Search

Poland-Katowice: Electricity distribution and control apparatus

Request For Proposals

General Information

Poland
   KATOWICE
   eu:1087-2014
   Jan 30, 2014
   Feb 19, 2014
   Polish
   Other

Contact information

   KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
KATOWICE
Poland
   Click here

Goods, Works and Services

Electricity distribution and control apparatus  

Summary

      

Notice type: 01505 - Contract notice
4
EU Official Journal Publication: 1/2014, #1087-2014
Referenced Document Number: 148499-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice – utilities
Supplies
Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Kompania Węglowa S.A.
ul. Powstańców 30
Contact point(s): Centrum Logistyki Materiałowej, 40-041 Katowice ul.
Plebiscytowa 36, Zespół Przetargów i Umów
For the attention of: Danuta Majchrzak
40-039 Katowice
POLAND
Telephone: +48 327572907
E-mail: d.majchrzak@kwsa.pl
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
General address of the contracting entity: http://www.kwsa.pl
Address of the buyer profile: http://www.kwsa.pl/przetargi/
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic
purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
Description
Electricity distribution and control apparatus.
Information about lots
Lot No: 1
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 1:
1.1 Rozdzielnica RTI-120 teletechniczna iskrobezpieczna 120X parowa min.
IP-54 13 szt.
1.2 Rozdzielnica RTI-60L teletechniczna iskrobezpieczna LEWA 60X parowa
min. IP-54 18 szt.
1.3 Rozdzielnica RTI-180 teletechniczna iskrobezpieczna 180X parowa min.
IP-54 2 szt.
1.4 Rozdzielnica RTI-180Z/1X250X350 1A 90V min. IP-54 teletechniczna
iskrobezpieczna 180x parowa z wpustami WKM/M48 WKM/M36 WKM/M28 WKM/M20
korki KZM/36 KZM/M28 KZM/M20 carboautomatyka 1,00 szt.
1.5 Rozdzielnica RTI-240 teletechniczna iskrobezpieczna 240X parowa z
wpustami min. IP-54 2,00 szt.
1.6 Rozdzielnica RTI-300 teletechniczna iskrobezpieczna 300X parowa z
wpustami min. IP-54 6,00 szt.
Lot No: 2
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 2
2.1 Pulpit sterowniczy EHS-5/1 1A 45V min. IP-54 iskrobezpieczny
urządzenia sterownicze 1 szt.
2.2 Pulpit sterowniczy EH-O/01/02 2A 45V/18V min. IP-54 budowy
przeciwwybuchowej iskrobezpieczny urządzenia sterownicze 2 szt.
Lot No: 3
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 3:
3.1 Pulpit sterowniczy HA-SS1/6T8M 30V min. IP-54 6X elementów
łączeniowych 8XWSKAŹNIKÓW 500X290X170 mm urządzenia sterownicze 1 szt.
3.2 Pulpit sterowniczy HA-SS1/8T 30V min. IP-54 8X elementów łączeniowych
500x290x170 mm urządzenia sterownicze 2 szt.
Lot No: 4
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 4:
4.1 Pulpit sterowniczy Bajtel-Sem 10-15,75V DC min. IP-54 6X semaforów
urządzenia sterownicze 1 szt.
4.2 Pulpit sterowniczy Bajtel-Ster/4 15V min. IP-54 do kolejek
podwieszany. urządzenia sterownicze 4 szt.
4.3 Pulpit sterowniczy Bajtel-Ster/4A 12V min. IP-54 do kolejek
podwieszany urządzenia sterownicze 3 szt.
4.4 Pulpit sterowniczy Bajtel-Ster/4B 12V min. IP-54 do kołowrotów
urządzenia sterownicze 15 szt.
4.5 Pulpit sterowniczy Bajtel-Ster/4C 12V min. IP-54 urządzenia
sterownicze 17 szt.
4.6 Pulpit pomocniczy Typ Pp 25MA DC 10-15,75V DC min. IP-54 74X295X96 mm
zdalne załączenie i wyłączenie oraz zatrzymanie awaryjne urządzeń Eltel 29
szt.
Lot No: 5
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 5:
5.1 Stycznik powietrzny TSM-1 16A 110V 2Z+2R 46 szt.
5.2 Stycznik powietrzny TSM-1 16A 220V 2Z+2R 104 szt.
5.3 Stycznik powietrzny TSM-1 16A 500V 2Z+2R 66 szt.
Lot No: 6
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 6:
6.1 Wyłącznik mocy SH-630/M R-250 73C 1000-2000A 8 szt.
6.2 Wyłącznik mocy SH-630/M R-250 73C 1250-2500A 8 szt.
6.3 Wyłącznik mocy SH-630/M R-360 73C 1600-3200A 7 szt.
6.4 Wyłącznik mocy SH-630/M R-400 73C 1600-3200A 8 szt.
6.5 Wyłącznik mocy SH-630/M R-400 73C 2000-4000A 9 szt.
6.6 Wyłącznik mocy SH-630/M R-500 73C 2000-4000A 14 szt.
6.7 Wyłącznik mocy SH-630/M R-500 73C 2500-5000A 2 szt.
6.8 Wyłącznik mocy SH-630/M FF R-250 73C 1000-2000A AC stacjonarny 3X
biegunowy 11 szt.
6.9 Wyłącznik mocy SH-630/M FF R-400 73C 1600-3200A AC stacjonarny 3X
biegunowy 12 szt.
6.10 Wyłącznik mocy SH-630/M FF R-500 73C 2000-4000A AC stacjonarny 3X
biegunowy 7 szt.
Lot No: 7
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 7:
7.1 Wyłącznik iskrobezpieczny krańcowy WIK-1/J WYK.II 0,2A 40V IP-66/67 z
magnesem PEG Czeladź 3 szt.
7.2 Wyłącznik iskrobezpieczny krańcowy WIK-2/J WYK.III 0,2A 40V IP-66/67 z
magnesem PEG Czeladź 3 szt.
Lot No: 8
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku.
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 8
8.1 Przełącznik KW-2111 220V krańcowy prądu sterowniczego 3 szt.
8.2 Przełącznik KW-2111 380V krańcowy prądu sterowniczego 15 szt.
8.3 Przełącznik KW-2111 500V krańcowy prądu sterowniczego 66 szt.
Lot No: 9
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 9:
9.1 Wkładka topikowa nożowa szybka WT-1/GF 32A napięcie min. 500V 155 szt.
9.2 Wkładka topikowa nożowa szybka WT-1/GF 63A napięcie min. 500V 259 szt.
9.3 Wkładka topikowa nożowa szybka WT-1/GF 80A napięcie min. 500V l 245
szt.
9.4 Wkładka topikowa nożowa szybka WT-1/GF 100A napięcie min. 500V 246
szt.
9.5 Wkładka topikowa nożowa szybka WT-1/GF 125A napięcie min. 500V 202
szt.
9.6 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 16A napięcie min. 500V lub
WT-1C/gG 495 szt.
9.7 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 20A napięcie min. 500V lub
WT-1C/gG 714 szt.
9.8 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 25A napięcie min. 500V lub
WT-1C/gG 852 szt.
9.9 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 32A napięcie min. 500V lub
WT-1C/gG 838 szt.
9.10 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 40A napięcie min. 500V lub
WT-1C/gG 723 szt.
9.11 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 50A napięcie min. 500V lub
WT-1C/gG 1 094 szt.
9.12 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 63A napięcie min. 500V lub
WT-1C/gG 1 521 szt.
9.13 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 80A napięcie min. 500V lub
WT-1C/gG 1 382 szt.
9.14 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 100A napięcie min. 500V lub
WT-1C/gG 1 378 szt.
9.15 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 125A napięcie min. 500V lub
WT-1C/gG 1 120 szt.
9.16 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 160A napięcie min. 500V lub
WT-1C/gG 732 szt.
9.17 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 200A napięcie min. 500V lub
WT-1C/gG 710 szt.
9.18 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 250A napięcie min. 500V lub
WT-1C/gG 537 szt.
Lot No: 10
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 10:
10.1 Łącznik KLM-3 krańcowy miniaturowy 1023,00 szt.
Lot No: 11
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku.
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 11:
11.1 Wyłącznik krańcowy WK-5DM-4 min. IP-54 10A 500V 5 szt.
11.2 Wyłącznik krańcowy prądu głównego WK-5DM-1 min. IP-54 10A 500V 48
szt.
11.3 Wyłącznik krańcowy WK-10DM min. IP-54 10A 500V 3 szt.
Lot No: 12
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 12:
12.1 Wyłącznik końcowy WK-97 1A 60V min. IP-54 systemy automatyzacji
przenośników oraz kolejek podwieszanych Elektrometal 5 szt.
12.2 Wyłącznik końcowy WK-97/1 1A 60V min. IP-54 systemy automatyzacji
przenośników oraz kolejek podwieszanych Elektrometal 6 szt.
12.3 Wyłącznik końcowy WK-97/1/2 1A 60V min. IP-54 systemy automatyzacji
przenośników oraz kolejek podwieszanych Elektrometal 10 szt.
12.4 Wyłącznik krańcowy awaryjnego wyłączenia napędu WK-03 0,2A 60V DC
+5-40C 0,35-2,5MM2 min. IP-54 systemy automatyzacji przenośników oraz
kolejek podwieszanych Elektrometal 5 szt.
Lot No: 13
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 13:
13.1 Wyłącznik WSN-16P 16A 500V min. IP-54 stycznikowy jednoodpływowy w
obudowie normanej 8 szt.
13.2 Wyłącznik WSN-40P 40A 500V min. IP-54 stycznikowy jednoodpływowy w
obudowie normanej 15szt.
13.3 Wyłącznik WSN-100P 100A 500V min. IP-54 stycznikowy jednoodpływow w
obudowie normanej 2 szt.
13.4 Wyłącznik WSN-100PD 100A 500V min. IP-54 stycznikowy dwuodpływowy w
obudowie normanej 1 szt.
Lot No: 14
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 14:
14.1 Przełącznica Światłowodowa Górnicza MFP-S-024/1/SCA/3/3 24X panelowa
złącza SC/APC IP-66 -20+60C jednomodowa wymiary obudowy 600X600X400MM
Emitech 2 szt.
14.2 Przełącznica Światłowodowa Górnicza MFP-S-048/2/SCA/3/3 48X panelowa
złącza SC/APC IP-66 -20+60C jednomodowa wymiary obudowY 600X600X400MM
Emitech 1 szt.
14.3 Przełącznica Światłowodowa Górnicza MFP-S-072/3/SCA/3/3 72X panelowa
złącza SC/APC IP-66 -20+60C jednomodowa wymiary obudowy 600X600X400MM
EMitech 1 szt.
Lot No: 15
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 15:
15.1 Wyłącznik S-301 B 6A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy
niskiego napięcia 229 szt.
15.2 Wyłącznik S-301 C 6A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy
niskiego napięcia 133 szt.
15.3 Wyłącznik S-301 B 10A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy
niskiego napięcia 402 szt.
15.4 Wyłącznik S-301 C 10A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy
niskiego napięcia 136 szt.
15.5 Wyłącznik S-301 B 16A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy
niskiego napięcia 467 szt.
15.6 Wyłącznik S-301 C 16A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy
niskiego napięcia 249 szt.
15.7 Wyłącznik S-301 B 20A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy
niskiego napięcia 367 szt.
15.8 Wyłącznik S-301=DLS-5 C 20A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy
mechanizmowy niskiego napięcia 130 szt.
15.9 Wyłącznik S-301 B 25A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy
niskiego napięcia 465 szt.
15.10 Wyłącznik S-301 C 25A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy
niskiego napięcia 140 szt.
15.11 Wyłącznik S-303 B 16A 400V nadprądowy 3X biegunowy mechanizmowy
niskiego napięcia 144 szt.
15.12 Wyłącznik nadprądowy Etimat 10 1P B 6A 230/400V 1X biegunowy
mechanizmowy niskiego napięcia 48 szt.
15.13 Wyłącznik nadprądowy Etimat 10 1P B 10A 230/400V 1X biegunowy
mechanizmowy niskiego napięcia 56 szt.
15.14 Wyłącznik nadprądowy Etimat 10 1P B 16A 230/400V 1X biegunowy
mechanizmowy niskiego napięcia 95 szt.
15.15 Wyłącznik nadprądowy Etimat 10 3P B 10A 400V 3X biegunowy
mechanizmowy niskiego napięcia 16 szt.
15.16 Wyłącznik nadprądowy Etimat 10 3P B 16A 400V 3X biegunowy
mechanizmowy niskiego napięcia 16 szt.
Lot No: 16
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 16:
16.1 Stycznik SV-7 250A 1000V próżniowy 7 szt.
16.2 Stycznik próżniowy SV-400 400A 500V 50-60HZ 2 szt.
Lot No: 17
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 17:
17.1 Stycznik próżniowy HR-VS-2 200A 1200V Elgór+Hansen 5 szt.
17.2 Stycznik próżniowy HR-VS-3 315A 1200V Elgór+Hansen 3 szt.
17.3 Stycznik próżniowy HR-VS-4 400A 1200V Elgór+Hansen 4 szt.
17.4 Stycznik próżniowy HR-VS-4 450A 1000V Elgór+Hansen 5 szt.
Lot No: 18
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 18:
18.1 Zespół dławików sztucznego zera ZD-11-3 12 szt.
Lot No: 19
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 19:
19.1 Rozłącznik ŁR-250 250A 500V ręczny załącz-wyłącz 45 szt.
19.2 Rozłącznik ŁR-400 400A 500V Ręczny załącz-wyłącz 45 szt.
19.3 Łącznik ŁK-10 10A 500V 50/60HZ IP-00 krzywkowy w obudowie niskiego
napięcia prądu zmien. 97 szt.
19.4 Łącznik ŁK-15-1.422 16A 500V 50/60HZ krzywkowy w obudowie niskiego
napięcia prądu zmien. 52 szt.
19.5 Łącznik ŁK-15-2.435 16A 500V krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia
prądu zmien. 49 szt.
