Search

Electricity

Magyarország-Budapest:

Contract Award

General Information

Hungary
   BUDAPEST
   101520-2017
   Mar 18, 2017
   Hungarian
   Other

Contact information

   Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Budapest
Hungary

Goods, Works and Services

Electricity  

Summary

      

Notice type: 01B03 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 055-101520
Referenced Document Number: 2017/S 005-006490
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Kunigunda útja 64.
Budapest
1037
HU
Contact point(s): Közbeszerzés
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
NUTS code: HU101
Internet address(es):
http://www.mtva.hu
I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Szabványos minőségű villamos energia beszerzése az MTVA csatlakozási pontjai részére, fogyasztói menetrend-adás nélkül 1.4.2017. – 31.3.2018. közötti időszakra.
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Szabványos minőségű (az MSZ EN 50160:2011 és az MSZ 1:2002 szabványok előírásainak megfelelő) villamos energia beszerzése az MTVA csatlakozási pontjai részére kereskedelmi szerződés keretében, fogyasztói menetrend-adás nélkül a 1.4.2017. – 31.3.2018. közötti időszakra.

II.1.7) Value excluding VAT
Value excluding VAT: 215475000  HUF
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

09310000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: HU
Main place of performance: Magyarország területe.
II.2.3) Description

A közbeszerzés tárgya: összességében 16,9 GWh szabványos minőségű (az MSZ EN 50160:2011 és az MSZ 1:2002 szabványok előírásainak megfelelő) villamos energia beszerzése az MTVA csatlakozási pontjai részére kereskedelmi szerződés keretében, fogyasztói menetrend-adás nélkül a 1.4.2017. – 31.3.2018. közötti időszakra.

A szerződés időtartama alatt a villamos energia mennyisége az itt meghatározott teljes mennyiségtől +/- 10 %-ban eltérhet, azzal, hogy a 1711/2015. (X.5.) kormányhatározat alapján a fogyasztási pontok a szerződéskötésig és/vagy a szerződéses időszak alatt változhatnak, amelyre figyelemmel Ajánlatkérő fenntartja a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint a szerződés módosításának lehetőségét, azzal, hogy az ajánlati felhívásban szereplő főmennyiség (16,9 GWh) a csatlakozási pontok változásával arányosan változhat.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha az összes, feladatellátásához nem szükséges állami tulajdonú ingatlan tulajdonosi joggyakorlásának visszaadása a 1711/2015. (X.5.) kormányhatározat alapján lezárul, úgy a teljes mennyiség a 12 hónapra vetítve 11,6 GWh (+/- 10 %) módosul.

Az ellátott elosztói profil alapján elszámolt fogyasztási helyek száma meghaladja a 25 darabot.

Az árubeszerzés teljesítésével összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k) nevét és adatait:

Az Ajánlattevő neve: MVM Partner Zrt.

Az Ajánlattevő címe: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

Adószáma: 12898019-2-44.

2.

Az Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.

Az Ajánlattevő címe: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Adószáma: 12928130-2-44.

3.

Az Ajánlattevő neve: CYEB Energiakereskedő Kft.

Az Ajánlattevő címe: 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.

Adószáma: 22742933-2-13.

A II.1.7) és V.2.4) pontok kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy az ellenszolgáltatás összege Ft/kWh-ban értendő azzal, hogy az tartalmazza az energia díját a mérlegkör tagsági díjat a határkeresztezési díjat, de nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket (KÁT-ot sem), az energiaadót, az ÁFÁ-t, valamint jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-03-16

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.