Refine search
Buyers
Status
When published
Notice type
Language
Log in
Would you like to publish your tenders on dgMarket?
Click here

Procurement notices

Sort by:

Country:  United Kingdom

Type: Prequalification Notice

Buyer:   ACHILLES INFORMATION LIMITED

$
Published
Nov 19, 2014

Country:  India

Type: Request For Proposals

Buyer:   National Building Construction Corporation Limited

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Nov 26, 2014

Country:  Italy

Type: Request For Proposals

Buyer:   COMUNE DI VARESE

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 22, 2014

Country:  Italy

Type: Request For Proposals

Buyer:   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Jan 15, 2015

Country:  Italy

Type: Request For Proposals

Buyer:   ASL ROMA F

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Jan 26, 2015

Country:  Italy

Type: Contract Award

Buyer:   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Published
Nov 19, 2014

Country:  Italy

Type: Contract Award

Buyer:   SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA

Published
Nov 19, 2014

Country:  Jamaica

Type: Request For Proposals

Funding Agency:   EU Development and Cooperation

Buyer:   GOVERNMENT OF JAMAICA

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Nov 27, 2014

Country:  Jordan

Type: Request For Proposals

Buyer:   Central Bank Of Jordan

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 9, 2014

Country:  Kenya

Type: Request For Proposals

Buyer:   Private Company

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 1, 2014

Country:  Kenya

Type: Request For Proposals

Buyer:   Private Company

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 2, 2014

Country:  Kenya

Type: Request For Proposals

Buyer:   Private Company

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 5, 2014

Country:  Kenya

Type: Request For Proposals

Buyer:   Private Company

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 4, 2014

Country:  Kenya

Type: Request For Proposals

Buyer:   Private Company

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 1, 2014

Country:  Lithuania

Type: Request For Proposals

Buyer:   VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 5, 2014

Country:  Lithuania

Type: Request For Proposals

Buyer:   VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 5, 2014

Country:  Lithuania

Type: Request For Proposals

Buyer:   VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 5, 2014

Country:  Lithuania

Type: Request For Proposals

Buyer:   VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 5, 2014

Country:  Lithuania

Type: Request For Proposals

Buyer:   VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 5, 2014

Country:  Morocco

Type: Request For Proposals

Buyer:   Ministry Of Agriculture And Maritime Fishing

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 5, 2014

Country:  Mexico

Type: Request For Proposals

Buyer:   CPTM-Gerencia de Adquisiciones y Licitaciones

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Nov 21, 2014

Country:  Mexico

Type: Request For Proposals

Buyer:   INER-DEPTO. DE MANTO. CONSERV. Y CONSTRUCCION

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 4, 2014

Country:  Norway

Type: Request For Proposals

Buyer:   NES KOMMUNE

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 23, 2014

Country:  Norway

Type: Request For Proposals

Buyer:   ÅSERAL KOMMUNE (964966842)

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Jan 5, 2015

Country:  Norway

Type: Request For Proposals

Buyer:   SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM (939866914)

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Jan 5, 2015

Country:  Norway

Type: Request For Proposals

Buyer:   HELSE MIDT-NORGE RHF (983 658 776)

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 23, 2014

Country:  Peru

Type: Request For Proposals

Buyer:   GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ()

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Nov 20, 2014

Country:  Peru

Type: Request For Proposals

Buyer:   SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL (SUNAFIL)

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 15, 2014

Country:  Peru

Type: Request For Proposals

Buyer:   MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC)

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 2, 2014

Country:  Peru

Type: Request For Proposals

Buyer:   MINISTERIO DE EDUCACION (MINEDU)

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Nov 25, 2014

Country:  Pakistan

Type: Request For Proposals

Buyer:   Zulfiqarabad Development Authority

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 4, 2014

Country:  Pakistan

Type: Request For Proposals

Buyer:   Private Company

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 1, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   TELEWIZJA POLSKA S.A. WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POD NUMEREM KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987, REGON: 010418973

Published
Nov 19, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚREMIE SPÓŁKA Z O.O.

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 30, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE

Published
Nov 19, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   POWIAT NAKIELSKI

Published
Nov 19, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. J. J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

Published
Nov 19, 2014

Country:  Portugal

Type: Request For Proposals

Buyer:   EMARP — EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E RESÍDUOS DE PORTIMÃO, EM, SA

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Jan 5, 2015

Country:  Portugal

Type: Request For Proposals

Buyer:   ÁGUAS DO PORTO, EM

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Jan 5, 2015

Country:  Romania

Type: Request For Proposals

Buyer:   MUNICIPIUL ALEXANDRIA

$
Published
Nov 19, 2014

Country:  Romania

Type: Contract Award

Buyer:   C.N.POSTA ROMANA S.A.

Published
Nov 19, 2014

Country:  Russia

Type: Request For Proposals

Buyer:   Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Nov 28, 2014

Country:  Russia

Type: Request For Proposals

Buyer:   Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр"

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 8, 2014

Country:  Russia

Type: Request For Proposals

Buyer:   ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА РОССИИ"

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 16, 2014

Country:  Sweden

Type: Prequalification Notice

Buyer:   SVENSKA KRAFTNÄT (202100-4284)

$
Published
Nov 19, 2014

Country:  Slovenia

Type: Request For Proposals

Buyer:   OBČINA BREŽICE

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Nov 25, 2014

Country:  United States

Type: Request For Proposals

Funding Agency:   World Bank

Buyer:   World Bank Trust Funds

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 2, 2014

Country:  South Africa

Type: Request For Proposals

Buyer:   South African National Parks

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 12, 2014

Country:  South Africa

Type: Request For Proposals

Buyer:   South African Weather Services

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 5, 2014

Country:  South Africa

Type: Request For Proposals

Buyer:   Ethekwini Municipality

$
Published
Nov 19, 2014
Deadline
Dec 5, 2014