19.6 Łącznik ŁK-15-2.8210 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu
zmien. 48 szt.
19.7 Łącznik ŁK-15C-1.4351 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu
zmien. 49 szt.
19.8 Łącznik ŁK-15C-71 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu
zmien. 40 szt.
19.9 Łącznik ŁK-25R-2.8211 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia
prądu zmien. 62szt.
19.10 Łącznik ŁK-40-13 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu
zmien. 48 szt.
Lot No: 20
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 20:
20.1 Rozłącznik izolacyjny RA-250 P3/R 250A 690V AC 3X biegunowy niskiego
napięcia prądu zmien. APATOR 29 szt.
20.2 Rozłącznik izolacyjny RA-400 400A 690V AC 3X biegunowy niskiego
napięcia prądu zmien. 19 szt.
20.3 Rozłącznik bezpiecznikowY RBK-00-S 63A 500V 3X biegunowy niskiego
napięcia prądu stałe. 17 szt.
20.4 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00-S 80A 500V 4X biegunowy niskiego
napięcia prądu stałe. 3 szt.
20.5 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 160A 690V 3X WTN-00/50A niskiego
napięcia prądu zmien. 105 szt.
20.6 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-1 250A 690V 3X WTN niskiego napięcia
prądu zmien. 18 szt.
20.7 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-2 400A 690V 3X WTN niskiego napięcia
prądu zmien. 12 szt.
20.8 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-3 630A 690V 3X WTN niskiego napięcia
prądu zmien. 7 szt.
Lot No: 21
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 21:
21.1 Łącznik 83136 miniaturowy 119 szt.
21.2 Łącznik 83402-0 2,5A 250V miniaturowy krańcowy z głowicą rotacyjną o
dział.obustronnym 50 szt.
21.3 Łącznik 83402-0S 6A 250V miniaturowy dźwigienkowy z kółeczkiem 68
szt.
21.4 Łącznik ciśnieniowy LCA-2 0,1-0,8MPA 16A 380V 50/60HZ (wykonany jako
3x torowe 2x przerwowe rozłączniki manewrowe) sterowanie urządzeniami
ciśnieniowymi utrzymującymi ciśnienie czynnika w określonych granicach) 41
szt.
Lot No: 22
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia - Zadanie nr 22
22.1 Przycisk sterowniczy kryty czerwony/zielony N2-1UP Q 38 500V AC
2NO+2NC 175 szt.
22.2 Przycisk sterowniczy nef-30 czerwony/zielony 172 szt.
22.3 Przycisk sterowniczy nef-30-dr4y czerwony pojedynczy dłoniowy
ryglowany awaryjny 4XZWIERNY 6A 230V AC 1A 110V DC 182 szt.
22.4 Przycisk sterowniczy nef-30 kz zielony pojedynczy Q 30,5MM w obudowie
metalowej 94 szt.
22.5 Przycisk sterowniczy NEF-30 KZXY czerwony pojedynczy 101 szt.
22.6 Przycisk sterowniczy NEF-30 UKCXY czerwony pojedynczy IP-66 powrotny
z krytym guzikiem 129szt.
22.7 Przycisk sterowniczy NEF-30 UKZ zielony pojedynczy 104 szt.
22.8 Przycisk sterowniczy NEF-30 UKZXY zielony pojedynczy IP-66 powrotny z
krytym guzikiem 150 szt.
Lot No: 23
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 23:
23.1 Wyłącznik bezpieczeństwa kołowrotu WBK3 270/320/600 obr.min min.
IP-54 zabezpieczenie hydraulicznych kołowrotów górniczych przed
nadmier.wzrostem obrotów bębna PEG Czeladź 4 szt.
Lot No: 24
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 24:
24.1 Kaseta sterownicza ST22K1/05-1 IP-65 stop z przyciskiem grzybkowym
bezpie.regul.samocz 103 szt.
24.2 Kaseta sterownicza KS-3 trójczłonowa z przyciskiem awaryjnym stop
KS-3/35/41/058/X/X/X/-1-2 człony sterownicze ruchów głównych i
pomocniczych Promet 10 szt.
24.3 Kaseta sterownicza KS-4 z zamkiem 29 szt.
24.4 Kaseta sterownicza(przycisk) PI 2X przyciskowa (1XSTYK N/Z 1XSTYK
N/O) 20 szt.
Lot No: 25
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 25:
25.1 Przełącznik PK-200/2 min. IP-54 krzywkowy 29 szt.
25.2 Przełącznik PK-400 min. IP-54 krzywkowy 5 szt.
25.3 Przełącznik PK-400/1 min. IP-54 krzywkowy 4 szt.
Lot No: 26
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 26:
26.1 Stycznik powietrzny S-N10CX AC1A 20A 42V 453 szt.
26.2 Stycznik powietrzny S-N10CX AC1A 20A 230V 55 szt.
26.3 Stycznik powietrzny S-N80CX AC 135A 230V 30 szt.
26.4 Stycznik powietrzny S-N150CX AC 200A 230V 14 szt.
26.5 Stycznik powietrzny S-N35CX AC 60A 42V 92 szt.
26.6 Stycznik powietrzny S-N65CX AC 100A 500V 24 szt.
26.7 Stycznik powietrzny S-N10CX AC1A 20A 24V 67 szt.
26.8 Stycznik powietrzny S-N10CX AC1B 20A 230V 14 szt.
26.9 Stycznik powietrzny S-N10CX AC1B 20A 42V 436 szt.
Lot No: 27
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 27:
27.1 Łącznik OZK-3 3X630A tablicowy 31 szt.
27.2 Łącznik OZK-3 3X1000A 500V tablicowy 14 szt.
27.3 Łącznik tablicowy OZK-3 3X1250A 660V 18 szt.
27.4 Łącznik tablicowy OZK-3 1500A 1 szt.
27.5 Łącznik OZK-3 3X1600A tablicowy 12 szt.
Lot No: 28
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 28:
28.1 Lampka sygnalizacyjna NEF-30-LDSC 24-230V AC/DC czerwona diodowa
świecąca świat.ciągłym 355 szt.
28.2 Lampka sygnalizacyjna NEF-30-LDSZ 24-230V AC/DC zielona diodowa
świecąca świat.ciągłym 353 szt.
28.3 Lampka sygnalizacyjna NEF-30-LDSG 24-230V AC/DC żółta diodowa
świecąca świat.ciągłym 159 szt.
Lot No: 29
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku.
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 29:
29.1 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 500MA 1200V AC F 8X50MM topikowa
cylindryczna szybka Siba 53 szt.
29.2 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 2,0A 1200V AC F 8X50MM topikowa
cylindryczna szybka Siba 102 szt.
29.3 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 3,15A 1200V AC F 8X50MM topikowa
cylindryczna szybka Siba 74 szt.
29.4 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 6,3A 1200V AC F 8X50MM topikowa
cylindryczna szybka Siba 74 szt.
29.5 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 2,0A 1000V DC / 1500V AC F 10X85MM
topikowa cylindryczna szybka Siba 74 szt.
29.6 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 6,3A 1000V DC / 1500V AC F 10X85MM
topikowa cylindryczna szybka Siba 88 szt.
29.7 Wkładka bezpiecznikowa SIBA 3,15A 1000-1500V 10X85MM 7011552.3,15 (F)
34 szt.
29.8 Wkładka bezpiecznikowa SIBA 6,30A 1200V 8X50MM 184000.6,3 (F) 105
szt.
29.9 Wkładka bezpiecznikowa SIBA 6,30A 1000-1500V 10X85M 7011552.6,3 (F)
31 szt.
Lot No: 30
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 30:
30.1 Stycznik pomocniczy LC1-D32 D7 32A 42V 50/60HZ 3X BIEGUNOWY 138 szt.
30.2 Stycznik pomocniczy LC1-D65 S5 65A 500V 50/60HZ AC3 NZ+NO 3X
Biegunowy Schneider Electric 4 szt.
30.3 Stycznik pomocniczy LC1-D80 P7 80A 230V 50/60HZ 3XBIEGUNOWY 14 szt.
30.4 Stycznik pomocniczy LC1-D95 P7 95A 25KW 230V 50/60HZ NZ+NO 3X
Biegunowy Schneider Electric 6 szt.
30.5 Stycznik pomocniczy LC1-D115 M7 115A 220V 50/60HZ 3X BIEGUNOW 3 szt.
30.6 Stycznik pomocniczy LC1-D115 P7 115A 230V 50/60HZ AC3 NZ+NO 3X
Biegunowy Schneider Electric 3 szt.
30.7 Stycznik pomocniczy LC1-D150 M7 150A 220V 50/60HZ 3X BIEGUNOW 2 szt.
30.8 Stycznik pomocniczy LC1-D150 P7 150A 40KW 230V 50/60HZ NZ+NO 3X
Biegunowy Schneider Electric 4 szt.
30.9 Stycznik powietrzny LC-1D 32A 42V 50HZ 77 szt.
Lot No: 31
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 31:
31.1 Stycznik powietrzny CL-25 45A 230V A300T6 AC 3X biegunowy +2XSTYKI
BCLL11 63 kompl.
31.2 Stycznik powietrzny CL-07 110A 230V A300M6 AC 3X biegunowy +2XSTYKI
BCLL11 17 kompl.
31.3 Stycznik powietrzny CL-10 140A 230V A300M6 AC 3X biegunowy 9 szt.
31.4 Stycznik powietrzny CL-10 140A 500V A300MY AC 50HZ 3X biegunowy 16
szt.
Lot No: 32
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 32:
32.1 Stycznik powietrzny SA-132 250A 500V 5 szt.
32.2 Stycznik powietrzny SA-110M 220A 500V 2Z+2R 2 szt.
32.3 Stycznik powietrzny SA-200 200A 500V 10 szt.
32.4 Stycznik powietrzny SA-200 400A 500V 9 szt.
Lot No: 33
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 33:
33.1 Stycznik powietrzny STW-7/4 250A 220/22V 10 szt.
Lot No: 34
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 34:
34.1 Stycznik powietrzny SU-320 220V AC/DC 8 szt.
34.2 Stycznik powietrzny SU-410 220V 5 szt.
34.3 Stycznik powietrznY SU-501 400A 220V DC 1 szt.
Lot No: 35
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 35
35.1 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 6A małogabarytowa 245 szt.
35.2 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 32A małogabarytowa 231 szt.
35.3 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 40A małogabarytowa 220 szt.
35.4 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 63A małogabarytowa 465 szt.
35.5 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 80A małogabarytowa 242 szt.
35.6 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 100A małogabarytowa 231
szt.
35.7 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00C/GG 50A 500V z bocznym
wskaźnikiem zadziała 295 szt.
35.8 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00C/GG 63A 500V z bocznym
wskaźnikiem zadziała 172 szt.
Lot No: 36
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 36:
36.1 Wkładka topikowa nożowa WTN-00C 63A 500V małogabarytowa 145 szt.
36.2 Wkładka Topikowa Nożowa WTN-00 16A 500V małogabarytowa 154 szt.
36.3 Wkładka Topikowa Nożowa WTN-00 25A 500V małogabarytowa 121 szt.
36.4 Wkładka Topikowa Nożowa WTN-00 50A 500V małogabarytowa 252 szt.
36.5 Wkładka Topikowa Nożowa WTN-00 63A 500V małogabarytowa 469 szt.
Lot No: 37
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 37:
37.1 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 20A 500V 150 szt.
37.2 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 25A 500V 178szt.
37.3 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 32A 500V 383 szt.
37.4 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 40A 500V 215 szt.
37.5 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 50A 500V 492 szt.
37.6 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 63A 500V 786 szt.
37.7 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 80A 500V 593 szt.
37.8 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 100A 500V 523 szt.
37.9 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 125A 500V 500 szt.
37.10 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 160A 500V 388 szt.
37.11 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 200A 500V 262 szt.
37.12 Wkładka topikowa nożowa WTN-2 315A 500V 253 szt.
Lot No: 38
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 38:
38.1 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-2G/G 315A 556 szt.
38.2 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-2G/G 400A 107 szt.
Lot No: 39
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia - Zadanie nr 39
39.1 Wkładka ogranicznikowa topikowa WO-1/AM 160A Un-500V 102 szt.
39.2 Wkładka ogranicznikowa topikowa WO-100-1 100A Un -1000V 154 szt.
39.3 Wkładka ogranicznikowa topikowa WO-2 /AM 315A Un - 1000V 88 szt.
Lot No: 40
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia - Zadanie nr 40
40.1 Stycznik EVS-252 250a 100v próżniowy 2 szt.
Lot No: 41
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 41:
41.1 Stycznik powietrzny SU-410 TR 250A 1Z 17 szt.
41.2 Stycznik powietrzny SU-420 TR 250A 250V 2 szt.
Lot No: 42
Lot title: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej
niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014
roku
1) Short description:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)
31200000
3) Quantity or scope:
Nr części zamówienia – Zadanie nr 42:
42.1 Przełącznica światłowodowa PS-1/8U 24X złącza SC Duplex IP-55 -20+40C
wymiary obudowy 600x380x350mm masa 36KG 2 szt.
42.2 Przełącznica światłowodowa PS-1/8U 60X złączy SC Duplex IP-55 -20+40C
wymiary obudowy 600x380x350mm masa 36KG 1 szt.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
(except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
documents: 24.1.2014 - 14:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
27.1.2014 - 09:45
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.
Update: Jan 28, 2014


