Search

FI-Joensuu: medical aids

Request For Proposals

General Information

Finland
   JOENSUU
   58665-2006
   Mar 22, 2006
   May 15, 2006
   Finnish
   Other

Contact information

   POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMAE
JOENSUU
Finland
   Click here

Goods, Works and Services

Medical aids  

Original Text

      
Notice Type: 2210 - Contract notice Regulation of Procurement: European Communities EU Official Journal Publication: 56/2006, #58665-2006 Contract Nature: Service contract Procedure Type: Open procedure Type of Bid Required: Global tender Awarding Criteria: The most economic tender Summary: CONTRACT NOTICE Services SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Tikkamäentie 16, Attn: hankintasihteeri Antti Hamunen, FIN-80210 Joensuu. Tel. (358-13) 171 37 01. E-mail: antti.hamunen@pkssk.fi. Fax (358-13) 171 37 14. Further information can be obtained at: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, apuvälineyksikkö, Niinivaarantie 52, Attn: osastonhoitaja Merja Kosonen, FIN-80200 Joensuu. Tel. (358-13) 171 29 11. E-mail: merja.kosonen@pkssk.fi. Fax (358-13) 171 29 15. Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, hankintatoimisto, Tikkamäentie 16, Attn: toimistosihteeri Aira Lievonen, FIN-80210 Joensuu. Tel. (358-13) 171 37 09. E-mail: aira.lievonen@pkssk.fi. Fax (358-13) 171 37 14. Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s). II.1) DESCRIPTION II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 33196000. Description: Medical aids. SECTION IV: PROCEDURE IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 12.5.2006. IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 15.5.2006 - 12:00. IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Finnish.
Original Text: HANKINTAILMOITUS Palvelut I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Tikkamäentie 16, Huom. hankintasihteeri Antti Hamunen, FIN-80210 Joensuu. P. (358-13) 171 37 01. Sähköposti: antti.hamunen@pkssk.fi. F. (358-13) 171 37 14. Osoite, josta saa lisätietoja: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, apuvälineyksikkö, Niinivaarantie 52, Huom. osastonhoitaja Merja Kosonen, FIN-80200 Joensuu. P. (358-13) 171 29 11. Sähköposti: merja.kosonen@pkssk.fi. F. (358-13) 171 29 15. Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, hankintatoimisto, Tikkamäentie 16, Huom. toimistosihteeri Aira Lievonen, FIN-80210 Joensuu. P. (358-13) 171 37 09. Sähköposti: aira.lievonen@pkssk.fi. F. (358-13) 171 37 14. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: Ks. edellä yhteyspiste(et). I.2) HANKINTAVIRANOMAISEN LUONNE JA PÄÄASIALLISET TOIMIALAT: Muu. II JAKSO: HANKINTASOPIMUKSEN KOHDE II.1) KUVAUS II.1.1) Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Yksilöllisesti valmistettavat apuvälineet ja sovitustyö. II.1.2) Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Palvelut. Palvelun pääluokka: N:o 25. Pääasiallinen suorituspaikka: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen apuvälineyksikkö ja palveluntuottajan tiloissa Joensuussa. NUTS-koodi: FI133. II.1.5) Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus: Yksilöllisesti valmistettavat apuvälineet ja sovitustyö, mm. alaraajaortoosit, yksilölliset vartalo-ortoosit, alaraajaproteesit, yksilöllisesti valmistettavat tukipohjalliset, yksilöllisesti valmistettavat jalkineet, sormi-, kyynärvarsi- ja olkaproteesit. II.1.6) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): 33196000. II.1.8) Sopimus on jaettu osiin: Ei. II.2) SOPIMUKSEN MÄÄRÄ TAI LAAJUUS II.2.1) Kokonaismäärä tai -laajuus: Sopimusaika 1.10.2006 - 31.3.2008 ja optiona 1.4.2008 - 31.3.2009. II.2.2) Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Kyllä. Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: 1.4.2008 - 31.3.2009. II.3) HANKINTASOPIMUKSEN KESTO TAI TOTEUTTAMISEN MÄÄRÄAIKA: Alkamispäivä: 1.10.2006. päättymispäivä: 31.3.2008. III JAKSO: OIKEUDELLISET, TALOUDELLISET, RAHOITUKSELLISET JA TEKNISET TIEDOT III.1) HANKINTASOPIMUKSEEN LIITTYVÄT EHDOT III.1.3) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmittymältä vaadittava oikeudellinen muoto: Tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. III.2) OSALLISTUMISEHDOT III.2.1) Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset: Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: Tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. III.2.2) Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne: Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: Tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. III.2.3) Tekninen suorituskyky: Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: Tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. IV JAKSO: MENETTELY IV.1) MENETTELYN LUONNE IV.1.1) Menettelyn luonne: Avoin menettely. IV.2) SOPIMUKSENTEKOPERUSTEET IV.2.1) Sopimuksentekoperusteet: Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet. IV.3) HALLINNOLLISET TIEDOT IV.3.3) Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen saatavuutta koskevat ehdot tai hankekuvauksenAsiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika: 12.5.2006. IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 15.5.2006 - 12:00. IV.3.6) Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia: Suomi. IV.3.7) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa: kuukautta 6 (tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä). IV.3.8) Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 16.5.2006 - 8:00. Paikka: Sairaalan hankintatoimisto Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä. Hankintatoimiston henkilökunta. VI JAKSO: TÄYDENTÄVÄT TIEDOT VI.3) LISÄTIETOJA: Puitesopimus: kyllä. VI.5) TÄMÄN ILMOITUKSEN LÄHETTÄMISPÄIVÄ: 20.3.2006.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.