Search

Specialist vehicles

Polska-Kraków:

Request For Proposals

General Information

Poland
   KRAKÓW
   101470-2017
   Apr 5, 2017
   Apr 25, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Kraków
Poland

Goods, Works and Services

Specialist vehicles   Firefighting vehicles  

Summary

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 055-101470
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 067-126166
Referenced Document Number: 2017/S 055-101470
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106
Kraków
30-134
PL
Contact point(s): Renata Tekiela
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
NUTS code: PL213
Internet address(es):
www.straz.krakow.pl
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
ul. Firlika 9/14
Szczecin
71-637
PL
Contact point(s): Renata Tekiela
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.straz.krakow.pl
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Wrocławiu
ul. Borowska 138
Wrocław
50-552
PL
Contact point(s): Renata Tekiela
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.straz.krakow.pl
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
ul. Prosta 32
Toruń
87-100
PL
Contact point(s): Renata Tekiela
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.straz.krakow.pl
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
ul. Strażacka 7
Lublin
20-012
PL
Contact point(s): Renata Tekiela
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.straz.krakow.pl
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Wyszyńskiego 64
Gorzów Wielkopolski
66-400
PL
Contact point(s): Renata Tekiela
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.straz.krakow.pl
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
ul. Wólczańska 111/113
Łódź
111/113
PL
Contact point(s): Renata Tekiela
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.straz.krakow.pl
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
ul. Polna 1
Warszawa
00-622
PL
Contact point(s): Renata Tekiela
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.straz.krakow.pl
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4
Rzeszów
32-016
PL
Contact point(s): Renata Tekiela
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.straz.krakow.pl
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białystoku
ul. Warszawska 3
Białystok
15-062
PL
Contact point(s): Renata Tekiela
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.straz.krakow.pl
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
ul. Wita Stwosza 36
Katowice
40-042
PL
Contact point(s): Renata Tekiela
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.straz.krakow.pl
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
ul. Sandomierska 81
Kielce
25-324
PL
Contact point(s): Renata Tekiela
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.straz.krakow.pl
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ul. Masztalerska 3
Poznań
61-767
PL
Contact point(s): Renata Tekiela
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.straz.krakow.pl
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
Public order and safety
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Dostawa średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych do gaszenia pożarów.
File reference number: WZP.2370.3.2017
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
34144210
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Dostawa 28 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie.

Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): 3 (terenowa). Układ napędowy: 4x4 z pojedynczymi kołami na tylnej osi.

Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z obsługi przedmiotowych samochodów.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 34146341.46  PLN
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

34114000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance:
II.2.3) Description

Dostawa 28 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie dla wybranych Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): 3 (terenowa). Układ napędowy: 4x4 z pojedynczymi kołami na tylnej osi.

Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z obsługi przedmiotowych samochodów.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Oferta winna uwzględniać obowiązujący podatek VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT. Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy zostanie ustalona z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-03-16

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.