Notice type: 015EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 19/2014, #30244-2014
Referenced Document Number: 1087-2014
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Kompania Węglowa S.A., ul. Powstańców 30, For the attention of: Danuta
Majchrzak, Katowice40-039, POLAND. Telephone: +48 327572907. Fax: +48
327572304. E-mail: d.majchrzak@kwsa.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2.1.2014,
2014/S 1-001087)
Instead of:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
24.01.2014 (14:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
27.01.2014 (09:45)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
27.01.2014 (10:00)
Read:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
18.02.2014 (14:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
19.02.2014 (10:45)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
19.02.2014 (11:00)
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.


Update: Jan 30, 2014


Notice type: 015EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 21/2014, #33451-2014
Referenced Document Number: 1087-2014
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Kompania Węglowa S.A., ul. Powstańców 30, For the attention of: Danuta
Majchrzak, Katowice40-039, POLAND. Telephone: +48 327572907. Fax: +48
327572304. E-mail: d.majchrzak@kwsa.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2.1.2014,
2014/S 1-001087)
Instead of:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej
i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii
Węglowej S.A. w 2014 roku z podziałem na 42 części zamówienia(zadań):
(...)
Zadanie nr 19
19.1 Rozłącznik ŁR-250 250A 500V Ręczny załącz-wyłącz 45 szt.
19.2 Rozłącznik ŁR-400 400A 500V Ręczny załącz-wyłącz 45 szt.
19.3 Łącznik ŁK-10 10A 500V 50/60HZ IP-00 Krzywkowy w obudowie niskiego
napięcia prądu zmien. 97 szt.
19.4 Łącznik ŁK-15-1.422 16A 500V 50/60HZ Krzywkowy w obudowie niskiego
napięcia prądu zmien. 52 szt.
19.5 Łącznik ŁK-15-2.435 16A 500V Krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia
prądu zmien. 49 szt.
19.6 Łącznik ŁK-15-2.8210 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu
zmien. 48 szt.
19.7 Łącznik ŁK-15C-1.4351 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu
zmien. 49 szt.
19.8 Łącznik ŁK-15C-71 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu
zmien. 40 szt.
19.9 Łącznik ŁK-25R-2.8211 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia
prądu zmien. 62 szt.
19.10 Łącznik ŁK-40-13 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu
zmien. 48 szt.
(...)
Zadanie nr 21
21.1 Łącznik 83136 miniaturowy 119,00 szt.
21.2 Łącznik 83402-0 2,5A 250V miniaturowy krańcowy z głowicą rotacyjną o
dział.obustronnym 50 szt.
21.3 Łącznik 83402-0S 6A 250V miniaturowy dźwigienkowy z kółeczkiem 68
szt.
21.4 Łącznik ciśnieniowy LCA-2 0,1-0,8MPA 16A 380V 50/60HZ (wykonany jako
3xtorowe 2xprzerwowerozłączniki manewrowe) sterowanie urządzeniami
ciśnieniowymi utrzymującymi ciśnienie czynnika wokreślonych granicach 41
szt.
(...)
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
(...)
Dla zadania nr 19 - 25 000 PLN
Dla zadania nr 20 - 11 000 PLN
Dla zadania nr 21 - 4 000 PLN
(...)
Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 921 000,00 PLN.
(...)
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
(...)
Dla zadania nr 19 - 25 000 PLN
Dla zadania nr 20 - 11 000 PLN
Dla zadania nr 21 - 4 000 PLN
(...)
Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 921 000,00 PLN.
(...)
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej:
(...)
Zamawiający zamierza dokonać wyborunajkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej w zakresie części zamówienia (zadań)
nr od 1do 42.
(...)
Informacje o częściach zamówienia: część nr: 19 pkt 3):
(...)
3) Wielkość lub zakres:
Nr części zamówienia - Zadanie nr 19
19.1 ROZŁĄCZNIK ŁR-250 250A 500V RĘCZNY ZAŁĄCZ-WYŁĄCZ 45,00 szt.
19.2 ROZŁĄCZNIK ŁR-400 400A 500V RĘCZNY ZAŁĄCZ-WYŁĄCZ 45,00 szt.
19.3 ŁĄCZNIK ŁK-10 10A 500V 50/60HZ IP-00 KRZYWKOWY W OBUDOWIE NISKIEGO
NAPIĘCIA PRĄDU
ZMIEN. 97,00 szt.
19.4 ŁĄCZNIK ŁK-15-1.422 16A 500V 50/60HZ KRZYWKOWY W OBUDOWIE NISKIEGO
NAPIĘCIA PRĄDU
ZMIEN. 52,00 szt.
19.5 ŁĄCZNIK ŁK-15-2.435 16A 500V KRZYWKOWY BEZ OBUDOWY NISKIEGO NAPIĘCIA
PRĄDU ZMIEN.
49,00 szt.
19.6 ŁĄCZNIK ŁK-15-2.8210 0-1 KRZYWKOWY W OBUDOWIE NISKIEGO NAPIĘCIA PRĄDU
ZMIEN. 48,00
szt.
19.7 ŁĄCZNIK ŁK-15C-1.4351 KRZYWKOWY BEZ OBUDOWY NISKIEGO NAPIĘCIA PRĄDU
ZMIEN. 49,00
szt.
19.8 ŁĄCZNIK ŁK-15C-71 KRZYWKOWY BEZ OBUDOWY NISKIEGO NAPIĘCIA PRĄDU
ZMIEN. 40,00 szt.
19.9 ŁĄCZNIK ŁK-25R-2.8211 0-1 KRZYWKOWY W OBUDOWIE NISKIEGO NAPIĘCIA
PRĄDU ZMIEN. 62,00
szt.
19.10 ŁĄCZNIK ŁK-40-13 0-1 KRZYWKOWY W OBUDOWIE NISKIEGO NAPIĘCIA PRĄDU
ZMIEN. 48,00 szt.
Informacje o częściach zamówienia: część nr: 21 pkt 3):
(...)
3) Wielkość lub zakres:
Nr części zamówienia - Zadanie nr 21
21.1 ŁĄCZNIK 83136 MINIATUROWY 119,00 szt.
21.2 ŁĄCZNIK 83402-0 2,5A 250V MINIATUROWY KRAŃCOWY Z GŁOWICĄ ROTACYJNĄ O
DZIAŁ.OBUSTRONNYM 50,00 szt.
21.3 ŁĄCZNIK 83402-0S 6A 250V MINIATUROWY DŹWIGIENKOWY Z KÓŁECZKIEM 68,00
szt.
21.4 ŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY LCA-2 0,1-0,8MPA 16A 380V 50/60HZ (WYKONANY JAKO
3XTOROWE
2XPRZERWOWE ROZŁĄCZNIKI MANEWROWE) STEROWANIE URZĄDZENIAMI CIŚNIENIOWYMI
UTRZYMUJĄCYMI CIŚNIENIE CZYNNIKA W OKREŚLONYCH GRANICACH 41,00 szt.
Informacje o częściach zamówienia: część nr: 43:
Brak
Read:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej
i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii
Węglowej S.A. w 2014 roku z podziałem na 43 części zamówienia(zadań):
(...)
Zadanie nr 19
19.1 Rozłącznik ŁR-250 250A 500V Ręczny załącz-wyłącz 45 szt.
19.2 Rozłącznik ŁR-400 400A 500V Ręczny załącz-wyłącz 45 szt.
19.3 Łącznik ŁK-15-1.422 16A 500V 50/60HZ Krzywkowy w obudowie niskiego
napięcia prądu zmien. 52 szt.
19.4 Łącznik ŁK-15-2.435 16A 500V Krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia
prądu zmien. 49 szt.
19.5 Łącznik ŁK-15-2.8210 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu
zmien. 73 szt.
19.6 Łącznik ŁK-15C-1.4351 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu
zmien. 49 szt.
19.7 Łącznik ŁK-15C-71 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu
zmien. 40 szt.
19.8 Łącznik ŁK-25R-2.8211 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia
prądu zmien. 62 szt.
19.9 Łącznik ŁK-40-13 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu
zmien. 48 szt.
(...)
Zadanie nr 21
21.1 Łącznik 83136 miniaturowy 119,00 szt.
21.2 Łącznik 83402-0 2,5A 250V miniaturowy krańcowy z głowicą rotacyjną o
dział.obustronnym 50 szt.
21.3 Łącznik 83402-0S 6A 250V miniaturowy dźwigienkowy z kółeczkiem 68
szt.
(...)
Zadanie nr 43
43.1 Łącznik ciśnieniowy LCA-2 0,1-0,8MPA 16A 380V 50/60HZ (wykonany jako
3xtorowe 2xprzerwowerozłączniki manewrowe) sterowanie urządzeniami
ciśnieniowymi utrzymującymi ciśnienie czynnika wokreślonych granicach 41
szt.
(...)
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
(...)
Dla zadania nr 19 - 21 000 PLN
Dla zadania nr 20 - 11 000 PLN
Dla zadania nr 21 - 2 000 PLN
(...)
Dla zadania nr 43 - 1 000 PLN
Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 915 000,00 PLN.
(...)
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
(...)
Dla zadania nr 19 - 21 000 PLN
Dla zadania nr 20 - 11 000 PLN
Dla zadania nr 21 - 2 000 PLN
(...)
Dla zadania nr 43 - 1 000 PLN
Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 915 000,00 PLN.
(...)
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej:
(...)
Zamawiający zamierza dokonać wyborunajkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej w zakresie części zamówienia (zadań)
nr od 1 do 43.
(...)
Informacje o częściach zamówienia: część nr: 19 pkt 3):
(...)
3) Wielkość lub zakres:
Nr części zamówienia - Zadanie nr 19
19.1 Rozłącznik ŁR-250 250A 500V ręczny załącz-wyłącz 45,00 szt.
19.2 Rozłącznik ŁR-400 400A 500V ręczny załącz-wyłącz 45,00 szt.
19.3 Łącznik ŁK-15-1.422 16A 500V 50/60HZ krzywkowy w obudowie niskiego
napięcia prądu zmien. 52,00 szt.
19.4 Łącznik ŁK-15-2.435 16A 500V krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia
prądu zmien. 49,00 szt.
19.5 Łącznik ŁK-15-2.8210 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu
zmien. 73,00 szt.
19.6 Łącznik ŁK-15C-1.4351 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu
zmien. 49,00 szt.
19.7 Łącznik ŁK-15C-71 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu
zmien. 40,00 szt.
19.8 Łącznik ŁK-25R-2.8211 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia
prądu zmien. 62,00 szt.
19.9 Łącznik ŁK-40-13 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu
zmien. 48,00 szt.
Informacje o częściach zamówienia: część nr: 21 pkt 3):
(...)
3) Wielkość lub zakres:
Nr części zamówienia - Zadanie nr 21
21.1 Łącznik 83136 miniaturowy 119,00 szt.
21.2 Łącznik 83402-0 2,5A 250V miniaturowy krańcowy z głowicą rotacyjną o
dział. obustronnym 50,00 szt.
21.3 Łącznik 83402-0S 6A 250V miniaturowy dźwigienkowy z kółeczkiem 68,00
szt.
Informacje o częściach zamówienia: część nr: 43:
Część nr: 43 Nazwa : Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i
zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii
Węglowej S.A. w 2014 roku.
1) Krótki opis:
Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i
średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Główny przedmiot 31200000
3) Wielkość lub zakres:
Nr części zamówienia - Zadanie nr 43
43.1 łącznik ciśnieniowy LCA-2 0,1-0,8MPA 16A 380V 50/60HZ (wykonany jako
3x torowe 2x przerwowe rozłączniki manewrowe) sterowanie urządzeniami
ciśnieniowymi utrzymującymi ciśnienie czynnika w określonych granicach
41,00 szt.
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.
Original Text

