R.L.
Adresa postala:  Com. Barcani, Str. Pricipala, nr. 70 , Localitatea:  Barcani , Cod postal:  527010 , Romania , Tel.  +40 745588804 , Email:  marcelbanita@yahoo.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 140070.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18774.00 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 180   Denumirea: EXPLOATARE FORESTIERA MASA LEMNOASA TOATE FAZELE PÂNA LA DRUM AUTO, PENTRU UN VOLUM DE 1968 MC
V.1)   Data atribuirii contractului 08.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 4
   Numarul de oferte admisibile 4
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DARUL PADURILOR SRL
Adresa postala:  sat Dopca, comuna Hoghiz,str. Principala, nr. 44, jud.Brasov , Localitatea:  Dopca , Cod postal:  507098 , Romania , Tel.  +40 0742074282 , Email:  levidopca@gmail.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 140070.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22448.50 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 183   Denumirea: EXPLOATARE FORESTIERA MASA LEMNOASA TOATE FAZELE PÂNA LA DRUM AUTO, PENTRU UN VOLUM DE 1968 MC
V.1)   Data atribuirii contractului 09.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 4
   Numarul de oferte admisibile 4
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. KRONMIRALEX FOREST S.R.L.
Adresa postala:  STRADA CARIEREI, NR. 81 , Localitatea:  Brasov , Cod postal:  500052 , Romania , Tel.  +40 724290074 , Email:  oncioiuiulian@yahoo.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 140070.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15645.00 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Brasov - Sectia comerciala
Adresa postala:  B-dul 15 Noiembrie nr.15 , Localitatea:  Brasov , Cod postal:  500097 , Romania , Tel.  +40 268418054 , Email:  trbrasov@just.ro , Fax:  +40 268418054
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A. - Compartiment juridic
Adresa postala:  Maierus, str. Nicolae Balcescu nr.2 , Jud. Brasov , Localitatea:  Maierus , Cod postal:  500250 , Romania , Tel.  +40 268284906 , Email:  contact@rplpmaierus.ro , Fax:  +40 268284906 , Adresa internet (URL):  www.rplpmaierus.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
20.03.2017 20:58
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.