Search

Technical computer support services

Polska-Raszyn:

Request For Proposals

General Information

Poland
   RASZYN
   eu:101487-2017
   Mar 18, 2017
   Apr 7, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych
Raszyn
Poland

Goods, Works and Services

Technical computer support services  

Summary

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 055-101487
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych
ul. Leśników 21C, Sękocin Stary
Raszyn
05-090
PL
Contact point(s): Daniel Imieliński
E-mail: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
http://www.zilp.lasy.gov.pl
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Environment
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Zakup usługi rozszerzonego wsparcia dla oprogramowania Business Objects.
File reference number: DZ.270.200.2016
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
72611000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług, które obejmują:

Dostarczenie Subskrypcji BO ważnej do dnia 31.3.2020 r. zgodnie z definicją określoną w § 1 wzoru umowy;

Zapewnienie Rozszerzenia Subskrypcji BO zgodnie z definicją określoną w § 1 wzoru umowy;

Lista licencji SAP Business Objects, które mają zostać objęte Subskrypcją BO jest określona w pkt I załącznika nr 1 do wzoru umowy.

Zakres usług związanych z Rozszerzeniem Subskrypcji BO określony jest w pkt II załącznika nr 1 do wzoru umowy. Usługi związane z Rozszerzeniem Subskrypcji BO będą świadczone w całym okresie obowiązywania umowy.

szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL1
Main place of performance: Siedziba Zamawiającego oraz siedziba Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, POLSKA.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług, które obejmują:

Dostarczenie Subskrypcji BO ważnej do dnia 31 marca 2020 r. zgodnie z definicją określoną w § 1 wzoru umowy;

Zapewnienie Rozszerzenia Subskrypcji BO zgodnie z definicją określoną w § 1 wzoru umowy;

Lista licencji SAP Business Objects, które mają zostać objęte Subskrypcją BO jest określona w pkt I załącznika nr 1 do wzoru umowy.

Zakres usług związanych z Rozszerzeniem Subskrypcji BO określony jest w pkt II załącznika nr 1 do wzoru umowy. Usługi związane z Rozszerzeniem Subskrypcji BO będą świadczone w całym okresie obowiązywania umowy.

szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Termin składania ofert został skrócony na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej w Polsce. Powodem skrócenia jest upływający z końcem marca 2017 r. okres ważnego wsparcia dla oprogramowania BO posiadanego przez Lasy Państwowe.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 80 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy, 00/100).

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-03-16

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.