      
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 Punkt kontaktowy: Centrum Logistyki Materiałowej, 40-041 Katowice ul. Plebiscytowa 36, Zespół Przetargów i Umów Osoba do kontaktów: Danuta Majchrzak 40-039 Katowice POLSKA Tel.: +48 327572907 E-mail: d.majchrzak@kwsa.pl Faks: +48 327572304 Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.kwsa.pl Adres profilu nabywcy: http://www.kwsa.pl/przetargi/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Oddziały Kompanii Węglowej S.A. (Kopalnie/Specjalistyczne Jednostki Organizacyjne). Kod NUTS PL22 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Informacje o częściach zamówienia To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku z podziałem na 42 części zamówienia (zadań): Nr części zamówienia (zadania) Nr pozycji Nazwa materiału Szacunkowa wielkość dostaw Ilość j.m. Zadanie nr 1: 1.1 Rozdzielnica RTI-120 teletechniczna iskrobezpieczna 120X parowa min. IP-54 13 szt. 1.2 Rozdzielnica RTI-60L teletechniczna iskrobezpieczna lewa 60xparowa min. IP-54 18 szt. 1.3 Rozdzielnica RTI-180 teletechniczna iskrobezpieczna 180xparowa min. IP-54 2 szt. 1.4 Rozdzielnica RTI-180Z/1X250X350 1A 90V min. IP-54 teletechniczna iskrobezpieczna 180XPAROWA Z WPUSTAMI WKM/M48 WKM/M36 WKM/M28 WKM/M20 korki KZM/36 KZM/m28 KZM/M20 carboautomatyka 1 szt. 1.5 Rozdzielnica RTI-240 teletechniczna iskrobezpieczna 240Xparowa z wpustami min. IP-54 2 szt. 1.6 Rozdzielnica RTI-300 teletechniczna iskrobezpieczna 300Xparowa z wpustami min. IP-54 6 szt. Zadanie nr 2: 2.1 Pulpit sterowniczy EHS-5/1 1A 45V min. IP-54iskrobezpieczny urządzenia sterownicze 1 szt. 2.2 Pulpit sterowniczy EH-O/01/02 2A 45V/18V min. IP-54 budowy przeciwwybuchowej iskrobezpieczny urządzenia sterownicze 2 szt. Zadanie nr 3: 3.1 Pulpit sterowniczy HA-SS1/6T8M 30V min. IP-54 6Xelementów łączeniowych 8Xwskaźników 500X290X170MM Urządzenia sterownicze 1 szt. 3.2 Pulpit sterowniczy HA-SS1/8T 30V min. IP-54 8Xelementów łączeniowych 500x290x170mm urządzenia sterownicze 2 szt. Zadanie nr 4: 4.1 Pulpit sterowniczy BAJTEL-SEM 10-15,75V DC min. IP-54 6Xsemaforów urządzenia sterownicze 1 szt. 4.2 Pulpit sterowniczy BAJTEL-STER/4 15V min. IP-54 do kolejek podwieszany. urządzenia sterownicze 4 szt. 4.3 Pulpit sterowniczy BAJTEL-STER/4A 12V min. IP-54 do kolejek podwieszany urządzenia sterownicze 3 szt. 4.4 Pulpit sterowniczy BAJTEL-STER/4B 12V min. IP-54 do kołowrotów urządzenia sterownicze 15 szt. 4.5 Pulpit sterowniczy BAJTEL-STER/4C 12V min. IP-54 urządzenia sterownicze 17 szt. 4.6 Pulpit pomocniczy TYP PP 25MA DC 10-15,75V DC min. IP-54 74X295X96MM zdalne załączenie i wyłączenie oraz zatrzymanie awaryjne urządzeń Eltel 29 szt. Zadanie nr 5: 5.1 Stycznik powietrzny TSM-1 16A 110V 2Z+2R 46 szt. 5.2 Stycznik powietrzny TSM-1 16A 220V 2Z+2R 104 szt. 5.3 Stycznik powietrzny TSM-1 16A 500V 2Z+2R 66 szt. Zadanie nr 6: 6.1 Wyłącznik mocy SH-630/M R-250 73C 1000-2000A 8 szt. 6.2 Wyłącznik mocy SH-630/M R-250 73C 1250-2500A 8 szt. 6.3 Wyłącznik mocy SH-630/M R-360 73C 1600-3200A 7 szt. 6.4 Wyłącznik mocy SH-630/M R-400 73C 1600-3200A 8 szt. 6.5 Wyłącznik mocy SH-630/M R-400 73C 2000-4000A 9 szt. 6.6 Wyłącznik mocy SH-630/M R-500 73C 2000-4000A 14 szt. 6.7 Wyłącznik mocy SH-630/M R-500 73C 2500-5000A 2 szt. 6.8 Wyłącznik mocy SH-630/M FF R-250 73C 1000-2000A AC stacjonarny 3xbiegunowy 11 szt. 6.9 Wyłącznik mocy SH-630/M FF R-400 73C 1600-3200A AC stacjonarny 3xbiegunowy 12 szt. 6.10 Wyłącznik mocy SH-630/M FF R-500 73C 2000-4000A AC stacjonarny 3xbiegunowy 7 szt. Zadanie nr 7 7.1 Wyłącznik iskrobezpieczny krańcowy WIK-1/J WYK.II 0,2A 40V IP-66/67 z magnesem PEG Czeladź 3 szt. 7.2 Wyłącznik iskrobezpieczny krańcowy WIK-2/J WYK.III 0,2A 40V IP-66/67 z magnesem PEG Czeladź 3 szt. Zadanie nr 8 8.1 Przełącznik KW-2111 220V krańcowy prądu sterowniczego 3 szt. 8.2 Przełącznik KW-2111 380V krańcowy prądu sterowniczego 15 szt. 8.3 Przełącznik KW-2111 500V krańcowy prądu sterowniczego 66 szt. Zadanie nr 9 9.1 Wkładka topikowa nożowa szybka WT-1/GF 32A napięcie min. 500V 155 szt. 9.2 Wkładka topikowa nożowa szybka WT-1/GF 63A napięcie min. 500V 259 szt. 9.3 Wkładka topikowa nożowa szybka WT-1/GF 80A napięcie min. 500V l 245 szt. 9.4 Wkładka topikowa nożowa szybka WT-1/GF 100A napięcie min. 500V 246 szt. 9.5 Wkładka topikowa nożowa szybka WT-1/GF 125A napięcie min. 500V 202 szt. 9.6 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 16A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 495 szt. 9.7 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 20A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 714 szt. 9.8 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 25A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 852 szt. 9.9 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 32A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 838 szt. 9.10 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 40A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 723 szt. 9.11 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 50A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 1094 szt. 9.12 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 63A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 1521 szt. 9.13 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 80A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 1382 szt. 9.14 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 100A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 1378szt. 9.15 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 125A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 1120 szt. 9.16 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 160A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 732 szt. 9.17 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 200A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 710 szt. 9.18 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 250A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 537 szt. Zadanie nr 10 10.1 Łącznik KLM-3 krańcowy miniaturowy 1023 szt. Zadanie nr 11 11.1 Wyłącznik Krańcowy WK-5DM-4 min. IP-54 10A 500V 5 szt. 11.2 Wyłącznik Krańcowy PRĄDU GŁÓWNEGO WK-5DM-1 min. IP-54 10A 500V 48 szt. 11.3 Wyłącznik Krańcowy WK-10DM min. IP-54 10A 500V 3 szt. Zadanie nr 12 12.1 Wyłącznik Końcowy WK-97 1A 60V min. IP-54 systemy automatyzacji przenośników oraz kolejek podwieszanych Elektrometal 5 szt. 12.2 Wyłącznik Końcowy WK-97/1 1A 60V min. IP-54 systemy automatyzacji przenośników oraz kolejek podwieszanych Elektrometal 6 szt. 12.3 Wyłącznik Końcowy WK-97/1/2 1A 60V min. IP-54 systemy automatyzacji przenośników oraz kolejek podwieszanych Elektrometal 10 szt. 12.4 Wyłącznik Krańcowy Awaryjnego Wyłączenia Napędu WK-03 0,2A 60V DC +5-40C 0,35-2,5MM2 min. IP-54 systemy automatyzacji przenośników oraz kolejek podwieszanych Elektrometal 5 szt. Zadanie nr 13 13.1 Wyłącznik WSN-16P 16A 500V min. IP-54 stycznikowy jednoodpływowy w obudowie normanej 8 szt. 13.2 Wyłącznik WSN-40P 40A 500V min. IP-54 stycznikowy jednoodpływowy w obudowie normanej 15 szt. 13.3 Wyłącznik WSN-100P 100A 500V min. IP-54 stycznikowy jednoodpływow w obudowie normanej 2 szt. 13.4 Wyłącznik WSN-100PD 100A 500V min. IP-54 stycznikowy dwuodpływowy w obudowie normanej 1 szt. Zadanie nr 14 14.1 Przełącznica światłowodowa górnicza MFP-S-024/1/SCA/3/3 24xpanelowa złącza SC/APC IP-66 -20+60C jednomodowa wymiary obudowy 600X600X400MM EMITECH 2 szt. 14.2 Przełącznica światłowodowa górnicza MFP-S-048/2/SCA/3/3 48xpanelowa złącza SC/APC IP-66 -20+60C jednomodowa wymiary obudowy 600X600X400MM EMITECH 1 szt. 14.3 Przełącznica światłowodowa górnicza MFP-S-072/3/SCA/3/3 72xpanelowa złącza SC/APC IP-66 -20+60C jednomodowa wymiary obudowy 600X600X400MM EMITECH 1 szt. Zadanie nr 15 15.1 Wyłącznik S-301 B 6A 230/400V nadprądowy 1Xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 229 szt. 15.2 Wyłącznik S-301 C 6A 230/400V nadprądowy 1Xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 133 szt. 15.3 Wyłącznik S-301 B 10A 230/400V nadprądowy 1Xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 402 szt. 15.4 Wyłącznik S-301 C 10A 230/400V nadprądowy 1Xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 136 szt. 15.5 Wyłącznik S-301 B 16A 230/400V nadprądowy 1Xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 467 szt. 15.6 Wyłącznik S-301 C 16A 230/400V nadprądowy 1Xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 249 szt. 15.7 Wyłącznik S-301 B 20A 230/400V nadprądowy 1xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 367 szt. 15.8 Wyłącznik S-301=DLS-5 C 20A 230/400V nadprądowy 1xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 130 szt. 15.9 Wyłącznik S-301 B 25A 230/400V nadprądowy 1xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 465 szt. 15.10 Wyłącznik S-301 C 25A 230/400V nadprądowy 1Xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 140 szt. 15.11 Wyłącznik S-303 B 16A 400V nadprądowy 3xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 144 szt. 15.12 Wyłącznik nadprądowy Etimat 10 1P B 6A 230/400V 1xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 48 szt. 15.13 Wyłącznik nadprądowy Etimat 10 1P B 10A 230/400V 1Xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 5 szt. 15.14 Wyłącznik nadprądowy Etimat 10 1P B 16A 230/400V 1xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 95 szt. 15.15 Wyłącznik nadprądowy Etimat 10 3P B 10A 400V 3Xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 16 szt. 15.16 Wyłącznik nadprądowy Etimat 10 3P B 16A 400V 3Xbiegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 16 szt. Zadanie nr 16 16.1 Stycznik SV-7 250A 1000V PRÓŻNIOWY 7 szt. 16.2 Stycznik próżniowY SV-400 400A 500V 50-60HZ 2 szt. Zadanie nr 17 17.1 Stycznik próżniowy HR-VS-2 200A 1200V Elgór+Hansen 5 szt. 17.2 Stycznik próżniowy HR-VS-3 315A 1200V Elgór+Hansen 3 szt. 17.3 Stycznik próżniowy HR-VS-4 400A 1200V Elgór+Hansen 4 szt. 17.4 STycznik próżniowy HR-VS-4 450A 1000V Elgór+Hansen 5 szt. Zadanie nr 18 18.1 Zespół dławików sztucznego Zera ZD-11-3 12 szt. Zadanie nr 19 19.1 Rozłącznik ŁR-250 250A 500V Ręczny załącz-wyłącz 45 szt. 19.2 Rozłącznik ŁR-400 400A 500V Ręczny załącz-wyłącz 45 szt. 19.3 Łącznik ŁK-10 10A 500V 50/60HZ IP-00 Krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 97 szt. 19.4 Łącznik ŁK-15-1.422 16A 500V 50/60HZ Krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 52 szt. 19.5 Łącznik ŁK-15-2.435 16A 500V Krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu zmien. 49 szt. 19.6 Łącznik ŁK-15-2.8210 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 48 szt. 19.7 Łącznik ŁK-15C-1.4351 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu zmien. 49 szt. 19.8 Łącznik ŁK-15C-71 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu zmien. 40 szt. 19.9 Łącznik ŁK-25R-2.8211 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 62 szt. 19.10 Łącznik ŁK-40-13 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 48 szt. Zadanie nr 20 20.1 Rozłącznik izolacyjny RA-250 P3/R 250A 690V AC 3Xbiegunowy niskiego napięcia prądu zmien. APATOR 29 szt. 20.2 Rozłącznik izolacyjny RA-400 400A 690V AC 3Xbiegunowy niskiego napięcia prądu zmien. 19 szt. 20.3 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00-S 63A 500V 3Xbiegunowy niskiego napięcia prądu stałe. 17 szt. 20.4 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00-S 80A 500V 4Xbiegunowy niskiego napięcia prądu stałe. 3 szt. 20.5 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 160A 690V 3XWTN-00/50A niskiego napięcia prądu zmien. 105 szt. 20.6 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-1 250A 690V 3XWTN niskiego napięcia prądu zmien. 18 szt. 20.7 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-2 400A 690V 3XWTN niskiego napięcia prądu zmien. 12 szt. 20.8 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-3 630A 690V 3XWTN niskiego napięcia prądu zmien. 