Search

Special-purpose motor vehicles

България-София:

Contract Award

General Information

Bulgaria
   СОФИЯ
   eu:101515-2017
   Mar 18, 2017
   Bulgarian
   Other

Contact information

   Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
София
Bulgaria

Goods, Works and Services

Special-purpose motor vehicles  

Summary

      

Notice type: 01B03 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 055-101515
Referenced Document Number: 2016/S 181-324550
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
ул. „Княз Борис I“ № 124
София
1301
BG
Contact point(s): Гергана Петрова
E-mail: int.82@mvr.bg
NUTS code: BG411
Internet address(es):
http://dussd.mvr.bg
I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
Public order and safety
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
„Доставка и гаранционна поддръжка на товарни автомобили с падащ борд (за превоз на парапетни съоръжения)“.
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
34144000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

„Доставка и гаранционна поддръжка на товарни автомобили с падащ борд (за превоз на парапетни съоръжения)“.

II.1.7) Value excluding VAT
Value excluding VAT: 0.03  BGN
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

34144000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: BG411
Main place of performance: Гр. София, ул. „Полковник Калитин“ № 21А, Гараж 10 към ДУССД — МВР.
II.2.3) Description

„Доставка и гаранционна поддръжка на товарни автомобили с падащ борд (за превоз на парапетни съоръжения)“.

Прогнозния брой на товарни автомобили с падащ борд (за превоз на парапетни съоръжения), които ще се доставят е 3 бр. за целия срок на действие на рамковото споразумение.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Общата стойност на обществената поръчка, посочена в раздел II.1.7) (0,03 BGN) и раздели V.2.4.) за всяка възложена поръчка (0,01 BGN) са фиктивни стойности, използвани за целите на валидирането на формата, тъй като към момента на сключване на рамковото споразумение с тримата потенциални изпълнителя, не се разполага с информация на каква обща стойност ще бъдат възлаганите поръчки за всеки от тях.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-03-14

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.