Refine search
Source
Expiration status
When published
Notice type
Language
Log in
Do you want to publish your tenders on dgMarket?
Click here

Procurement notices

Sort by:

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA

$
Published
Apr 17, 2014
Deadline
May 20, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

$
Published
Apr 17, 2014
Deadline
May 19, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH

$
Published
Apr 17, 2014
Deadline
May 20, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

$
Published
Apr 17, 2014
Deadline
Apr 24, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU SP. Z O.O.

Published
Apr 17, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WŁOCŁAWKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

$
Published
Apr 17, 2014
Deadline
May 27, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

$
Published
Apr 17, 2014
Deadline
May 7, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH

$
Published
Apr 17, 2014
Deadline
May 26, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A.

$
Published
Apr 17, 2014
Deadline
May 26, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 PUM

$
Published
Apr 17, 2014
Deadline
May 27, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

$
Published
Apr 17, 2014
Deadline
May 28, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Published
Apr 17, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „SZPITAL POWIATOWY" W SŁUBICACH SP. Z O.O.

Published
Apr 17, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   PROKURATURA GENERALNA

Published
Apr 17, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA

Published
Apr 17, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Published
Apr 17, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH

Published
Apr 17, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

Published
Apr 17, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Published
Apr 17, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

Published
Apr 17, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Published
Apr 17, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KIELCACH

Published
Apr 17, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE

Published
Apr 17, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ – CELESTYNÓW

Published
Apr 17, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

Published
Apr 17, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ – CELESTYNÓW

Published
Apr 17, 2014