7 szt. Zadanie nr 21 21.1 Łącznik 83136 miniaturowy 119,00 szt. 21.2 Łącznik 83402-0 2,5A 250V miniaturowy krańcowy z głowicą rotacyjną o dział.obustronnym 50 szt. 21.3 Łącznik 83402-0S 6A 250V miniaturowy dźwigienkowy z kółeczkiem 68 szt. 21.4 Łącznik ciśnieniowy LCA-2 0,1-0,8MPA 16A 380V 50/60HZ (wykonany jako 3xtorowe 2xprzerwowe rozłączniki manewrowe) sterowanie urządzeniami ciśnieniowymi utrzymującymi ciśnienie czynnika w określonych granicach 41 szt. Zadanie nr 22 22.1 Przycisk sterowniczy kryty czerwony/zielony N2-1UP Q 38 500V AC 2NO+2NC 175 szt. 22.2 Przycisk sterowniczy nef-30 czerwony/zielony 172 szt. 22.3 Przycisk sterowniczy NEF-30-DR4Y czerwony pojedynczy dłoniowy ryglowany awaryjny 4XZWIERNY 6A 230V AC 1A 110V DC 182 szt. 22.4 Przycisk sterowniczy NEF-30 KZ zielony pojedynczy Q 30,5MM w obudowie metalowej 94 szt. 22.5 Przycisk sterowniczy NEF-30 KZXY czerwony pojedynczy 101 szt. 22.6 Przycisk sterowniczy NEF-30 UKCXY czerwony pojedynczy IP-66 powrotny z krytym guzikiem 129 szt. 22.7 Przycisk sterowniczy NEF-30 UKZ zielony pojedynczy 104,00 szt. 22.8 Przycisk sterowniczy NEF-30 UKZXY zielony pojedynczy IP-66 powrotny z krytym guzikiem 150 szt. Zadanie nr 23 23.1 wyłącznik bezpieczeństwa kołowrotu WBK-3 270/320/600 OBR.MIN min. IP-54 zabezpieczenie hydraulicznych kołowrotów górniczych przed nadmier.wzrostem obrotów bębna PEG Czeladź 4 szt. Zadanie nr 24 24.1 Kaseta sterownicza ST22K1/05-1 IP-65 stop z przyciskiem grzybkowym bezpie.regul.samocz 103 szt. 24.2 Kaseta sterownicza KS-3 trójczłonowa z przyciskiem awaryjnym stop KS-3/35/41/058/X/X/X/-1-2 człony sterownicze ruchów głównych i pomocniczych Promet 10,00 szt. 24.3 Kaseta sterownicza KS-4 z zamkiem 29 szt. 24.4 Kaseta sterownicza(przycisk) PI 2Xprzyciskowa (1XSTYK N/Z 1XSTYK N/O) 20 szt. Zadanie nr 25 25.1 Przełącznik PK-200/2 min. IP-54 krzywkowy 29 szt. 25.2 Przełącznik PK-400 min. IP-54 krzywkowy 5 szt. 25.3 Przełącznik PK-400/1 min. IP-54 krzywkowy 4 szt. Zadanie nr 26 26.1 Stycznik powietrzny S-N10CX AC1A 20A 42V 453 szt. 26.2 Stycznik powietrzny S-N10CX AC1A 20A 230V 55 szt. 26.3 Stycznik powietrzny S-N80CX AC 135A 230V 30 szt. 26.4 Stycznik powietrzny S-N150CX AC 200A 230V 14 szt. 26.5 Stycznik powietrzny S-N35CX AC 60A 42V 92 szt. 26.6 Stycznik powietrzny S-N65CX AC 100A 500V 24 szt. 26.7 Stycznik powietrzny S-N10CX AC1A 20A 24V 67 szt. 26.8 Stycznik powietrzny S-N10CX AC1B 20A 230V 14 szt. 26.9 Stycznik powietrzny S-N10CX AC1B 20A 42V 436 szt. Zadanie nr 27 27.1 Łącznik OZK-3 3X630A tablicowy 31 szt. 27.2 Łącznik OZK-3 3X1000A 500V tablicowy 14 szt. 27.3 Łącznik tablicowy OZK-3 3X1250A 660V 18 szt. 27.4 Łącznik tablicowy OZK-3 1500A 1 szt. 27.5 Łącznik OZK-3 3X1600A tablicowy 12 szt. Zadanie nr 28 28.1 Lampka Sygnalizacyjna NEF-30-LDSC 24-230V AC/DC Czerwona diodowa świecąca świat.ciągłym 355 szt. 28.2 Lampka sygnalizacyjna NEF-30-LDSZ 24-230V AC/DC Zielona diodowa świecąca świat.ciągłym 353 szt. 28.3 Lampka sygnalizacyjna NEF-30-LDSG 24-230V AC/DC Żółta diodowa świecąca świat.ciągłym 159 szt. Zadanie nr 29 29.1 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 500MA 1200V AC F 8X50MM topikowa cylindryczna szybka Siba 53 szt. 29.2 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 2,0A 1200V AC F 8X50MM topikowa cylindryczna szybka Siba 102 szt. 29.3 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 3,15A 1200V AC F 8X50MM topikowa cylindryczna szybka Siba 74 szt. 29.4 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 6,3A 1200V AC F 8X50MM topikowa cylindryczna szybka Siba 74 szt. 29.5 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 2,0A 1000V DC / 1500V AC F 10X85MM topikowa cylindryczna szybka Siba 74 szt. 29.6 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 6,3A 1000V DC / 1500V AC F 10X85MM topikowa cylindryczna szybka Siba 88 szt. 29.7 Wkładka bezpiecznikowa SIBA 3,15A 1000-1500V 10X85MM 7011552.3,15 (F) 34 szt. 29.8 Wkładka bezpiecznikowa SIBA 6,30A 1200V 8X50MM 184000.6,3 (F) 105 szt. 29.9 Wkładka bezpiecznikowa SIBA 6,30A 1000-1500V 10X85M 7011552.6,3 (F) 31 szt. Zadanie nr 30 30.1 Stycznik pomocniczy LC1-D32 D7 32A 42V 50/60HZ 3XBIEGUNOWY 138,00 szt. 30.2 Stycznik pomocniczy LC1-D65 S5 65A 500V 50/60HZ AC3 NZ+NO 3xbiegunowy Schneider Electric 4 szt. 30.3 Stycznik pomocniczy LC1-D80 P7 80A 230V 50/60HZ 3XBIEGUNOWY 14,00 szt. 30.4 Stycznik pomocniczy LC1-D95 P7 95A 25KW 230V 50/60HZ NZ+NO 3xbiegunowy Schneider Electric 6 szt. 30.5 Stycznik pomocniczy LC1-D115 M7 115A 220V 50/60HZ 3XBIEGUNOW 3,00 szt. 30.6 Stycznik pomocniczy LC1-D115 P7 115A 230V 50/60HZ AC3 NZ+NO 3xbiegunowy Schneider Electric 3 szt. 30.7 Stycznik pomocniczy LC1-D150 M7 150A 220V 50/60HZ 3XBIEGUNOW 2,00 szt. 30.8 Stycznik pomocniczy LC1-D150 P7 150A 40KW 230V 50/60HZ NZ+NO 3xbiegunowy Schneider Electric 4 szt. 30.9 Stycznik powietrzny LC-1D 32A 42V 50HZ 77 szt. Zadanie nr 31 31.1 Stycznik powietrzny CL-25 45A 230V A300T6 AC 3xbiegunowy +2XSTYKI BCLL11 63 kompl. 31.2 Stycznik powietrzny CL-07 110A 230V A300M6 AC 3xbiegunowy +2XSTYKI BCLL11 17 kompl. 31.3 Stycznik powietrzny CL-10 140A 230V A300M6 AC 3xbiegunowy 9 szt. 31.4 Stycznik powietrzny CL-10 140A 500V A300MY AC 50HZ 3xbiegunowy 16 szt. Zadanie nr 32 32.1 Stycznik powietrzny SA-132 250A 500V 5 szt. 32.2 Stycznik powietrzny SA-110M 220A 500V 2Z+2R 2 szt. 32.3 Stycznik powietrzny SA-200 200A 500V 10 szt. 32.4 Stycznik powietrzny SA-200 400A 500V 9 szt. Zadanie nr 33 33.1 Stycznik powietrzny STW-7/4 250A 220/22V 10 szt. Zadanie nr 34 34.1 Stycznik powietrzny SU-320 220V AC/DC 8 szt. 34.2 Stycznik powietrzny SU-410 220V 5 szt. 34.3 Stycznik powietrzny SU-501 400A 220V DC 1 szt. Zadanie nr 35 35.1 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 6A małogabarytowa 245 szt. 35.2 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 32A małogabarytowa 231 szt. 35.3 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 40A małogabarytowa 220 szt. 35.4 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 63A małogabarytowa 465 szt. 35.5 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 80A małogabarytowa 242 szt. 35.6 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 100A małogabarytowa 231 szt. 35.7 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00C/GG 50A 500V z bocznym wskaźnikiem zadziała 295 szt. 35.8 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00C/GG 63A 500V z bocznym wskaźnikiem zadziała 172 szt. Zadanie nr 36 36.1 Wkładka topikowa nożowa WTN-00C 63A 500V MAŁOGABARYTOWA 145 szt. 36.2 Wkładka topikowa nożowa WTN-00 16A 500V MAŁOGABARYTOWA 154 szt. 36.3 Wkładka topikowa nożowa WTN-00 25A 500V MAŁOGABARYTOWA 121 szt. 36.4 Wkładka topikowa nożowa WTN-00 50A 500V MAŁOGABARYTOWA 252 szt. 36.5 Wkładka topikowa nożowa WTN-00 63A 500V MAŁOGABARYTOWA 469 szt. Zadanie nr 37 37.1 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 20A 500V 150 szt. 37.2 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 25A 500V 178 szt. 37.3 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 32A 500V 383 szt. 37.4 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 40A 500V 215 szt. 37.5 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 50A 500V 492 szt. 37.6 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 63A 500V 786 szt. 37.7 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 80A 500V 593 szt. 37.8 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 100A 500V 523 szt. 37.9 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 125A 500V 500 szt. 37.10Wkładka topikowa nożowa WTN-1 160A 500V 388 szt. 37.11Wkładka topikowa nożowa WTN-1 200A 500V 262 szt. 37.12Wkładka topikowa nożowa WTN-2 315A 500V 253 szt. Zadanie nr 38 38.1 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-2G/G 315A 556 szt. 38.2 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-2G/G 400A 107 szt. Zadanie nr 39 39.1 Wkładka ogranicznikowa topikowa WO-1/AM 160A Un-500V 102 szt. 39.2 Wkładka ogranicznikowa topikowa WO-100-1 100A Un -1000V 154 szt. 39.3 Wkładka ogranicznikowa topikowa WO-2 /AM 315A Un - 1000V 88 szt. Zadanie nr 40 40.1 Stycznik EVS-252 250A 100V PRÓŻNIOWY 2 szt. Zadanie nr 41 41.1 Stycznik powietrzny SU-410 TR 250A 1Z 17 szt. 41.2 Stycznik powietrzny SU-420 TR 250A 250V 2 szt. Zadanie nr 42 42.1 Przełącznica światłowodowa PS-1/8U 24XZŁĄCZA SC Duplex IP-55 -20+40C wymiary obudowy 600x380x350mm masa 36KG 2 szt. 42.2 Przełącznica światłowodowa PS-1/8U 60XZŁĄCZy SC Duplex IP-55 -20+40C wymiary obudowy 600x380x350mm masa 36KG 1,00 szt. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych towarów w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych i składania zamówień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeżeniem, że całkowita wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy oraz, że ceny jednostkowe poszczególnych pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie. II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 1.2.2014 Zakończenie 31.12.2014 Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 1: 1.1 Rozdzielnica RTI-120 teletechniczna iskrobezpieczna 120X parowa min. IP-54 13 szt. 1.2 Rozdzielnica RTI-60L teletechniczna iskrobezpieczna LEWA 60X parowa min. IP-54 18 szt. 1.3 Rozdzielnica RTI-180 teletechniczna iskrobezpieczna 180X parowa min. IP-54 2 szt. 1.4 Rozdzielnica RTI-180Z/1X250X350 1A 90V min. IP-54 teletechniczna iskrobezpieczna 180x parowa z wpustami WKM/M48 WKM/M36 WKM/M28 WKM/M20 korki KZM/36 KZM/M28 KZM/M20 carboautomatyka 1,00 szt. 1.5 Rozdzielnica RTI-240 teletechniczna iskrobezpieczna 240X parowa z wpustami min. IP-54 2,00 szt. 1.6 Rozdzielnica RTI-300 teletechniczna iskrobezpieczna 300X parowa z wpustami min. IP-54 6,00 szt. Część nr: 2 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 2 2.1 Pulpit sterowniczy EHS-5/1 1A 45V min. IP-54 iskrobezpieczny urządzenia sterownicze 1 szt. 2.2 Pulpit sterowniczy EH-O/01/02 2A 45V/18V min. IP-54 budowy przeciwwybuchowej iskrobezpieczny urządzenia sterownicze 2 szt. Część nr: 3 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 3: 3.1 Pulpit sterowniczy HA-SS1/6T8M 30V min. IP-54 6X elementów łączeniowych 8XWSKAŹNIKÓW 500X290X170 mm urządzenia sterownicze 1 szt. 3.2 Pulpit sterowniczy HA-SS1/8T 30V min. IP-54 8X elementów łączeniowych 500x290x170 mm urządzenia sterownicze 2 szt. Część nr: 4 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 4: 4.1 Pulpit sterowniczy Bajtel-Sem 10-15,75V DC min. IP-54 6X semaforów urządzenia sterownicze 1 szt. 4.2 Pulpit sterowniczy Bajtel-Ster/4 15V min. IP-54 do kolejek podwieszany. urządzenia sterownicze 4 szt. 4.3 Pulpit sterowniczy Bajtel-Ster/4A 12V min. IP-54 do kolejek podwieszany urządzenia sterownicze 3 szt. 4.4 Pulpit sterowniczy Bajtel-Ster/4B 12V min. IP-54 do kołowrotów urządzenia sterownicze 15 szt. 4.5 Pulpit sterowniczy Bajtel-Ster/4C 12V min. IP-54 urządzenia sterownicze 17 szt. 4.6 Pulpit pomocniczy Typ Pp 25MA DC 10-15,75V DC min. IP-54 74X295X96 mm zdalne załączenie i wyłączenie oraz zatrzymanie awaryjne urządzeń Eltel 29 szt. Część nr: 5 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 5: 5.1 Stycznik powietrzny TSM-1 16A 110V 2Z+2R 46 szt. 5.2 Stycznik powietrzny TSM-1 16A 220V 2Z+2R 104 szt. 5.3 Stycznik powietrzny TSM-1 16A 500V 2Z+2R 66 szt. Część nr: 6 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 6: 6.1 Wyłącznik mocy SH-630/M R-250 73C 1000-2000A 8 szt. 6.2 Wyłącznik mocy SH-630/M R-250 73C 1250-2500A 8 szt. 6.3 Wyłącznik mocy SH-630/M R-360 73C 1600-3200A 7 szt. 6.4 Wyłącznik mocy SH-630/M R-400 73C 1600-3200A 8 szt. 6.5 Wyłącznik mocy SH-630/M R-400 73C 2000-4000A 9 szt. 6.6 Wyłącznik mocy SH-630/M R-500 73C 2000-4000A 14 szt. 6.7 Wyłącznik mocy SH-630/M R-500 73C 2500-5000A 2 szt. 6.8 Wyłącznik mocy SH-630/M FF R-250 73C 1000-2000A AC stacjonarny 3X biegunowy 11 szt. 6.9 Wyłącznik mocy SH-630/M FF R-400 73C 1600-3200A AC stacjonarny 3X biegunowy 12 szt. 6.10 Wyłącznik mocy SH-630/M FF R-500 73C 2000-4000A AC stacjonarny 3X biegunowy 7 szt. Część nr: 7 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 7: 7.1 Wyłącznik iskrobezpieczny krańcowy WIK-1/J WYK.II 0,2A 40V IP-66/67 z magnesem PEG Czeladź 3 szt. 7.2 Wyłącznik iskrobezpieczny krańcowy WIK-2/J WYK.III 0,2A 40V IP-66/67 z magnesem PEG Czeladź 3 szt. Część nr: 8 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 8 8.1 Przełącznik KW-2111 220V krańcowy prądu sterowniczego 3 szt. 8.2 Przełącznik KW-2111 380V krańcowy prądu sterowniczego 15 szt. 8.3 Przełącznik KW-2111 500V krańcowy prądu sterowniczego 66 szt. Część nr: 9 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 9: 9.1 Wkładka topikowa nożowa szybka WT-1/GF 32A napięcie min. 500V 155 szt. 9.2 Wkładka topikowa nożowa szybka WT-1/GF 63A napięcie min. 500V 259 szt. 9.3 Wkładka topikowa nożowa szybka WT-1/GF 80A napięcie min. 500V l 245 szt. 9.4 Wkładka topikowa nożowa szybka WT-1/GF 100A napięcie min. 500V 246 szt. 9.5 Wkładka topikowa nożowa szybka WT-1/GF 125A napięcie min. 500V 202 szt. 9.6 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 16A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 495 szt. 9.7 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 20A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 714 szt. 9.8 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 25A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 852 szt. 9.9 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 32A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 838 szt. 9.10 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 40A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 723 szt. 9.11 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 50A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 1 094 szt. 9.12 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 63A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 1 521 szt. 9.13 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 80A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 1 382 szt. 9.14 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 100A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 1 378 szt. 9.15 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 125A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 1 120 szt. 9.16 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 160A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 732 szt. 9.17 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 200A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 710 szt. 9.18 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-1G/G 250A napięcie min. 500V lub WT-1C/gG 537 szt. Część nr: 10 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 10: 10.1 Łącznik KLM-3 krańcowy miniaturowy 1023,00 szt. Część nr: 11 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 11: 11.1 Wyłącznik krańcowy WK-5DM-4 