Search

Curtains, drapes, valances and textile blinds

Furnizare mobilier si electrocasnice pentru dotarea obiectivului de investitii „Camin studentesc A3I” si a spatiilor adiacente

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:174860
   Jan 10, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Stanca Dumitra
Bd. Marasti 59, sector 1
Bucuresti 011464
Romania
   +40 213182564
   +40 213180296
   Click here

Goods, Works and Services

Curtains, drapes, valances and textile blinds   Televisions   Furniture   Washing machines   Domestic appliances  

Original Text

      
Anunt de atribuire numarul 174860/10.01.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 169415 / 30.08.2016
Denumire contract: Furnizare mobilier si electrocasnice pentru dotarea obiectivului de investitii „Camin studentesc A3I” si a spatiilor adiacente
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Adresa postala:  Bd. Marasti 59, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  011464 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Contractare Achizitii , Tel.  +40 213182564 , In atentia:  Stanca Dumitra , Email:  achizitii@usamv.ro , Fax:  +40 213180296 , Adresa internet (URL):  WWW.USAMV.RO , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare mobilier si electrocasnice pentru dotarea obiectivului de investitii „Camin studentesc A3I” si a spatiilor adiacente
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: USAMV BUC.
Marasti 59, Sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare montare/instalare, dupa caz, mobilier articole textile, jaluzele si electrocasnice pentru dotarea obiectivului de investitii „Camin studentesc A3I” si a spatiilor adiacente, conform cu cerintele din caietului de sarcini.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39100000-3 - Mobilier (Rev.2)
32324000-0 - Televizoare (Rev.2)
39515000-5 - Perdele, draperii, baldachine si storuri textile (Rev.2)
39700000-9 - Aparate de uz casnic (Rev.2)
42716120-5 - Masini de spalat (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 193, 200 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2016/S169-304588 din 02.09.2016
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16-PD   Denumirea: LOTUL 2 – MOBILIER SPATII ADIACENTE
V.1)   Data atribuirii contractului 22.11.2016
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OVO DESIGN FURNITURE GROUP
Adresa postala:  MOGOSOAIA , Localitatea:  Mogosoaia , Cod postal:  ILFOV , Romania , Tel.  +40 213616801 , Email:  natalia.dumitru@ovodesign.com , Fax:  +40 213616803
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 340700.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 340700.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 19-PD   Denumirea: Lot 3- MOBILIER SPATII ADIACENTE
V.1)   Data atribuirii contractului 06.12.2016
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROMODA INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala:  B-DUL. MIRCEA VODA NR. 43 BL. M32 AP. 8 , ET.2, SECT. 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030664 , Romania , Tel.  +40 314017414 , Email:  promodasrl@gmail.com , Fax:  +40 314256037
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39360.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18500.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
3
Contract nr: 17-PD   Denumirea: Lot 5- JALUZELE
V.1)   Data atribuirii contractului 22.11.2016
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OVO DESIGN FURNITURE GROUP
Adresa postala:  MOGOSOAIA , Localitatea:  Mogosoaia , Cod postal:  ILFOV , Romania , Tel.  +40 213616801 , Email:  natalia.dumitru@ovodesign.com , Fax:  +40 213616803
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24000.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24000.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
5
Contract nr: 20-PD   Denumirea: LOTUL 6 - APARATE DE UZ CASNIC
V.1)   Data atribuirii contractului 06.12.2016
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRO PLUS S.R.L.
Adresa postala:  Str.Lunga, Nr.28, Sc.A, Et.1, Ap.6 , Localitatea:  Sibiu , Cod postal:  550107 , Romania , Tel.  0269/223321;0744304011 , Email:  electroplus1@yahoo.com , Fax:  0269/223321
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 419150.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 370000.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
6
Contract nr: 21-PD   Denumirea: LOTUL 1 - mobilier camin A3I
V.1)   Data atribuirii contractului 06.12.2016
V.2)   Numarul de oferte primite 9
   Numarul de oferte admisibile 5
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NEW MOB EXPANSION SRL
Adresa postala:  PITESTI , STR. EPISCOP GRIGORIE LEU NR. 78A, JUD. ARGES , Localitatea:  Pitesti , Cod postal:  110337 , Romania , Tel.  +40 756563308 , Email:  newmobexpansion@ymail.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 717986.67 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 440000.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
1.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici sa depuna in SEAP preturi noi.2. Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). DUAE se poate accesa la urmatorul link:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Denumire oficiala: Biroul juridic U.S.A.M.V.-Bucuresti
Adresa postala:  Adresa: B-dul. Marasti, nr. 59, sector 1, , Localitatea:  Bucuresti, , Cod postal:  011464 , Romania , Tel.  +40 213180296
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
09.01.2017 14:25
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.