Refine search
Source
Expiration status
When published
Notice type
Language
Log in
Would you like to publish your tenders on dgMarket?
Click here

Procurement notices

Sort by:

Country:  Mexico

Type: Request For Proposals

Buyer:   PEMEX-ENLACE REGIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO VILLAHERMOSA

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Sep 24, 2014

Country:  Nigeria

Type: Request For Proposals

Buyer:   National Inland Waterways Authority

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Sep 30, 2014

Country:  Nigeria

Type: Request For Proposals

Buyer:   National Inland Waterways Authority

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Sep 30, 2014

Country:  Nepal

Type: Request For Proposals

Buyer:   Department Of Road

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Sep 23, 2014

Country:  Nepal

Type: Request For Proposals

Buyer:   Department Of Road

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Sep 23, 2014

Country:  Nepal

Type: Request For Proposals

Buyer:   Department Of Road

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Sep 23, 2014

Country:  Nepal

Type: Request For Proposals

Buyer:   Department Of Road

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Sep 23, 2014

Country:  Nepal

Type: Request For Proposals

Buyer:   Department Of Road

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Sep 24, 2014

Country:  Nepal

Type: Contract Award

Buyer:   Kathmandu Metropolitan City

Published
Aug 30, 2014

Country:  Oman

Type: Request For Proposals

Buyer:   Public Establishment For Industrial Estates

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Sep 17, 2014

Country:  Peru

Type: Request For Proposals

Buyer:   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION ()

$
Published
Aug 30, 2014

Country:  Peru

Type: Request For Proposals

Buyer:   GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA ()

$
Published
Aug 30, 2014

Country:  Peru

Type: Request For Proposals

Buyer:   SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL (SEDAPAL)

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Oct 10, 2014

Country:  Peru

Type: Request For Proposals

Buyer:   MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAG)

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Oct 1, 2014

Country:  Peru

Type: Request For Proposals

Buyer:   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION ()

$
Published
Aug 30, 2014

Country:  Pakistan

Type: Request For Proposals

Buyer:   Provincial Highway Division

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Oct 1, 2014

Country:  Pakistan

Type: Request For Proposals

Buyer:   Pakistan Railways

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Sep 25, 2014

Country:  Pakistan

Type: Request For Proposals

Buyer:   Government College University

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Sep 18, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   JEDNOSTKA WOJSKOWA 4229

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Sep 22, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD. PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE, 03-808 WARSZAWA, UL. MIŃSKA 25

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Oct 8, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   INSTYTUT ZOOTECHNIKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, 31-047 KRAKÓW, UL. SAREGO 2, ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAWŁOWICE

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Oct 13, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   INSTYTUT ZOOTECHNIKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, 31-047 KRAKÓW, UL. SAREGO 2, ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAWŁOWICE

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Oct 13, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   23 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SP ZOZ (0000012089)

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Oct 14, 2014

Country:  Poland

Type: Request For Proposals

Buyer:   ARESZT ŚLEDCZY W WARSZAWIE BIAŁOŁĘCE

$
Published
Aug 30, 2014
Deadline
Oct 13, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Published
Aug 30, 2014

Country:  Poland

Type: Contract Award

Buyer:   CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NIWA

Published
Aug 30, 2014

Country:  Portugal

Type: Contract Award

Buyer:   MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL – MARINHA – DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

Published
Aug 30, 2014