min. IP-54 10A 500V 5 szt. 11.2 Wyłącznik krańcowy prądu głównego WK-5DM-1 min. IP-54 10A 500V 48 szt. 11.3 Wyłącznik krańcowy WK-10DM min. IP-54 10A 500V 3 szt. Część nr: 12 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 12: 12.1 Wyłącznik końcowy WK-97 1A 60V min. IP-54 systemy automatyzacji przenośników oraz kolejek podwieszanych Elektrometal 5 szt. 12.2 Wyłącznik końcowy WK-97/1 1A 60V min. IP-54 systemy automatyzacji przenośników oraz kolejek podwieszanych Elektrometal 6 szt. 12.3 Wyłącznik końcowy WK-97/1/2 1A 60V min. IP-54 systemy automatyzacji przenośników oraz kolejek podwieszanych Elektrometal 10 szt. 12.4 Wyłącznik krańcowy awaryjnego wyłączenia napędu WK-03 0,2A 60V DC +5-40C 0,35-2,5MM2 min. IP-54 systemy automatyzacji przenośników oraz kolejek podwieszanych Elektrometal 5 szt. Część nr: 13 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 13: 13.1 Wyłącznik WSN-16P 16A 500V min. IP-54 stycznikowy jednoodpływowy w obudowie normanej 8 szt. 13.2 Wyłącznik WSN-40P 40A 500V min. IP-54 stycznikowy jednoodpływowy w obudowie normanej 15szt. 13.3 Wyłącznik WSN-100P 100A 500V min. IP-54 stycznikowy jednoodpływow w obudowie normanej 2 szt. 13.4 Wyłącznik WSN-100PD 100A 500V min. IP-54 stycznikowy dwuodpływowy w obudowie normanej 1 szt. Część nr: 14 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 14: 14.1 Przełącznica Światłowodowa Górnicza MFP-S-024/1/SCA/3/3 24X panelowa złącza SC/APC IP-66 -20+60C jednomodowa wymiary obudowy 600X600X400MM Emitech 2 szt. 14.2 Przełącznica Światłowodowa Górnicza MFP-S-048/2/SCA/3/3 48X panelowa złącza SC/APC IP-66 -20+60C jednomodowa wymiary obudowY 600X600X400MM Emitech 1 szt. 14.3 Przełącznica Światłowodowa Górnicza MFP-S-072/3/SCA/3/3 72X panelowa złącza SC/APC IP-66 -20+60C jednomodowa wymiary obudowy 600X600X400MM EMitech 1 szt. Część nr: 15 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 15: 15.1 Wyłącznik S-301 B 6A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 229 szt. 15.2 Wyłącznik S-301 C 6A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 133 szt. 15.3 Wyłącznik S-301 B 10A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 402 szt. 15.4 Wyłącznik S-301 C 10A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 136 szt. 15.5 Wyłącznik S-301 B 16A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 467 szt. 15.6 Wyłącznik S-301 C 16A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 249 szt. 15.7 Wyłącznik S-301 B 20A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 367 szt. 15.8 Wyłącznik S-301=DLS-5 C 20A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 130 szt. 15.9 Wyłącznik S-301 B 25A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 465 szt. 15.10 Wyłącznik S-301 C 25A 230/400V nadprądowy 1X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 140 szt. 15.11 Wyłącznik S-303 B 16A 400V nadprądowy 3X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 144 szt. 15.12 Wyłącznik nadprądowy Etimat 10 1P B 6A 230/400V 1X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 48 szt. 15.13 Wyłącznik nadprądowy Etimat 10 1P B 10A 230/400V 1X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 56 szt. 15.14 Wyłącznik nadprądowy Etimat 10 1P B 16A 230/400V 1X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 95 szt. 15.15 Wyłącznik nadprądowy Etimat 10 3P B 10A 400V 3X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 16 szt. 15.16 Wyłącznik nadprądowy Etimat 10 3P B 16A 400V 3X biegunowy mechanizmowy niskiego napięcia 16 szt. Część nr: 16 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 16: 16.1 Stycznik SV-7 250A 1000V próżniowy 7 szt. 16.2 Stycznik próżniowy SV-400 400A 500V 50-60HZ 2 szt. Część nr: 17 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 17: 17.1 Stycznik próżniowy HR-VS-2 200A 1200V Elgór+Hansen 5 szt. 17.2 Stycznik próżniowy HR-VS-3 315A 1200V Elgór+Hansen 3 szt. 17.3 Stycznik próżniowy HR-VS-4 400A 1200V Elgór+Hansen 4 szt. 17.4 Stycznik próżniowy HR-VS-4 450A 1000V Elgór+Hansen 5 szt. Część nr: 18 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 18: 18.1 Zespół dławików sztucznego zera ZD-11-3 12 szt. Część nr: 19 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 19: 19.1 Rozłącznik ŁR-250 250A 500V ręczny załącz-wyłącz 45 szt. 19.2 Rozłącznik ŁR-400 400A 500V Ręczny załącz-wyłącz 45 szt. 19.3 Łącznik ŁK-10 10A 500V 50/60HZ IP-00 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 97 szt. 19.4 Łącznik ŁK-15-1.422 16A 500V 50/60HZ krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 52 szt. 19.5 Łącznik ŁK-15-2.435 16A 500V krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu zmien. 49 szt. 19.6 Łącznik ŁK-15-2.8210 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 48 szt. 19.7 Łącznik ŁK-15C-1.4351 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu zmien. 49 szt. 19.8 Łącznik ŁK-15C-71 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu zmien. 40 szt. 19.9 Łącznik ŁK-25R-2.8211 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 62szt. 19.10 Łącznik ŁK-40-13 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 48 szt. Część nr: 20 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 20: 20.1 Rozłącznik izolacyjny RA-250 P3/R 250A 690V AC 3X biegunowy niskiego napięcia prądu zmien. APATOR 29 szt. 20.2 Rozłącznik izolacyjny RA-400 400A 690V AC 3X biegunowy niskiego napięcia prądu zmien. 19 szt. 20.3 Rozłącznik bezpiecznikowY RBK-00-S 63A 500V 3X biegunowy niskiego napięcia prądu stałe. 17 szt. 20.4 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00-S 80A 500V 4X biegunowy niskiego napięcia prądu stałe. 3 szt. 20.5 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 160A 690V 3X WTN-00/50A niskiego napięcia prądu zmien. 105 szt. 20.6 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-1 250A 690V 3X WTN niskiego napięcia prądu zmien. 18 szt. 20.7 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-2 400A 690V 3X WTN niskiego napięcia prądu zmien. 12 szt. 20.8 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-3 630A 690V 3X WTN niskiego napięcia prądu zmien. 7 szt. Część nr: 21 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 21: 21.1 Łącznik 83136 miniaturowy 119 szt. 21.2 Łącznik 83402-0 2,5A 250V miniaturowy krańcowy z głowicą rotacyjną o dział.obustronnym 50 szt. 21.3 Łącznik 83402-0S 6A 250V miniaturowy dźwigienkowy z kółeczkiem 68 szt. 21.4 Łącznik ciśnieniowy LCA-2 0,1-0,8MPA 16A 380V 50/60HZ (wykonany jako 3x torowe 2x przerwowe rozłączniki manewrowe) sterowanie urządzeniami ciśnieniowymi utrzymującymi ciśnienie czynnika w określonych granicach) 41 szt. Część nr: 22 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia - Zadanie nr 22 22.1 Przycisk sterowniczy kryty czerwony/zielony N2-1UP Q 38 500V AC 2NO+2NC 175 szt. 22.2 Przycisk sterowniczy nef-30 czerwony/zielony 172 szt. 22.3 Przycisk sterowniczy nef-30-dr4y czerwony pojedynczy dłoniowy ryglowany awaryjny 4XZWIERNY 6A 230V AC 1A 110V DC 182 szt. 22.4 Przycisk sterowniczy nef-30 kz zielony pojedynczy Q 30,5MM w obudowie metalowej 94 szt. 22.5 Przycisk sterowniczy NEF-30 KZXY czerwony pojedynczy 101 szt. 22.6 Przycisk sterowniczy NEF-30 UKCXY czerwony pojedynczy IP-66 powrotny z krytym guzikiem 129szt. 22.7 Przycisk sterowniczy NEF-30 UKZ zielony pojedynczy 104 szt. 22.8 Przycisk sterowniczy NEF-30 UKZXY zielony pojedynczy IP-66 powrotny z krytym guzikiem 150 szt. Część nr: 23 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 23: 23.1 Wyłącznik bezpieczeństwa kołowrotu WBK3 270/320/600 obr.min min. IP-54 zabezpieczenie hydraulicznych kołowrotów górniczych przed nadmier.wzrostem obrotów bębna PEG Czeladź 4 szt. Część nr: 24 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 24: 24.1 Kaseta sterownicza ST22K1/05-1 IP-65 stop z przyciskiem grzybkowym bezpie.regul.samocz 103 szt. 24.2 Kaseta sterownicza KS-3 trójczłonowa z przyciskiem awaryjnym stop KS-3/35/41/058/X/X/X/-1-2 człony sterownicze ruchów głównych i pomocniczych Promet 10 szt. 24.3 Kaseta sterownicza KS-4 z zamkiem 29 szt. 24.4 Kaseta sterownicza(przycisk) PI 2X przyciskowa (1XSTYK N/Z 1XSTYK N/O) 20 szt. Część nr: 25 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 25: 25.1 Przełącznik PK-200/2 min. IP-54 krzywkowy 29 szt. 25.2 Przełącznik PK-400 min. IP-54 krzywkowy 5 szt. 25.3 Przełącznik PK-400/1 min. IP-54 krzywkowy 4 szt. Część nr: 26 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 26: 26.1 Stycznik powietrzny S-N10CX AC1A 20A 42V 453 szt. 26.2 Stycznik powietrzny S-N10CX AC1A 20A 230V 55 szt. 26.3 Stycznik powietrzny S-N80CX AC 135A 230V 30 szt. 26.4 Stycznik powietrzny S-N150CX AC 200A 230V 14 szt. 26.5 Stycznik powietrzny S-N35CX AC 60A 42V 92 szt. 26.6 Stycznik powietrzny S-N65CX AC 100A 500V 24 szt. 26.7 Stycznik powietrzny S-N10CX AC1A 20A 24V 67 szt. 26.8 Stycznik powietrzny S-N10CX AC1B 20A 230V 14 szt. 26.9 Stycznik powietrzny S-N10CX AC1B 20A 42V 436 szt. Część nr: 27 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 27: 27.1 Łącznik OZK-3 3X630A tablicowy 31 szt. 27.2 Łącznik OZK-3 3X1000A 500V tablicowy 14 szt. 27.3 Łącznik tablicowy OZK-3 3X1250A 660V 18 szt. 27.4 Łącznik tablicowy OZK-3 1500A 1 szt. 27.5 Łącznik OZK-3 3X1600A tablicowy 12 szt. Część nr: 28 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 28: 28.1 Lampka sygnalizacyjna NEF-30-LDSC 24-230V AC/DC czerwona diodowa świecąca świat.ciągłym 355 szt. 28.2 Lampka sygnalizacyjna NEF-30-LDSZ 24-230V AC/DC zielona diodowa świecąca świat.ciągłym 353 szt. 28.3 Lampka sygnalizacyjna NEF-30-LDSG 24-230V AC/DC żółta diodowa świecąca świat.ciągłym 159 szt. Część nr: 29 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 29: 29.1 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 500MA 1200V AC F 8X50MM topikowa cylindryczna szybka Siba 53 szt. 29.2 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 2,0A 1200V AC F 8X50MM topikowa cylindryczna szybka Siba 102 szt. 29.3 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 3,15A 1200V AC F 8X50MM topikowa cylindryczna szybka Siba 74 szt. 29.4 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 6,3A 1200V AC F 8X50MM topikowa cylindryczna szybka Siba 74 szt. 29.5 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 2,0A 1000V DC / 1500V AC F 10X85MM topikowa cylindryczna szybka Siba 74 szt. 29.6 Wkładka bezpiecznikowa GZHV 6,3A 1000V DC / 1500V AC F 10X85MM topikowa cylindryczna szybka Siba 88 szt. 29.7 Wkładka bezpiecznikowa SIBA 3,15A 1000-1500V 10X85MM 7011552.3,15 (F) 34 szt. 29.8 Wkładka bezpiecznikowa SIBA 6,30A 1200V 8X50MM 184000.6,3 (F) 105 szt. 29.9 Wkładka bezpiecznikowa SIBA 6,30A 1000-1500V 10X85M 7011552.6,3 (F) 31 szt. Część nr: 30 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 30: 30.1 Stycznik pomocniczy LC1-D32 D7 32A 42V 50/60HZ 3X BIEGUNOWY 138 szt. 30.2 Stycznik pomocniczy LC1-D65 S5 65A 500V 50/60HZ AC3 NZ+NO 3X Biegunowy Schneider Electric 4 szt. 30.3 Stycznik pomocniczy LC1-D80 P7 80A 230V 50/60HZ 3XBIEGUNOWY 14 szt. 30.4 Stycznik pomocniczy LC1-D95 P7 95A 25KW 230V 50/60HZ NZ+NO 3X Biegunowy Schneider Electric 6 szt. 30.5 Stycznik pomocniczy LC1-D115 M7 115A 220V 50/60HZ 3X BIEGUNOW 3 szt. 30.6 Stycznik pomocniczy LC1-D115 P7 115A 230V 50/60HZ AC3 NZ+NO 3X Biegunowy Schneider Electric 3 szt. 30.7 Stycznik pomocniczy LC1-D150 M7 150A 220V 50/60HZ 3X BIEGUNOW 2 szt. 30.8 Stycznik pomocniczy LC1-D150 P7 150A 40KW 230V 50/60HZ NZ+NO 3X Biegunowy Schneider Electric 4 szt. 30.9 Stycznik powietrzny LC-1D 32A 42V 50HZ 77 szt. Część nr: 31 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 31: 31.1 Stycznik powietrzny CL-25 45A 230V A300T6 AC 3X biegunowy +2XSTYKI BCLL11 63 kompl. 31.2 Stycznik powietrzny CL-07 110A 230V A300M6 AC 3X biegunowy +2XSTYKI BCLL11 17 kompl. 31.3 Stycznik powietrzny CL-10 140A 230V A300M6 AC 3X biegunowy 9 szt. 31.4 Stycznik powietrzny CL-10 140A 500V A300MY AC 50HZ 3X biegunowy 16 szt. Część nr: 32 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 32: 32.1 Stycznik powietrzny SA-132 250A 500V 5 szt. 32.2 Stycznik powietrzny SA-110M 220A 500V 2Z+2R 2 szt. 32.3 Stycznik powietrzny SA-200 200A 500V 10 szt. 32.4 Stycznik powietrzny SA-200 400A 500V 9 szt. Część nr: 33 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 33: 33.1 Stycznik powietrzny STW-7/4 250A 220/22V 10 szt. Część nr: 34 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 34: 34.1 Stycznik powietrzny SU-320 220V AC/DC 8 szt. 34.2 Stycznik powietrzny SU-410 220V 5 szt. 34.3 Stycznik powietrznY SU-501 400A 220V DC 1 szt. Część nr: 35 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 35 35.1 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 6A małogabarytowa 245 szt. 35.2 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 32A małogabarytowa 231 szt. 35.3 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 40A małogabarytowa 220 szt. 35.4 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 63A małogabarytowa 465 szt. 35.5 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 80A małogabarytowa 242 szt. 35.6 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00/GG 100A małogabarytowa 231 szt. 35.7 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00C/GG 50A 500V z bocznym wskaźnikiem zadziała 295 szt. 35.8 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-00C/GG 63A 500V z bocznym wskaźnikiem zadziała 172 szt. Część nr: 36 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 36: 36.1 Wkładka topikowa nożowa WTN-00C 63A 500V małogabarytowa 145 szt. 36.2 Wkładka Topikowa Nożowa WTN-00 16A 500V małogabarytowa 154 szt. 36.3 Wkładka Topikowa Nożowa WTN-00 25A 500V małogabarytowa 121 szt. 36.4 Wkładka Topikowa Nożowa WTN-00 50A 500V małogabarytowa 252 szt. 36.5 Wkładka Topikowa Nożowa WTN-00 63A 500V małogabarytowa 469 szt. Część nr: 37 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 37: 37.1 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 20A 500V 150 szt. 37.2 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 25A 500V 178szt. 37.3 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 32A 500V 383 szt. 37.4 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 40A 500V 215 szt. 37.5 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 50A 500V 492 szt. 37.6 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 63A 500V 786 szt. 37.7 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 80A 500V 593 szt. 37.8 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 100A 500V 523 szt. 37.9 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 125A 500V 500 szt. 37.10 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 160A 500V 388 szt. 37.11 Wkładka topikowa nożowa WTN-1 200A 500V 262 szt. 37.12 Wkładka topikowa nożowa WTN-2 315A 500V 253 szt. Część nr: 38 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 38: 38.1 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-2G/G 315A 556 szt. 38.2 Wkładka topikowa nożowa zwłoczna WT-2G/G 400A 107 szt. Część nr: 39 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia - Zadanie nr 39 39.1 Wkładka ogranicznikowa topikowa WO-1/AM 160A Un-500V 102 szt. 39.2 Wkładka ogranicznikowa topikowa WO-100-1 100A Un -1000V 154 szt. 39.3 Wkładka ogranicznikowa topikowa WO-2 /AM 315A Un - 1000V 88 szt. Część nr: 40 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia - Zadanie nr 40 40.1 Stycznik EVS-252 250a 100v próżniowy 2 szt. Część nr: 41 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 41: 41.1 Stycznik powietrzny SU-410 TR 250A 1Z 17 szt. 41.2 Stycznik powietrzny SU-420 TR 250A 250V 2 szt. Część nr: 42 Nazwa: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia – Zadanie nr 42: 42.1 Przełącznica światłowodowa PS-1/8U 24X złącza SC Duplex IP-55 -20+40C wymiary obudowy 600x380x350mm masa 36KG 2 szt. 42.2 Przełącznica światłowodowa PS-1/8U 60X złączy SC Duplex IP-55 -20+40C wymiary obudowy 600x380x350mm masa 36KG 1 szt. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 11 000 PLN. W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi: Dla zadania nr 4 – 1 000 PLN. Dla zadania nr 6 – 6 000 PLN. Dla zadania nr 13 – 2 000 PLN. Dla zadania nr 26 – 2 000 PLN. Dla pozostałych zadań Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium. W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. 2. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego. 3. Zamawiający odstępuje od zabezpieczenia należytego wykonania umowy III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1.W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców (zwanej dalej ofertą wspólną), Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w tym do składania oświadczeń w ich imieniu). 2.Wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie prowadzona wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem. 3.Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców składających ofertę wspólną. 4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w części XI ust. 2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 5.Do oferty należy załączyć: 1)Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), o którym mowa w ust. 1 podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. 2)Dokumenty wymienione w części XII SIWZ (z wyłączeniem punktu 1) wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców. 3)Dowód wniesienia wadium – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez ustanowionego Pełnomocnika. 4)Oświadczenie każdego z Wykonawców (każdego uczestnika konsorcjum) odrębnie (niezależnie od ust. 3 Formularza Ofertowego - Załącznik Nr 2 do SIWZ), o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – np. wg wzoru określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 5)Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ dla Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. 6)Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z częścią XV SIWZ. 6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w części X w punktach 1), 2), 3) SIWZ spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć dokumenty wymienione w części XI ust. 1, 2, 3, 4 SIWZ. Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące. 7.W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. III.1.4) Inne szczególne warunki: Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów. 1)Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, złożonego na druku Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2)Oryginału lub kopii, poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)Oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4)Oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5)Oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8) ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6)Oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7)Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5)-8) mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5)-8), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2), 3), 4), 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 9)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8). 10)Dokumenty, o których mowa w punkcie 8) lit. a) i c) oraz w punkcie 9), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w punkcie 8) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11)Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 8), 9) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy określone w punkcie 10) stosuje się odpowiednio. 12)Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ albo oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: a)a) Sytuacji ekonomicznej, to znaczy Wykonawcy, którzy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż określona w części X w pkt. 1) SIWZ dla poszczególnych części zamówienia tj: Dla zadania nr 1 - 39 000 PLN Dla zadania nr 2 - 11 000 PLN Dla zadania nr 3 - 16 000 PLN Dla zadania nr 4 - 56 000 PLN Dla zadania nr 5 - 4 000 PLN Dla zadania nr 6 - 224 000 PLN Dla zadania nr 7 - 3 000 PLN Dla zadania nr 8 - 3 000 PLN Dla zadania nr 9 - 31 000 PLN Dla zadania nr 10 - 4 000 PLN Dla zadania nr 11 - 11 000 PLN Dla zadania nr 12 - 23 000 PLN Dla zadania nr 13 - 89 000 PLN Dla zadania nr 14 - 8 000 PLN Dla zadania nr 15 - 8 000 PLN Dla zadania nr 16 - 19 000 PLN Dla zadania nr 17 - 30 000 PLN Dla zadania nr 18 - 5 000 PLN Dla zadania nr 19 - 25 000 PLN Dla zadania nr 20 - 11 000 PLN Dla zadania nr 21 - 4 000 PLN Dla zadania nr 22 - 16 000 PLN Dla zadania nr 23 - 7 000 PLN Dla zadania nr 24 - 11 000 PLN Dla zadania nr 25 - 28 000 PLN Dla zadania nr 26 - 77 000 PLN Dla zadania nr 27 - 31 000 PLN Dla zadania nr 28 - 9 000 PLN Dla zadania nr 29 - 7 000 PLN Dla zadania nr 30 - 18 000 PLN Dla zadania nr 31 - 8 000 PLN Dla zadania nr 32 - 15 000 PLN Dla zadania nr 33 - 11 000 PLN Dla zadania nr 34 - 9 000 PLN Dla zadania nr 35 - 4 000 PLN Dla zadania nr 36 - 2 000 PLN Dla zadania nr 37 - 14 000 PLN Dla zadania nr 38 - 5 000 PLN Dla zadania nr 39 - 8 000 PLN Dla zadania nr 40 - 4 000 PLN Dla zadania nr 41 - 7 000 PLN Dla zadania nr 42 - 6 000 PLN Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 921 000,00 PLN. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego. b)Sytuacji finansowej, to znaczy Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. II. 1.W celu wykazania spełniania warunku określonego w części X punkt 2) lit. a) SIWZ Zamawiający wymaga oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres. W przypadku Wykonawców, którzy na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim. 2. W celu wykazania spełniania warunku określonego w części X punkt 2) lit. b) oraz punkt 3 SIWZ Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy złożonego na druku Formularza Ofertowego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1)Posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy: Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia o wartości netto nie mniejszej niż: Dla zadania nr 1 - 39 000 PLN Dla zadania nr 2 - 11 000 PLN Dla zadania nr 3 - 16 000 PLN Dla zadania nr 4 - 56 000 PLN Dla zadania nr 5 - 4 000 PLN Dla zadania nr 6 - 224 000 PLN Dla zadania nr 7 - 3 000 PLN Dla zadania nr 8 - 3 000 PLN Dla zadania nr 9 - 31 000 PLN Dla zadania nr 10 - 4 000 PLN Dla zadania nr 11 - 11 000 PLN Dla zadania nr 12 - 23 000 PLN Dla zadania nr 13 - 89 000 PLN Dla zadania nr 14 - 8 000 PLN Dla zadania nr 15 - 8 000 PLN Dla zadania nr 16 - 19 000 PLN Dla zadania nr 17 - 30 000 PLN Dla zadania nr 18 - 5 000 PLN Dla zadania nr 19 - 25 000 PLN Dla zadania nr 20 - 11 000 PLN Dla zadania nr 21 - 4 000 PLN Dla zadania nr 22 - 16 000 PLN Dla zadania nr 23 - 7 000 PLN Dla zadania nr 24 - 11 000 PLN Dla zadania nr 25 - 28 000 PLN Dla zadania nr 26 - 77 000 PLN Dla zadania nr 27 - 31 000 PLN Dla zadania nr 28 - 9 000 PLN Dla zadania nr 29 - 7 000 PLN Dla zadania nr 30 - 18 000 PLN Dla zadania nr 31 - 8 000 PLN Dla zadania nr 32 - 15 000 PLN Dla zadania nr 33 - 11 000 PLN Dla zadania nr 34 - 9 000 PLN Dla zadania nr 35 - 4 000 PLN Dla zadania nr 36 - 2 000 PLN Dla zadania nr 37 - 14 000 PLN Dla zadania nr 38 - 5 000 PLN Dla zadania nr 39 - 8 000 PLN Dla zadania nr 40 - 4 000 PLN Dla zadania nr 41 - 7 000 PLN Dla zadania nr 42 - 6 000PLN Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 921 000 PLN. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy urządzeń elektrycznych oraz podzespołów i części do urządzeń elektrycznych. W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego. II.2. W celu wykazania spełniania warunku określonego w części X punkt 1) SIWZ Zamawiający wymaga wykazu wykonanych głównych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - np. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenia dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarty IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: VII. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej w zakresie części zamówienia (zadań) nr od 1 do 42. 1.Aukcja elektroniczna: 1)Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach zamówienia, przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu w zakresie w/w części zamówienia złożone zostaną co najmniej trzy oferty niepodlegające odrzuceniu. 2)W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ceny. 3)Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. 2.Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: http://aukcje.uzp.gov.pl 3.Zgodnie z art. 91c ust. 1 i 2 ustawy w toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą Formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia (poprawiające warunki złożonych przez nich ofert) podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4.Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców: 1)Wykonawcy nie rejestrują się sami – konta dla Wykonawców uczestniczących w aukcji tworzy Zamawiający. Konto Wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. 2)Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną (na adres e-mail Wykonawcy wskazany w Formularzu Ofertowym) za pośrednictwem Platformy Aukcji Elektronicznej do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. 3)Login i hasło Wykonawcy są generowane automatycznie przez system, a następnie przekazywane wraz z zaproszeniem do aukcji. 4)Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż dwa dni robocze od dnia przekazania zaproszenia. 5)Wykonawcy, niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia, zobowiązani są do zalogowania się na platformie, potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego poprzez system przesyłania wiadomości na platformie elektronicznej – za pomocą polecenia „wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 5.Wymagania techniczne urządzeń informatycznych. 1)Komputer klasy PC. 2)System operacyjny: Windows lub Linux. 3)Sprawne łącze internetowe. 4)Zalecane przeglądarki internetowe: a)Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej - http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/ b)Opera w wersji 9.0 lub wyższej - http://www.opera.com/download/ c)Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej - http://www.google.pl/chrome 5)Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego. 6)Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. 6.Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki Internet Explorer ze standardami przyjętymi w systemie aukcyjnym oraz pojawiające się problemy związane z bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z tej aplikacji podczas użytkowania Portalu Aukcji. 7.Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, że nie zostały przeprowadzone testy na zgodność z innymi przeglądarkami i nie gwarantuje prawidłowej pracy systemu aukcyjnego z wykorzystaniem przeglądarek internetowych innych niż wyżej wskazane. 8.Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. Zamawiający przekaże wzór ww. podpisu do administratora systemu. 9.W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje się, aby w aukcji elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż wskazane w złożonej ofercie, zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwa lub oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictw) co najmniej na dzień przed otwarciem aukcji. 10.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej http://aukcje.uzp.gov.pl. 11.W celu zapewnienia aktualności informacji na ekranie Wykonawca winien odświeżać ekran za pomocą odpowiedniego przycisku przeglądarki lub wciskając klawisz „F5” na klawiaturze. 12.Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu można uzyskać w dni powszednie w godz. 9.00 – 13.00 pod numerem telefonu +48 22 852 60 80. 13.Wersja demonstracyjna platformy aukcji elektronicznej, na której możliwe jest zapoznanie się z jej działaniem, została udostępniona pod adresem: http://demo.aukcje.uzp.gov.pl. 14.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia powstałe w związku z modyfikacją serwisu przez Urząd Zamówień Publicznych. Uwaga: Dla Wykonawców nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego Posiadanie przez wykonawcę ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji. IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: 331300803 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia okresowego ogłoszenia informacyjnego Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 87-148499 z dnia 4.5.2013 IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 24.1.2014 - 14:00 Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 27.1.2014 - 09:45 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.7) Warunki otwarcia ofert Data: 27.1.2014 - 10:00 Miejscowość Kompania Węglowa S.A. 40-041 Katowice ul. Plebiscytowa 36, Centrum Logistyki Materiałowej – Sala Konferencyjna, I piętro. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe: I. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ punkt C: II.Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się: 1. Wykonawcy z Zamawiającym: 1) zapytania do SIWZ — pisemnie na adres Kompania Węglowa S.A. 40-039 Katowice ul. Powstańców 30 lub — faksem na nr +48 327572304 lub — drogą elektroniczną na adres: clm.katowice@kwsa.pl 2) uzupełnianie dokumentów pisemnie na adres: Kompania Węglowa S.A. 40-039 Katowice ul. Powstańców 30 UWAGA: za dochowanie terminu Zamawiający uzna przesłanie dokumentów podlegających uzupełnieniu faksem na nr +48 327572304, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej. 3) wyjaśnienia treści ofert, dokumentów, rażąco niskiej ceny — pisemnie na adres: Kompania Węglowa S.A. 40-039 Katowice ul. Powstańców 30 lub — faksem na nr +48 327572304 4) pozostałe oświadczenia i wnioski: — pisemnie na adres: Kompania Węglowa S.A. 40-039 Katowice ul. Powstańców 30 lub — faksem na nr +48 327572304 2. Zamawiający z Wykonawcami: Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom: 1) pisemnie, lub 2) faksem na numer wskazany w ofercie, lub 3) drogą elektroniczną: — na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub — poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy http://przetargi.kwsa.pl. 3. Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną. 4. Osobami udzielającymi informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego są: — Danuta Majchrzak tel. +48 327572907, — Eugeniusz Brzóska tel. +48 327572289. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. III.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.kwsa.pl/przetargi/ IV.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy: 1)gdy, nastapi zmiana w wysokości i sposobie płatności należności publiczno - prawnych - poprzez dostosowanie treści umowy do obowiązujących przepisów, 2)w zakresie terminu jej obowiązywania, za porozumieniem Stron, w każdym czasie w trakcie jej obowiązywania – poprzez przedłużenie terminu jej obowiązywania – o okres nie dłuższy niż 3 miesiące. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587702 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 VI.4.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dział VI, Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. z 2010 nr 113,poz.759 z późn.zm.). VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587777 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 31.12.2013
Kompania Węglowa S.A., ul. Powstańców 30, Osoba do kontaktów: Danuta Majchrzak, Katowice40-039, POLSKA. Tel.: +48 327572907. Faks: +48 327572304. E-mail: d.majchrzak@kwsa.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.1.2014, 2014/S 1-001087) Zamiast: IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 24.01.2014 (14:00) IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.01.2014 (09:45) IV.3.7) Warunki otwarcia ofert: 27.01.2014 (10:00) Powinno być: IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 18.02.2014 (14:00) IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.02.2014 (10:45) IV.3.7) Warunki otwarcia ofert: 19.02.2014 (11:00) Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Kompania Węglowa S.A., ul. Powstańców 30, Osoba do kontaktów: Danuta Majchrzak, Katowice40-039, POLSKA. Tel.: +48 327572907. Faks: +48 327572304. E-mail: d.majchrzak@kwsa.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.1.2014, 2014/S 1-001087) Zamiast: II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku z podziałem na 42 części zamówienia(zadań): (...) Zadanie nr 19 19.1 Rozłącznik ŁR-250 250A 500V Ręczny załącz-wyłącz 45 szt. 19.2 Rozłącznik ŁR-400 400A 500V Ręczny załącz-wyłącz 45 szt. 19.3 Łącznik ŁK-10 10A 500V 50/60HZ IP-00 Krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 97 szt. 19.4 Łącznik ŁK-15-1.422 16A 500V 50/60HZ Krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 52 szt. 19.5 Łącznik ŁK-15-2.435 16A 500V Krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu zmien. 49 szt. 19.6 Łącznik ŁK-15-2.8210 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 48 szt. 19.7 Łącznik ŁK-15C-1.4351 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu zmien. 49 szt. 19.8 Łącznik ŁK-15C-71 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu zmien. 40 szt. 19.9 Łącznik ŁK-25R-2.8211 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 62 szt. 19.10 Łącznik ŁK-40-13 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 48 szt. (...) Zadanie nr 21 21.1 Łącznik 83136 miniaturowy 119,00 szt. 21.2 Łącznik 83402-0 2,5A 250V miniaturowy krańcowy z głowicą rotacyjną o dział.obustronnym 50 szt. 21.3 Łącznik 83402-0S 6A 250V miniaturowy dźwigienkowy z kółeczkiem 68 szt. 21.4 Łącznik ciśnieniowy LCA-2 0,1-0,8MPA 16A 380V 50/60HZ (wykonany jako 3xtorowe 2xprzerwowerozłączniki manewrowe) sterowanie urządzeniami ciśnieniowymi utrzymującymi ciśnienie czynnika wokreślonych granicach 41 szt. (...) III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: (...) Dla zadania nr 19 - 25 000 PLN Dla zadania nr 20 - 11 000 PLN Dla zadania nr 21 - 4 000 PLN (...) Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 921 000,00 PLN. (...) III.2.3) Kwalifikacje techniczne: (...) Dla zadania nr 19 - 25 000 PLN Dla zadania nr 20 - 11 000 PLN Dla zadania nr 21 - 4 000 PLN (...) Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 921 000,00 PLN. (...) IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej: (...) Zamawiający zamierza dokonać wyborunajkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej w zakresie części zamówienia (zadań) nr od 1do 42. (...) Informacje o częściach zamówienia: część nr: 19 pkt 3): (...) 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia - Zadanie nr 19 19.1 ROZŁĄCZNIK ŁR-250 250A 500V RĘCZNY ZAŁĄCZ-WYŁĄCZ 45,00 szt. 19.2 ROZŁĄCZNIK ŁR-400 400A 500V RĘCZNY ZAŁĄCZ-WYŁĄCZ 45,00 szt. 19.3 ŁĄCZNIK ŁK-10 10A 500V 50/60HZ IP-00 KRZYWKOWY W OBUDOWIE NISKIEGO NAPIĘCIA PRĄDU ZMIEN. 97,00 szt. 19.4 ŁĄCZNIK ŁK-15-1.422 16A 500V 50/60HZ KRZYWKOWY W OBUDOWIE NISKIEGO NAPIĘCIA PRĄDU ZMIEN. 52,00 szt. 19.5 ŁĄCZNIK ŁK-15-2.435 16A 500V KRZYWKOWY BEZ OBUDOWY NISKIEGO NAPIĘCIA PRĄDU ZMIEN. 49,00 szt. 19.6 ŁĄCZNIK ŁK-15-2.8210 0-1 KRZYWKOWY W OBUDOWIE NISKIEGO NAPIĘCIA PRĄDU ZMIEN. 48,00 szt. 19.7 ŁĄCZNIK ŁK-15C-1.4351 KRZYWKOWY BEZ OBUDOWY NISKIEGO NAPIĘCIA PRĄDU ZMIEN. 49,00 szt. 19.8 ŁĄCZNIK ŁK-15C-71 KRZYWKOWY BEZ OBUDOWY NISKIEGO NAPIĘCIA PRĄDU ZMIEN. 40,00 szt. 19.9 ŁĄCZNIK ŁK-25R-2.8211 0-1 KRZYWKOWY W OBUDOWIE NISKIEGO NAPIĘCIA PRĄDU ZMIEN. 62,00 szt. 19.10 ŁĄCZNIK ŁK-40-13 0-1 KRZYWKOWY W OBUDOWIE NISKIEGO NAPIĘCIA PRĄDU ZMIEN. 48,00 szt. Informacje o częściach zamówienia: część nr: 21 pkt 3): (...) 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia - Zadanie nr 21 21.1 ŁĄCZNIK 83136 MINIATUROWY 119,00 szt. 21.2 ŁĄCZNIK 83402-0 2,5A 250V MINIATUROWY KRAŃCOWY Z GŁOWICĄ ROTACYJNĄ O DZIAŁ.OBUSTRONNYM 50,00 szt. 21.3 ŁĄCZNIK 83402-0S 6A 250V MINIATUROWY DŹWIGIENKOWY Z KÓŁECZKIEM 68,00 szt. 21.4 ŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY LCA-2 0,1-0,8MPA 16A 380V 50/60HZ (WYKONANY JAKO 3XTOROWE 2XPRZERWOWE ROZŁĄCZNIKI MANEWROWE) STEROWANIE URZĄDZENIAMI CIŚNIENIOWYMI UTRZYMUJĄCYMI CIŚNIENIE CZYNNIKA W OKREŚLONYCH GRANICACH 41,00 szt. Informacje o częściach zamówienia: część nr: 43: Brak Powinno być: II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku z podziałem na 43 części zamówienia(zadań): (...) Zadanie nr 19 19.1 Rozłącznik ŁR-250 250A 500V Ręczny załącz-wyłącz 45 szt. 19.2 Rozłącznik ŁR-400 400A 500V Ręczny załącz-wyłącz 45 szt. 19.3 Łącznik ŁK-15-1.422 16A 500V 50/60HZ Krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 52 szt. 19.4 Łącznik ŁK-15-2.435 16A 500V Krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu zmien. 49 szt. 19.5 Łącznik ŁK-15-2.8210 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 73 szt. 19.6 Łącznik ŁK-15C-1.4351 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu zmien. 49 szt. 19.7 Łącznik ŁK-15C-71 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu zmien. 40 szt. 19.8 Łącznik ŁK-25R-2.8211 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 62 szt. 19.9 Łącznik ŁK-40-13 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 48 szt. (...) Zadanie nr 21 21.1 Łącznik 83136 miniaturowy 119,00 szt. 21.2 Łącznik 83402-0 2,5A 250V miniaturowy krańcowy z głowicą rotacyjną o dział.obustronnym 50 szt. 21.3 Łącznik 83402-0S 6A 250V miniaturowy dźwigienkowy z kółeczkiem 68 szt. (...) Zadanie nr 43 43.1 Łącznik ciśnieniowy LCA-2 0,1-0,8MPA 16A 380V 50/60HZ (wykonany jako 3xtorowe 2xprzerwowerozłączniki manewrowe) sterowanie urządzeniami ciśnieniowymi utrzymującymi ciśnienie czynnika wokreślonych granicach 41 szt. (...) III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: (...) Dla zadania nr 19 - 21 000 PLN Dla zadania nr 20 - 11 000 PLN Dla zadania nr 21 - 2 000 PLN (...) Dla zadania nr 43 - 1 000 PLN Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 915 000,00 PLN. (...) III.2.3) Kwalifikacje techniczne: (...) Dla zadania nr 19 - 21 000 PLN Dla zadania nr 20 - 11 000 PLN Dla zadania nr 21 - 2 000 PLN (...) Dla zadania nr 43 - 1 000 PLN Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 915 000,00 PLN. (...) IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej: (...) Zamawiający zamierza dokonać wyborunajkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej w zakresie części zamówienia (zadań) nr od 1 do 43. (...) Informacje o częściach zamówienia: część nr: 19 pkt 3): (...) 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia - Zadanie nr 19 19.1 Rozłącznik ŁR-250 250A 500V ręczny załącz-wyłącz 45,00 szt. 19.2 Rozłącznik ŁR-400 400A 500V ręczny załącz-wyłącz 45,00 szt. 19.3 Łącznik ŁK-15-1.422 16A 500V 50/60HZ krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 52,00 szt. 19.4 Łącznik ŁK-15-2.435 16A 500V krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu zmien. 49,00 szt. 19.5 Łącznik ŁK-15-2.8210 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 73,00 szt. 19.6 Łącznik ŁK-15C-1.4351 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu zmien. 49,00 szt. 19.7 Łącznik ŁK-15C-71 krzywkowy bez obudowy niskiego napięcia prądu zmien. 40,00 szt. 19.8 Łącznik ŁK-25R-2.8211 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 62,00 szt. 19.9 Łącznik ŁK-40-13 0-1 krzywkowy w obudowie niskiego napięcia prądu zmien. 48,00 szt. Informacje o częściach zamówienia: część nr: 21 pkt 3): (...) 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia - Zadanie nr 21 21.1 Łącznik 83136 miniaturowy 119,00 szt. 21.2 Łącznik 83402-0 2,5A 250V miniaturowy krańcowy z głowicą rotacyjną o dział. obustronnym 50,00 szt. 21.3 Łącznik 83402-0S 6A 250V miniaturowy dźwigienkowy z kółeczkiem 68,00 szt. Informacje o częściach zamówienia: część nr: 43: Część nr: 43 Nazwa : Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 1) Krótki opis: Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2014 roku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Słownik główny Główny przedmiot 31200000 3) Wielkość lub zakres: Nr części zamówienia - Zadanie nr 43 43.1 łącznik ciśnieniowy LCA-2 0,1-0,8MPA 16A 380V 50/60HZ (wykonany jako 3x torowe 2x przerwowe rozłączniki manewrowe) sterowanie urządzeniami ciśnieniowymi utrzymującymi ciśnienie czynnika w określonych granicach 41,00 szt. Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.